Kezdőlap Gazdaság TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA – FEJLESZTÉSEK – PROJEKTINDÍTÁS

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA – FEJLESZTÉSEK – PROJEKTINDÍTÁS

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15-BK1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – a Felsővárosi belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő elhelyezésével című felhívásra. A projekt keretében Kiskunhalason a csapadékvíz záportározóban történő elhelyezése valósul meg, melynek célja a Felsővárosi belvízkárok megelőzése. A projekt ezen túl hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez is.

Kiskunhalas város nem tartozik a különösen veszélyeztetett települések közé, ennek ellenére az utóbbi, kifejezetten csapadékosnak számító évek hatására a belvíz komoly problémát okozott a település egyes részein, mely szükségessé és indokolttá tette a helyzet kezelését. Ezen belvízfoltok kialakulása nem csak a természeti körülmények rovására írható fel, kiváltó okként említhető még a nyílt árkok gondozatlansága, betöltése vagy a műszakilag nem megfelelő átereszek létesítése, továbbá a természetes víztározók
megszüntetése vagy az elvezető rendszer egyes szakaszainak elavultsága.

A projekt egyik része a Felsőváros csapadékvíz rendszerének rekonstrukcióját és kiegészítő bővítését öleli fel, mely részleges és teljes körű csatorna felújítást és új csatorna építését is tartalmazza. A csapadékvíz elvezető hálózat nem képez egységes rendszert, ráadásul elavulttá vált, még magánterületen is. A másik rész a város belterületéről elvezetett csapadékvizek helyben tartását és hasznosítását célozza meg, mely lényegében az 1-0-0 főgyűjtő gerinccsatornán érkező csapadékvizek átemelésével, a víz helyben tartásával a Sóstó vízpótlását végzi el.

Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizek a tervezett medencékbe és puffertérbe kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését.

A megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően várhatóan javul a település népességmegtartó képessége, növekszik gazdasági vonzereje és emelkedik az érintett lakosság élet- és munkakörülménye, valamint a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális háttér.

A projekt a Széchenyi 2020 keretében Európai Uniós támogatással valósul meg.

További információ: www.kiskunhalas.hu