Kezdőlap Régió Gekko Kecskemét

Gekko Kecskemét

Képességfejlesztő Központunk bemutatása
Játszóházunkban első alkalommal egy komplex képességfelmérést végzünk, melynek célja, hogy megismerjük a gyermek képességprofilját. Ezt követően kiscsoportos foglalkozásokra járhatnak hozzánk a gyermekek, amely minden területen segíti a részképességek fejlődését, megfelelő működését, az egészséges fejlődést.

KÉPESSÉGFELMÉRÉS:
Felmérésre akkor is érdemes eljönni, ha nem szeretné beíratni foglalkozásokra gyermekét, de szeretnék tudni, hogy életkorának megfelelően, egészségesen fejlődnek-e gyermeke képességei.

EGYÉNRESZABOTT, KOMPLEX FOGLALKOZÁSOK:
A felmérést követően hetente, játékos foglalkozás keretében segítjük a képességek egészségek fejlődését.
Már 1-2 hónapos kortól, lassan alapozni kezdjük a könnyű tanuláshoz (és az élethez általában) fontos alapfunkciókat (pl. figyelem). Fokozatosan készítjük fel bölcsődére, óvodára, iskolára, és folyamatosan kiegészítjük oktatását heti 1-2 óra egyénreszabott képességfejlesztéssel.

Kisgyermekkorban még
könnyedén lehet fejleszteni
olyan képességein, tulajdonságain,
amelyekre később, az agyi érési
folyamatok lezárulását követően
már nincsen lehetőség.

MINI KURZUSOK (BÖLCSŐDÉRE, ÓVODÁRA, ISKOLÁRA FELKÉSZÍTŐ):
2011-ben egyéni, komplex foglalkozásaink mellett bölcsődére, óvodára, illetve iskolára felkészítő Mini Kurzusokat hoztunk létre, mely szintén csoportosan zajlik, viszont nem egyéni keretek között, hanem előre meghatározott tematika alapján, mely három hónapos foglalkozást ölel fel heti egy órában. A kurzus elvégzése után természetesen lehetőség van a gyermek komplex foglalkozásokba történő integrálására.

KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ZENÉVEL:
Zenei foglalkozásainkat az észleléshez kapcsolt képességekkel ötvözve (figyelem, memória, sorrendemlékezet, alak- háttér kiemelés, hallási megkülönböztetés) alakítottuk ki. Az órák fő része a zene, mely az egyik legjobb fejlesztő eszköz nem csak a képességek kialakítása, de a személyiség formálás szempontjából is (társas kapcsolatok, türelem, egymásra figyelés, szabálytudat).

TANULÁSI TECNIKA TRÉNING:

Júniustól a nagyobb gyermekek részére
(12-18 éves korig) tanulástechnikai tréninget
indítunk, mellyel célunk az önálló, kreatív tanulás
kialakítása, ezáltal pedig az önbizalom erősítése.

Olyan módszereket sajátíthatnak el a gyermekek, mely támogatja a szövegértő olvasást, lényegkiemelést, vázlatkészítést, önálló fogalomalkotást, problémamegoldó-, kreatív gondolkodást. Ezek mind az iskolai munkák elengedhetetlen részét képezik.

Képességfejlesztő központunk szeretettel vár minden kedves érdeklődőt, ahol bővebb tájékoztatást adhatunk szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Elérhetőségünk:

Képességfejlesztő Központ (GEKKO Képességfejlesztő Játszóház)
Kecskemét, Vörösmarty utca 6. (nagy postával szemben található kis utca)
Telefonszám: 06- 70/548-3179
e-mail: [email protected]