Kezdőlap Régió

Kecskemét februári közgyűlésének döntései

Elfogadta Kecskemét közgyűlése a város idei költségvetését, döntéseket hozott a hibridbuszok beszerzéséhez kapcsolódóan, felosztotta a Városi Támogatási Program keretét. A részletek:

Stabil költségvetés, növekvő adóbevételek

27.350.079.000 forint főösszeggel elfogadta Kecskemét közgyűlése a város idei költségvetését. A főősszeg igazodik azokhoz a változásokhoz, amelyek az államháztartáson belüli feladatmegosztásban bekövetkeztek. A költségvetésben működési hiány ez alkalommal sincs, szigorú, takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg. A fejlesztési feladatokban legfontosabb cél az elnyert pályázati támogatással megvalósuló projektek eredményes befejezése, a Gazdasági Program célkitűzéseinek megvalósítása.
A költségvetés tárgyalásakor dr. Zombor Gábor polgármester elmondta: az elmúlt időszakban minden évben jellemző volt, hogy év végére jelentős pénzmaradvány képződik úgy, hogy kötelezettségeit a város teljesíteni tudja. Idén az állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztás változása miatt a költségvetés főösszege ugyan kevesebb, mint az elmúlt években, de ez év végére a projektekre elnyert támogatásoknak köszönhetően több milliárd forinttal emelkedik majd, A polgármester felhívta a figyelmet: kevés település mondhatja el magáról azt, amit Kecskemét: a kiadások több mint 25 százaléka évek óta stabilan fejlesztésekre fordítódik. Idén összesen mintegy 6,5 milliárd forint értékben valósulnak meg önkormányzati fejlesztések, ezen kívül pedig számos piaci szereplő is beruház.
Idén a bevételek további növekedése várható úgy, hogy más településekkel ellentétben Kecskeméten az önkormányzat adóemelés helyett már korábban az iparűzési adó csökkentése mellett döntött. A helyi adók előirányzata immár 8 milliárd forint felett van, elsősorban annak köszönhetően, hogy az iparűzési adóbevétel összege előzetes számítások szerint további mintegy 930 millió forinttal emelkedik. Ugyanakkor az adósságkonszolidáció miatt a költségek csökkennek – mondta a polgármester.
A kiadási tételek között szerepel: idén ismét lesz Városi Támogati Program, amelynek kerete 101,5 millió forint. A pályázati és fejlesztési tartalék mintegy 382 millió forint. Járda, út, parkoló és kerékpárút építésre a költségvetés közel 95 millió forint előirányzatot tartalmaz. A lakossági útépítésekre, valamint a lakóépületek és az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására a város 250 millió forint támogatást nyújt. A városüzemeltetési feladatok mintegy 1,9 milliárd forintot emésztenek fel. Az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős források jutnak sportra, kultúrára.
Az előterjesztésből kiderül: idén az önkormányzat elkezdi az állami tulajdonból megkapott homokbányai lakások felújítását is, amelyhez 200 milló forint központi támogatásban részesül.

Ötletpályázat a hibridbuszok arculatára

A „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása, zéró emissziós zóna megteremtése, soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekttel kapcsolatosan hozott döntéseket a grémium. Mint ismeretes, az intermodális pályudvar és kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztésének Megvalósíthatósági Tanumánya 2011 novemberében elkészült. A tanulmány a hazai gyakorlatban nem megszokott részletességgel vizsgálta és dolgozta ki a közlekedési hálózat átalakításának lehetőségei mellett a csökkentett és zéró emissziós hajtású autóbuszok üzemeltetésének lehetőségeit. Az eredmények alapján a választás a hibridbuszokra esett.
E tanulmány volt az alapja a buszbeszerzésre irányuló pályázatnak, amelyet a város benyújtott, és amelynek elemei: „0” emissziós zóna kijelölése, a városi parkolási és közlekedési rendszer átgondolása, 25 darab soros hibridbusz beszerzése, ezek számára új autóbusz telephely létesítése, a menetrend teljes körű felülvizsgálata, az új helyi „környezettudatos autóbuszvonalak” mentén az érintett megállóhelyek átépítése, átalakítása, ITS utastájékoztató rendszer kiépítése, amely keretében 77 megállóhelyen intelligens utastájékoztató tábla lesz. A táblák mobil internettel kapcsolódnak a forgalomirányító központhoz.
A projekt támogatásáról a Kormány egyedi határozatban dönt majd a Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága javaslatára várhatóan azt követően, miután a köbeszerzési eljárásnak köszönhetően rendelkezésre áll a buszok beszerzési ára.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése nagyjából egy hónapot vesz igénybe, azt követően készül el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya jóváhagyásával a nyertes ajánlattevő megnevezését is tartalmazó összegzés. Előzetes számítások szerint a nyertes ajánlattevővel az önkormányzat leghamarabb április végén köthet szerződést. A buszok szállítási határideje szintén az ajánlatok részét képezi majd.
A projekthez kapcsolódóan a közgyűlés a Nagykörúton belüli városrészt teljes egészében „0” emissziós zónának jelölte ki. Ez azt jelenti, hogy ott a beszerzendő hibridbuszok csak elektromos üzemmódban közlekednek majd. E döntést alapozta meg a közelmúltban szintén pályázati forrásból elkészített zajcsökkentési intézkedési terv is, amely javaslatként fogalmaza meg a Nagykörúton belül a „0” emisszió elérését.
A közgyűlés döntött arról is, hogy az autóbuszok külső-belső arculata kialakításának érdekében felkéri a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t egy kétlépcsős ötletpályázat lefolytatására. Első lépcsőben az iskolák számára történik meg a kiírás. A beérkezett munkákról szakértő zsűri dönt majd. Ezt követően felkér három szakmai team-et a beérkezett ötletek alapján ajánlati vázlattervek készítésére. A vázlattervekre a lakosság is szavazhat, végezetül pedig a közgyűlés dönt, hogy melyik tervezőt bízza meg a végleges tervek elkészítésével.

