Kezdőlap Események Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2016. november 25-i üléséről

Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2016. november 25-i üléséről

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2016. évi utolsó ülését Kunszentmiklósra helyezte. Lesi Árpád polgármester örömmel üdvözölte a politikusokat, majd köszöntője után rövid betekintést nyújtott városuk mindennapi életébe.

A közgyűlés megnyitásaként Rideg László elnök – két ülés közötti beszámolójában – az önkormányzat elmúlt havi terület- és vidékfejlesztés, megyemarketing, valamint nemzetközi kapcsolatok terén végzett tevékenységéről szólt.

Rideg László felkérésére 3 beszámoló is elhangzott a nap során: az első tájékoztatót Domján Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke tartotta a megye mezőgazdaságának fejlesztési elképzeléseiről. Ezt követte Csókási Eszter Anna ügyvezető előadása, aki a Duna-Körös- Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség – Nonprofit Közhasznú Kft. elmúlt évi munkájáról, a tavalyi évben lezárult projektekről ás a legújabb eredményekről adott átfogó tájékoztatást. Végül Horváth Szilveszter elnök számolt be a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról és a jövő évi terveikről. Fő céljuk, s tevékenységük mozgatórugója, hogy a cigány lakosság érdekei érvényesüljenek, a roma és a többségi társadalom közötti kapcsolat javuljon és eredményesen működjön, továbbá hogy a Bács-Kiskun megyében élő cigány nemzetiséget összefogják. Rideg László, elnök eredményesnek tartotta és megköszönte az önkormányzat munkáját.

Döntés született a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, Kecskemét, Fráter Gy. u. 14/a. szám alatti ingatlan sorsáról is: az épületet 2017. január 1. napjától 5 éves határozott időtartamra a Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága bérli majd.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési Tervet, melyet a közelmúltban tartott, „ÉRTÉK, ÉLMÉNY, EGÉSZSÉG” című turisztikai konferencián is bemutattak az idegenforgalomban érdekelt szakemberek számára. A dokumentum a helyzetelemzésen túl megfogalmazza a megye turizmusfejlesztési céljait és Bács-Kiskun versenyképessé tételéhez ad iránymutatást.

A közgyűlés tagjai beszámolót hallgathattak meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának helyzetéről. A november 10-i állapot szerint az operatív programok keretében meghirdetett összes pályázati felhívásra beérkezett pályázatok több mint 24 %-át nyújtották be TOP forrásaira, ez az összes igényelt támogatás 18,5 %-át jelenti. A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a megyei önkormányzat azon szándékát, hogy az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésében eddig betöltött teljes jogú tagságát megfigyelői státuszra módosítsa. Így a kedvezőbb tagdíj ellenében a rendezvényeken ugyanúgy részt vehet az önkormányzat, de szavazati joggal nem rendelkezik.

Az ülést követően a karácsonyra hangolódás jegyében Kiss Gabriella, a Hírös Garabó Kft. munkatársa felidézte a manapság már elfeledett karácsonyi ünnepkör népi szokásait és bemutatta a hagyományos karácsonyi asztalt.

Zárásképp a közgyűlés tagjai lerótták tiszteletüket az 1945-ben Kunszentmiklósról elhurcolt 160 lakos emlékére állított táblánál, majd Rideg László elnök és Lesi Árpád polgármester a gyümölcsöző együttműködés szimbólumaként fát ültetett a Barna és Fiai Faiskola támogatásával a Városháza előtti téren.

A nap folyamán települési és megyei értéktár kiállítás volt megtekinthető, a Polgármesteri Hivatal épülete előtti tér pedig a Megyei Garabó keretében a helyi kézművesek és gazdák portékái vásárának adott helyet, mely nagyrészt a közelgő ünnepek jegyében szerveződött.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnök

2. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

3. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

megalkotására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

szabályairól szóló

Előadó: László, a megyei közgyűlés elnöke

5. Tájékoztató Bács-Kiskun megye mezőgazdaságának fejlesztési elképzeléseiről

Előadó: Domján Gergely elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei

Szervezete

6. Tájékoztató a DKMT Duna-Körös- Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség – Nonprofit

Közhasznú Kft. munkájáról

Előadó: Csókási Eszter Anna ügyvezető, DKMT Duna-Körös- Maros-Tisza Eurorégiós

Fejlesztési Ügynökség – Nonprofit Közhasznú Kft.

7. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról

Előadó: Horváth Szilveszter elnök, Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat

8. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének

megállapítására

Előadó: dr. Bankó Ágnes, aljegyző

9. Előterjesztés a Kecskemét, Fráter Gy. u. 14/a. szám alatti ingatlan hasznosítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

10. Előterjesztés Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programjának módosítására

Melléklet: Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

11. Előterjesztés Bács-Kiskun megye 2016-2020. időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési tervének elfogadására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

12. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának helyzetéről

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

13. Közmeghallgatás

14. Egyéb ügyek

Kecskemét, 2016. november 25.