Kezdőlap Régió Hit-élet:

Hit-élet:

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld. 3,5-6)
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a Bibliából ezt a bátorítást adta nekem az óvodával kapcsolatban. 2005 márciusában kaptam először ezt az Igét, mikor ez az egész óvoda-ügy elindult. Azóta rengetegszer volt szükségem erre a bíztatásra, hogy nem aggódnom kell, „csak” Istenben bíznom. Ennek ellenére még mindig tanulom ezt a leckét…
Fantasztikus, hogy kézzel fogható, ahogy Isten munkálkodik itt az óvodában: átéljük a gyerekekkel együtt imádságaink meghallgatását, kéréseink beteljesülését. Annyira jó megtapasztalni, ahogy az elvetett Ige-magok elkezdenek növekedni nem csak a kisgyermekek, hanem a szüleik életében is.
Isten kegyelméből megengedi látnunk, ahogy a Biblia örömhírének hallása nyomán széthullott családok élete helyre áll, hogy a keresők rátalálnak a helyes útra, a békességre.
Isten az, aki annyira szeret, hogy elküldte egyetlen Fiát, Jézust, hogy meghaljon helyettem a kereszten, hogy megbocsáthassa bölcstelenségemet, szeretetlenségemet, türelmetlenségemet, indulataimat – bűneimet. Erre emlékeztet húsvét is.
Ő küldött angyalokat családtagok, barátok formájában, akik mellénk álltak, és bátorítottak a reménytelennek tűnő helyzetekben.
Ő adott segítőkész, jóindulatú, kedves embereket a szakhatóságoknál, eligazodást a sűrű sötét törvények rengetegének erdejében.
Ő rendelte ki a segítőket, akik önzetlenül besegítettek a pénzügyi, bankos ügyeink intézésébe, akik támogatták az óvodát játékokkal, (ezek folyamatos javításával), bútorokkal, anyagiakkal; akik számítógépes, közgazdasági, és még sokféle szaktudásukkal járultak hozzá ehhez a szolgálathoz.
Ő támogatja bölcsességével, ember feletti erejével most is az óvoda építésében az Építési Bizottság tagjait, akik munkaidejük után ingyen, szolgálatból rengeteg időt fordítanak arra, hogy mindent előkészítsenek az óvoda szeptemberi indulásáig.
Képtelen lennék mindent felsorolni, és ezt így összeszervezni, de Istent dicsőítjük azért, hogy Ő ezt kegyelméből megtette!