Kezdőlap Hírek Energetikai korszerűsítések Kecelen

Energetikai korszerűsítések Kecelen

2020 júliusának végére elkészül a keceli Szabó Pál Óvoda és az Újfalusi Óvoda energetikai felújítása. Jelenleg a hőszigetelés zajlik, de az épületek új nyílászárókat is kapnak. A Szabó Pál Óvodában a radiátorok cseréjére is sor kerül, az Újfalusi Óvodában pedig akadálymentes mosdó létesül.


„Közintézményeink folyamatos felújítására törekszünk. Az utóbbi 5-10 évben pályázatból bővítettük és felújítottuk a Központi Óvodát és a Nyírjesi Óvodát, valamint egy új, korszerű bölcsődét építettünk. Minden óvoda modern játszóudvart kapott, játékokat és bútorokat szereztünk be. Két éve megvásároltunk és önerőből átalakítottunk, felújítottunk egy lakóházat, amelybe áthelyeztük az óvodaigazgatóságot” – összegezte a folyamatosan zajló fejlesztéseket Haszilló Ferenc polgármester.


Az óvodák korszerűsítése mellett május közepén megkezdődött a városháza hőszigetelése, nyílászárócseréje is.A beruházás a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00016 azonosító számú pályázatból és önkormányzati önerőből valósul meg, melynek eredményeként nő az épületet használók komfortérzete, és csökkennek az üzemeltetési költségek.

Egyelőre elmarad az egészségház energetikai felújítása

Kecel Város Önkormányzata nem vállalhatta fel, hogy 80 millió forint támogatás mellé elkölt 90 millió forint önerőt egyetlen pályázat megvalósítására, így további forrás és más lehetőség híján végül elállt a TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosító számú „Egészségház fejlesztése Kecelen” elnevezésű pályázat támogatási szerződésétől. A 80 millió forint összegű támogatás szankció és kamat nélkül visszautalásra került.

Az önkormányzat a pályázat beadásakor a korábbi képviselő-testület döntése alapján a szükséges 45 millió forint önerőt biztosította, azóta viszont 30%-os drágulás következett be az építőiparban, ami azoknál az elnyert pályázatoknál is gondot jelentett, ahol eleve nem kellett önerőt biztosítani. Sajnos az egészségház esetében a második emeleti bérlakásokra egyáltalán nem lehetett igényelni támogatást, de az önkormányzat így is benyújtotta a pályázatot, inkább biztosítva a 45 millió forint önerőt.

Mivel a támogatási intenzitás így már 50%-os mérték alá csökkent, amelyet Kecel város stabil és hitelmentes gazdálkodása érdekében bevállalni nem tudott, a több mint 90 millió forint összegű önerő biztosításáról lemondott. Megemlítve indokként azt is, hogy az egészségház önereje önmagában több mint másik három projekt önereje (kerékpárút-építés, csapadékvíz-elvezetés, két óvoda és a polgármesteri hivatal energetikai felújítása). A következő fejlesztési ciklusban a projekt ismét megpályázásra kerül.  

Indul a kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között

A napokban átadásra került a munkaterület a kivitelezést végző Soltút Kft-nek, hiszen a kormány döntése alapján további 44.970.000,- Ft többlettámogatás érkezik a két települést érintő projektre. A nyomvonal kitűzése a következő hetekben megkezdődik.

2017. évben Kecel Város Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata konzorciuma 300.000.000,- Ft, 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyert. A konzorcium a beruházás elvégzésére 2018-ban közbeszerzési eljárást írt ki, amely eredménytelen lett. Ekkor a két település többlettámogatási igényel élt a támogató Magyar Államkincstár felé, melynek eredményeképp – hosszú bírálati folyamat után – mindösszesen 344.970.000,- Ft támogatás mellett, 34.180.826,- Ft önerő biztosításával valósul meg a projekt.

A TOP-3.1.1-15 azonosító számú „Kerékpárút építés Kecel-Imrehegy között” elnevezésű projekt keretében az 5309 jelű közút 3987 méteres szakaszán, a két település lakott területén kívül 2,3 méter burkolatszélességű kerékpárút épül. A dűlőutaknál sárrázók kerülnek kialakításra, a bejáróknál megerősített útalap készül. A kerékpárút és a közút közé szikkasztó árok épül. Az 5309 jelű utat keresztező szakasznál sárga villogó jelzőfény lesz elhelyezve mindkét irányból. Imrehegyen 1 db buszváró is épül, illetve a Rekettye-Bogárzó csatornánál áteresz kerül beépítésre.

A beruházás várható befejezési ideje: 2021. március

További részletek a pályázatokról:

www.kecel.hu