Kezdőlap Fejlesztés „Takarmányok telepi mérésére alk. közeli-infravörös spektroszkópiás műszer-, módszer

„Takarmányok telepi mérésére alk. közeli-infravörös spektroszkópiás műszer-, módszer

A GEO-MILK Növénytermesztő, Szarvasmarhatenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint konzorciumvezető és a Neumann János Egyetem, mint konzorciumi tag támogatási
kérelmet nyújtott be a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című
GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. A „Takarmányok telepi mérésére alk. közeli-
infravörös spektroszkópiás műszer-, módszer- és modellfejl.” című, GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-
00144 azonosító számú támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium támogatásra alkalmasnak
minősítette. A vissza nem térítendő támogatás összege 963,84 millió Ft, melyből a GEO-MILK
Növénytermesztő, Szarvasmarhatenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 626,78 M
Ft, míg a Neumann János Egyetem 337,06 M Ft támogatásban részesül. Az európai uniós forrásból
támogatott projekt 2025. január 31 -én kerül befejezésre.
A projekt az állattenyésztéshez kötődik; a precíziós tejelő szarvasmarhatartás és -takarmányozás
kihívásaira nyújt megoldást, felgyorsítva és hatékonyabbá téve a telepi körülmények közötti elemző
tevékenységet, lehetővé téve a gazdasági haszonállatok „egyedi” gondozását, a problémák korai
felismerését (pl. egy adott takarmányalapanyag nem megfelelő minőségének vagy az egyedek
megbetegedésének korai detektálása) és a hatékonyság fokozását.
A projektben lévő fő innováció, hogy a tömegtakarmányok alapanyagainak vizsgálatára, a kész
tömegtakarmányok minőségének meghatározására dolgoznak ki terméket (mérőeszközt) és
módszertant, melyet rendszeresen, nagy háttéradatbázissal frissítenek.
A közeli infravörös (near infrared, NIR) spektroszkópia az infravörös fény és a minta molekulái közötti
interakciót vizsgálja. A NIR spektroszkópiás alkalmazások révén lehetőség lesz a minták
beltartalmának igen pontos és gyors meghatározására, mintacsoportok azonosítására, vagy akár
gyártási folyamatok in situ (at-line, in-line) ellenőrzésére. Mindezt a konvencionális kémiai és fizikai
mérések költségének töredékéért, veszélyes anyagok használata és kibocsátása nélkül, gyakorlatilag
időveszteség nélkül. A projektben az alapanyagok és a késztermékek (abraktakarmányok,
tömegtakarmányok, keveréktakarmányok stb.) összetételének meghatározására terveznek kidolgozni
kézi NIR eszközökön alapuló takarmány beltartalom mérési, és takarmány-komplex optimalizációt
végző szolgáltatást. A kialakított rendszer kézi NIR eszközökből, minta-előkészítő automatából és a
mért értékeket feldolgozó informatikai alrendszerből áll. A végfelhasználók (pl. telepi menedzsment)
kezében gyakorlati körülmények között is könnyen használható hordozható laboratóriumként és
szakértői rendszerként fog szolgálni.
Az alkalmazás a szarvasmarha takarmányozás kihívásaira nyújt hatékony megoldást, hatékonyabbá
téve a telepi körülmények között végzett tevékenységet.
A projekt megvalósításának helyszínei: Kecskemét, Izsáki út 10., Sárospatak, Apróhomok 0455/2.
hrsz.
A projektről bővebb információt a www.geomilk.hu oldalon olvashatnak.