Kezdőlap Fejlesztés Felsővárosi belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő elhelyezésével

Felsővárosi belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő elhelyezésével

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15-BK1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – a Felsővárosi belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő elhelyezésével című felhívásra. A 200 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrás keretében Kiskunhalason a csapadékvíz záportározóban történő elhelyezése valósul
meg, melynek célja a Felsővárosi belvízkárok megelőzése. A projekt ezen túl hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez is.


A projekt egyik részében a Felsőváros csapadékvíz rendszerének rekonstrukciója és kiegészítő bővítése valósult meg, mely részleges és teljes körű csatorna felújítást és új csatorna építését is tartalmazta, mivel a csapadékvíz elvezető hálózat nem képez egységes rendszert, ráadásul elavulttá vált, még magánterületen is.


A másik rész a város belterületéről elvezetett csapadékvizek helyben tartását és hasznosítását oldotta meg, mely lényegében az 1-0-0 főgyűjtő gerinccsatornán érkező csapadékvizek átemelésével, a víz helyben tartásával a Sóstó vízpótlását végzi el.

Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizek a tervezett medencékbe és puffertérbe kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek
káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését, teljes mértékben megvalósult.


A fejlesztéseknek köszönhetően javult a település népességmegtartó képessége, növekszik gazdasági
vonzereje és emelkedik az érintett lakosság élet- és munkakörülménye, valamint a vállalkozások
működésének javítását szolgáló infrastrukturális háttér.
A projekt a Széchenyi 2020 keretében Európai Uniós támogatással valósul meg.


További információ: www.kiskunhalas.hu