Kezdőlap Régió Kecskemét közgyűlése – 2011. április 28.

Kecskemét közgyűlése – 2011. április 28.

A 2010-es zárszámadást, egy 10 milliárdos naperőműves projektet, és a hajléktalangondozás új formában történő feladatellátását is tárgyalta ma Kecskemét közgyűlése. A fontosabb témák röviden:

Stabil volt a tavalyi gazdálkodás

Elfogadta a közgyűlés az önkormányzat 2010-es zárszámadását. Dr. Zombor Gábor polgármester úgy fogalmazott: a bevételekből látszik a 2010-es erős válság, ennek ellenére Kecskemét pénzügyileg stabil maradt és nem kell olyan gondokkal küzdenie, mint számos más nagyvárosnak. Az előterjesztésből is kiderül: a pénzügyi helyzet tavaly megfelelő volt, a város megőrizte fizetőképességét. Az intézmények működése és az önkormányzat feladatellátása biztosított volt, a kötelező feladatokat megfelelő színvonalon látták el, az önként vállalt feladatok pedig nem befolyásolták a működés biztonságát. Mindössze 294 millió forint likvid hitel igénybe vételére volt szükség, a bevételek és kiadások ütemkülönbsége, valamint az uniós projektek utófinanszírozása miatt.
A zárszámadás részletezi az egyes ágazatokra fordított forrásokat is. Városfejlesztésre például 2,2 milliárd forintot költött az önkormányzat, városüzemeltetésre, kommunális feladatokra 1,7 milliárdot, a támogatással megvalósuló programokra 2,5 milliárdot, közműépítésre 1 milliárdot, szociális feladatokra 1,4 milliárdot, sportra 866 milliót, kultúrára 590 milliót fordítottak.
A könyvvizsgálói vélemény szintén megállapítja, hogy a kecskeméti önkormányzat 2010-es működése összességében stabil volt.

34 hektáron lehetne naperőmű

Konzorciumi tagként Kecskemét is részt vesz az úgynevezett HU – NER – TOWN 300 projektben, az ehhez kapcsolódó MAKROVIRKA projekt menedzsmentbe pedig Katonáné Szabó Gabriella alpolgármestert delegálja. A pályázat lényege és célja Magyarország környezetbarát, kis szennyezőanyag kibocsátással működtethető városi tömegközlekedési és közintézményi infrastruktúrájának fejlesztése napenergiával és a központi elektromos energia ellátás intelligens hálózati integrációjával. A projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinálásával történik, a projektgazda a bükkaranyosi BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. A konzorcium vezetője Miskolc városa, a tagok Eger, Salgótarján, Veszprém, és a mai döntéssel immár Kecskemét.
A projektnek két része van. Az elsőben Kecskeméten naperőmű épülhetne. Erre a Parasztfőiskola vasúti megállója melletti, közel 34 hektáros terület tűnik ideálisnak. Ez jelenleg állami tulajdonban van, a közgyűlés ezért felhatalmazta dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az önkormányzati tulajdonba kerülés érdekében. A területen egyébként a naperőmű mellett számos eszköz telepítése szükséges. A beruházás a villamos energia jelenlegi árával számolva akár közel évi félmilliárd forint hasznot hozhat a városnak. A megtermelt energia az intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló KÖZOP pályázat keretében beszerzendő elektromos buszoknál is hasznosítható.
A projekt másik részében 14 kecskeméti közintézmény tetejére telepítenének naperőműveket, ami további bevételt jelentene a városnak.
A teljes projekt bekerülési költsége 10,6 milliárd forint. Ennek fele közvetlen brüsszeli támogatásból, másik fele pedig hazai forrásokból finanszírozható.

A részönkormányzatok is díjazhatják az arra érdemeseket

Ismét módosult a városi kitüntetésekről, elismerő címekről szóló helyi rendelet. Ennek legfőbb oka, hogy a részönkormányzatok elnökei jelezték: a városrészek is szeretnék díjak adományozásával elismerni azok munkáját, akik tevékenyen részt vesznek a részönkormányzatok feladataiban. A kérésnek megfelelően a közgyűlés megalapította a „Városrész Fejlődéséért Díj”-at, amelyet a városrészi önkormányzatok ünnepsége keretében adnak majd át.
Szintén új elismerés a „Mészöly Gyula” díj, amelyet a kertészeti kultúra területén jeleskedőknek ítélnek majd oda. Ezt a díjat és az eddig is meglévő Mathiász János Díjat felváltva, kétévente adományozza majd a közgyűlés.
A mai döntés értemében szintén felváltva, tehát kétévente ítélik oda az Év Kecskeméti Tűzoltója és az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti dolgozója elismerő címeket (ezidáig a két díjat is évente adták át)

Testvérvárosi szerződés köttetik május közepén

Új testvérvárosa lesz Kecskemétnek: a svédországi Lidköping. A szerződés aláírására is ott kerül sor, május közepén. A közgyűlés döntése értelmében az ünnepségen dr. Zombor Gábor polgármester és Király József, az MSZP frakcióvezetője képviseli Kecskemétet.

248 millió forint vízi közművek fejlesztésére

Mintegy 248 millió forint a Bácsvíz Zrt. idei fejlesztési hányada, amelynek felosztását ma fogadta el a város közgyűlése. Az összegből egyebek között díszkút épül a Dobó körúton, megtörténik a Rákóczi út revitalizációja során az ivóvíz és csapadékvíz hálózat rekonstrukciója, a Csabay Géza körúton, az élményfürdő csomópontnál a vízvezeték kiváltása és csapadékcsatorna építése, a Tatár soron a CS 5-0-0 jelű főgyűjtő csatorna továbbépítése. A munkálatok egy részét a Bácsvíz Zrt., másik részét az önkormányzat végzi majd.

Előtető épül a ravatalozónál

Elfogadta a közgyűlés a kecskeméti és a hetényegyházi köztemető fejlesztési programját, amely értelmében idén összesen 23 millió forintot költenek e célra. Az egyik legfontosabb fejlesztés, hogy előtető kerül a kecskeméti köztemető ravatalozójához.

Lim-lom akció két ütemben

A testületi döntés értelmében idén a május 13-14-ei és a május 20-21-ei hétvégéken lesz a kecskeméti lim-lom akció. Az első ütemben érintett terület: a Nagykörúton belüli városrész, Hunyadiváros, Szent István város, Műkertváros, Árpádváros, Kósafalu, Kossuthváros, Erzsébetváros, Muszáj, Szent László város, Rendőrfalu, Halasi úti zártkertek, Borbás, TSZ falu, Katonatelep. A második ütemben érintett terület: Vacsi köz, Dárdai telep, Méntelek, Széchenyiváros, Hollandfalu, Máriaváros, Petőfiváros, Szelei falu, Hetényegyháza, Kossuth és Törekvés falu, Reptéri lakótelep, Kisfái, Szarkás, Kadafalva, Matkó. Az ütemezésnél figyelembe vették azt is, hogy így a „Teszedd!” országos szemétszedési akciónap a lomtalanítás második ütemével egybeesik.