Kezdőlap Fejlesztés Kelebia belterületi védelmét szolgáló csapadékcsatorna hálózat és Hanáki záportározó

Kelebia belterületi védelmét szolgáló csapadékcsatorna hálózat és Hanáki záportározó

Kelebia Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16-BK1 azonosítószámú
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra (Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00058). A projekt keretében a 170 000 000 Ft-os vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból a település védelmét szolgáló csapadékcsatorna hálózat és Hanáki záportározó fejlesztésének I. fejlesztési üteme fog megvalósulni.

A településen rendkívül gyakoriak a vízkáresemények, melyek szükségessé és indokolttá tették a helyzet kezelését. Ezért a beruházás közvetlen célja, hogy település területén lévő ingatlanok belvízproblémákkal érintett csoportját minél nagyobb mértékben megóvja az évek óta egyre nagyobb intenzitással érkező villámárvizek hatásaitól. A tervezett víztározó kialakításával, a csapadékvizek nagyobb része a területen fog maradni
Belvizes időszakokban komoly gondot jelent a vasútpálya és belterület ingatlanok közötti területek vízelvezetése, és ez a gátolt, illetve késleltetett lefolyás közvetve a belterületi csapadékvíz gondokban is szerepet játszik. További problémát jelentenek azok a meglévő csatornarészek, amelyek a kapubejáróknál gyakorlatilag szikkasztóárokként funkcionálnak. Ezek a lefolyástalan csatornák, heves esőzések esetén különös kockázatot jelentenek, illetve elöntéseket okoznak az adott területeken.
Azon utcákban, ahol még nincs, vagy csak részben van kiépítve a csapadékvíz elvezetés, új
csatornák kiépítése szükséges. A fent jelzett általános problémákra az I. Ütem csapadékvíz csatorna hálózatának fejlesztése és a Hanáki záportározó megépítése ad megoldást.
A fejlesztés eredményeként a problémás, belvízvédelmi készültséggel érintett helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot fog alkotni, és képes lesz a település érintett részének vízelvezetését ellátni. Ennek köszönhetően javulni fog a település népességmegtartó képessége, növekedik gazdasági vonzereje, emelkedik az érintett lakosság életkörülménye, illetve a település infrastrukturális háttere is.
A projekt elsődleges megvalósítási helyszínei közé tartozik a Kosztolányi Dezső utca, az Ady Endre utca és annak vasútpálya felőli oldala is.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.