Kezdőlap Régió FÖLDRENGÉS KECSKEMÉTEN – ANNO 1911

FÖLDRENGÉS KECSKEMÉTEN – ANNO 1911

A földrengés éve
A Katona József Múzeum gyűjtési felhívása

A Katona József Múzeum 2011 júniusától kiállítással és ehhez kapcsolódó rendezvényekkel emlékezik meg az 1911. július 8-i kecskeméti földrengésről. A múzeum anyagában és más gyűjteményekben őrzött dokumentumok, képek, tárgyak segítségével a váratlan természeti csapás közvetlen és közvetett hatását, városképi, gazdasági és társadalmi következményeit, a korabeli mindennapi életet is szeretnénk bemutatni. Ahogyan a Vasárnapi Újság kecskeméti felvételekkel illusztrált tudósításában olvasható: „Egy ma szinte példátlan fejlődés gyönyörű lendületében érte a katasztrófa ökölcsapása Kecskemétet.” A földrengés előtti és utáni állapot minél részletesebb és érzékletesebb bemutatásához kérjük a múzeumbarátok, látogatók, kecskemétiek és a városból elszármazottak segítségét. Várjuk mindazok jelentkezését, akik a témához kapcsolódó, birtokukban levő tárgyakat fotókat, dokumentumokat (esetleg azok másolatait) a kiállítás időtartamára kölcsönöznék. Például: a földrengésről készült fotók, képes levelezőlapok, újságok, kiadványok, plakátok, levelek, az újjáépítéssel kapcsolatos kárjegyzékek és egyéb iratok, tervrajzok, építési naplók, számlák, magánlevelek, visszaemlékezések stb. Az 1911-es kecskeméti életképek hiteles megjelenítéséhez fontosak mindazon tárgyak és dokumentumok is, amelyek a földrengés idején használatban voltak, vagy akkortájt keletkeztek (pl.: ruházat, használati eszközök, évszámos tárgyak, bútor, szőnyeg, rajz, festmény, iskolai füzet, szemléltető eszköz, emlékkönyv, jelvény, értékpapír, reklámcédula, bolti számla, városi rendezvény meghívója, esküvői meghívó, fénykép, kereskedők és iparosok emlékei stb.)
Jelentkezés és további információ:
Katona József Múzeum (76/481 350, [email protected], [email protected]),
Székelyné Kőrösi Ilona ([email protected], 06/30/ 632 05 99).