Kezdőlap Régió Hálózat a közösségért

Hálózat a közösségért

100 millió forinttal támogatja az EDF DÉMÁSZ a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
hátralékkezelő programját.
Az EDF DÉMÁSZ, mint felelős villamosenergia-szolgáltató, elkötelezett a nehéz anyagi
körülmények között élő fogyasztók védelme mellett. Társaságunk célja segíteni, hogy a
villamosenergia-szolgáltatás, mint alapvető szükséglet, a legszegényebb társadalmi csoportok
számára is elérhető legyen. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012 februárjában induló
hátralékkezelő programját 100 millió forinttal támogatja az EDF DÉMÁSZ.
A programban pályázati jelentkezés után olyan – az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén élő –
családok vehetnek részt, amelyek korábban hátralékot halmoztak fel, és az áramszolgáltató
már kikapcsolta a szolgáltatásból, vagy kikapcsolási értesítőt kaptak. A támogatás olyanokon
is segíthet, akik még rendszeresen fizetik számlájukat, de szociális helyzetük miatt védendő
fogyasztónak tekinthetők. A felhalmozott hátralékok rendezéséhez a fogyasztók felelős
hozzáállása is szükséges, legalább 50% saját erő mellé igényelhetnek támogatást tartozásaik
kiegyenlítésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól. A közös támogatási program kiemelt
figyelmet fordít arra is, hogy a szolgáltatásból történő kikapcsolás később is megelőzhető
legyen, a támogatásban részesülők egy csoportját ezért életvezetési tanácsokkal segítik, és
takarékos villamosenergia-felhasználásra is tanítják, az érintettek sorsát nyomon követik, hogy
az újabb eladósodás megelőzhető legyen.
A pályázatra jelentkezni elektronikus úton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján
(www.maltai.hu) lehet február 15 után. A szolgáltatásból már kikapcsolt, vagy más okból
internet kapcsolattal nem rendelkező ügyfelek szociális intézmények vagy segélyszervezetek
irodáiból is elküldhetik jelentkezésüket. A pályázaton nyertes fogyasztókkal márciustól
kezdődően szerződést köt a Máltai Szeretetszolgálat, majd a legalább ötven százalékos
önrész befizetését követően a segélyszervezet kifizeti a tartozás fennmaradó részét. A
segélyszervezet hasonló programjainak tapasztalatai alapján 10-11 ezer pályázóra számít.
További információ a Magyar Máltai Szeretetszolgálatról
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989-es bejegyzése óta az ország egyik legnagyobb segélyszervezetévé nőtte ki magát, több mint
kétszáz intézményében huszonötezer rászoruló embert lát el, százötven önkéntes csoportja pedig további ezreken segít. A Máltai
Szeretetszolgálat filozófiája szerint segíteni csak jól szabad, ami azt jelenti, hogy nem a rendelkezésre álló lehetőségekből, hanem a
bajba jutott ember igényeiből kell kiindulni. Ez a szemléletmód vezetett oda, hogy a Máltai Szeretetszolgálat csináltatott elsőként
szemüveget hajléktalan embereknek, nyitotta az ország első tolókocsi javító műhelyét, és indította útjára az európai hírű Befogadó
falu programot. www.maltai.hu Adószám: 19025702 – 1 – 43
További információ a magyarországi EDF-ről
Az EDF Magyarországon a villamosenergia-ipari tevékenységek teljes palettájával foglalkozik. Az EDF DÉMÁSZ mintegy 775 ezer lakossági
és vállalati ügyfélnek szolgáltat villamos energiát, és 32 000 kilométer hálózatot üzemeltet. A Budapesti Erőmű (BERT) 3 CCGT (kombinált
ciklusú gázturbinás) erőművet és egy fűtőművet üzemeltet, melyek a budapesti távfűtési energia 60%-át és a főváros villamosenergiafogyasztásának
10%-át állítják elő. Az EDF Magyarországon 1 800 munkavállalót foglalkoztat.
.
További információ az EDF Csoportról
Az EDF Csoport – az európai energiapiac egyik vezető szereplője – integrált energiaipari vállalat, mely az energiával kapcsolatos folyamatok
minden területén jelen van: termelés, szállítás, elosztás, kereskedelem és értékesítés. A Csoport az európai villamosenergia-termelés
élvonalában foglal helyet. Franciaországban főként atomenergia- és vízenergia-termeléssel foglalkozik, és kimenő teljesítményének 95%-a
CO2-mentes. Az EDF franciaországi szállító és elosztó leányvállalatai 1,285,000 km kis- és középfeszültségű légvezetéket és földkábelt,
illetve kb. 100,000 km nagyfeszültségű rendszert üzemeltetnek. A Csoport Franciaországban közel 28 millió ügyfelet lát el energiával és
szolgáltatásokkal. A Csoport konszolidált árbevétele 2010-ben 65.2 Md € volt, amelynek 44,5%-át Franciaországon kívül valósította meg. Az
EDF-et jegyzik a Párizsi Tőzsdén a CAC-40 mutatóval.
E-mail: [email protected]
Telefon: 06 62 565 500
SAJTÓKAPCSOLAT:
Az EDF DÉMÁSZ nem első alkalommal áll a nehéz helyzetbe kerülő családok mellé. 2009-
2010-ben lebonyolított támogatási program keretében közel 300 millió forint támogatást
nyújtott a szolgáltatási területen élő 6577 olyan fogyasztónak, akiknek az áramszámla
rendszeres fizetése komoly gondot jelentett. A program megvalósításában akkor a Magyar
Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai segítettek.