Ingyenesen használhatják az ingatlanokat

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ingyenes használatába adja az önkormányzat a Csongrádi utca 26. szám alatti ingatlan egy részét annak érdekében, hogy a társaság a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatait megfelelőbb körülmények között láthassa el. A társaság az ingatlan másik részét ezt megelőzően is használta. A most átadott rész 2012 végéig a Kecskemét és Térsége Többcélú Tásulás használatában volt, amely szintén a közfoglalkoztatással összefüggő tevékenységek végzésére kapta meg a használati jogot. A társulás megszűnésével az ingatlanrész megüresedett. A Foglalkoztatási Kft. feladatai viszont bővültek és a munkavállalók száma is emelkedett.
Szintén ingyenesen használhatja a jövőben a Bakos és Társa Bt. a Kandó Kálmán szakközépiskola Bethlen körút 65. szám alatti telephelyén lévő konyhát. Az épületrész korábban öltöző volt, és a közétkeztetést ellátó vállalkozás ott saját költségen tálaló konyhát alakított ki.
Az Arnyahomok Kistérségfejlesztési Egyesület is ingyenesen kapta használatba a Balaton utca 19. szám alatti ingatlan földszintéj lévő, összesen 61,5 négyzetméternyi három helyiséget. Az egyesület egyebek között a településfejlesztéssel és a helyi környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladatokat látja el.

Értékesítésre szánt ingatlanok

Nyilvános pályázatot ír ki a város a Táncsics utca 1. szám alatti (volt hajléktalanszálló) épületének értékesítésére. A jelenleg üresen álló épület minimális értékesítési ára 36,2 millió forint.
A Jókai utca 15. szám alatti ingatlan esetében is lesz pályázati kiírás, ott a minimális ár 37,8 millió forint.
A Balaton utca 19. szám alatt lévő, telekalakítással létrejövő 4228 négyzetméteres területre is újabb pályázatot írnak ki, miután az előző kiírásnál nem volt érdeklődő. Ennél az ingatlannál a fajlagos értékesítési ár négyzetméterenként 40 ezer forint.
Tavaly az önkormányzat pályázatot írt ki a Balaton utca 24. szám alatt lévő irodaház és műhely értékesítésére is, 190 millió forintos áron. Egy vállalkozás jelezte vételi szándékát, azzal a feltétellel, hogy az ár tartalmazza az ÁFA-t, vagy fordított ÁFA-val értékesítsék, azaz nettó 150 millió forintért. Csakhogy az ingatlan értékesítése a vonatkozó jogszabály értelmében mentes az adó alól, így a meghatározott 190 millió forintos értékesítési ár valójában nettó összeg. Ezért a közgyűlés a pályázatot eredménytelennek nyilvánította is újabb pályázati kiírás mellett döntött.

101,5 milliós keret a Városi Támogatási Programra

Idén ismét lesz Városi Támogatási Program Kecskeméten, amelynek 11 programjára összesen 101,5 millió forintot szán az önkormányzat. A felosztás a következő: Oktatási programok: 8,5 millió; Kulturális programok: 16 millió; Szociális programok: 4 millió; Egészségügyi programok: 3 millió; Ifjúsági programok: 5 millió; Sport programok: 39 millió; Idősügyi programok: 7 millió; Környezetvédelmi programok: 5 millió; Nemzetiségi programok: 6 millió; Mezőgazdasági programok: 2 millió, Műemlékvédelmi programok: 6 millió.
A támogatások elbírálásánál változatlanul elsőbbséget élveznek majd a civil szervezetek által ellátott feladatok. A támogatásokról a polgármester dönt, az illetékes bizottságok javaslatainak figyelmbe vételével. A döntés 10 százalékos tartalékkeret képzésével történik, amely felhasználásáról a második félévben egyedi kérelmek alapján születik majd döntés. A pályázatokat 2013. március 31-ig lehet benyújtani, a tartalékkeretre benyújtott lérelmek befogadása folyamatos.

Cseke Péter marad a direktor

Továbbra is Cseke Péter a Katona József Színház direktora. Az intézményvezetői feladat ellátásra kiírt pályázatra ketten jelentkeztek: Cseke Péter mostani igazgató és Turpinszky Béla, aki azonban visszalépett. A szakmai bizottság egyébként 9:0 arányban támogatta Cseke Péter pályázatát.
A direktor megbízása 2013. augusztus 1-től 2018. július 31-ig szól.