Kezdőlap Régió A VÉGZŐSÖK 95 %-A 1 ÉVEN BELÜL ÁLLÁST TALÁLT

A VÉGZŐSÖK 95 %-A 1 ÉVEN BELÜL ÁLLÁST TALÁLT

Elkészült a Diplomás Pályakövető Rendszer első felmérése a Kecs-keméti Főiskolán

A megkérdezettek 85 %-a az államvizsgát követő fél éven belül, 95 %-a 1 éven belül talált állást, a munkahellyel rendelkezők 25 %-a pedig alig néhány évvel a végzés után már vezető beosztásban dolgozik – ez is kiderült abból a felmérés-ből, amelyet a Kecskeméti Főiskola készített a Modern hallgatói és intézményi szolgáltatás – versenyképes főiskola (TÁMOP-4.1.1.-08/1-2009-0018) című uni-ós projekt keretében a Diplomás Pályakövető Rendszer alkalmazásával. A fel-mérés során nemcsak diplomásokat, hanem jelenlegi hallgatókat és munkáltató-kat is megkerestek, hogy minél hitelesebb értékelést kapjanak a főiskola tevé-kenységéről.
Az uniós projekt keretében 678 diplomást kerestek fel személyesen a kérdezőbiz-tosok a 2007 és 2009 között végzettek közül és 248 munkáltatónál jártak, a jelenlegi hallgatók közül pedig 1229-en töltötték ki a kérdőívet.
Ha most állnának a felvételi előtt, a végzettek 76 %-a, a jelenlegi hallgatók 85 %-a biztosan vagy valószínűleg ismét jelentkezne a Kecskeméti Főiskolára. A most a főiskolá-ra járók 64 %-a teljes mértékben vagy nagymértékben elégedett az oktatással, a végzet-teknél ez az arány 70 %. A diplomások 84 %-a értékelte nagyon jónak és jónak a Kecs-keméti Főiskolát. A jelenlegi hallgatók kiemelték az oktatók segítőkészségét és a magas szintű elméleti képzést, ugyanakkor szeretnének még több gyakorlatot és szorosabb kap-csolatot a munkaerőpiaccal, és keveslik a külföldi szakmai gyakorlati lehetőségeket. A végzettek szintén az elméleti oktatás színvonalát értékelték a legmagasabb pontszámmal és kevésnek találják a mesterképzési kínálatot. A most a főiskolára járók fele tervez to-vábbi tanulmányokat, közülük minden második biztosnak vagy valószínűnek tartja, hogy a Kecskeméti Főiskola kínálatából választ, de ez a szám – ahogyan a felmérésből kiderül – magasabb is lehetne, ha a főiskola több mesterképzéssel rendelkezne.
Az összes megkérdezett diplomás 51 %-a már az államvizsga előtt rendelkezett ál-lással, de a nappalin végzettek 85 %-a is talált munkát fél éven belül, 95 %-uk pedig 1 éven belül. A felmérés időpontjában 92 %-uknak volt állása, 5 % nyilatkozott úgy, hogy éppen munkát keres. A felmérésben részt vevő, állással rendelkező végzettek 25 %-a ve-zető beosztásban dolgozik, 4 %-uk felső vezetőként. A megkérdezettek 86 %-a olyan munkakört tölt be, amely a végzettségéhez kisebb-nagyobb mértékben kötődik, csak 8 % nyilatkozott úgy, hogy munkájában nem tudja hasznosítani a főiskolán megszerzett tu-dást.

A felmérésben olyan cégek is értékelték a főiskola által kibocsátott munkavállaló-kat, ahol foglalkoztatnak a Kecskeméti Főiskolán végzetteket. Az 5-fokú skálán 4-esnél jobbra értékelték a csapatmunkára való alkalmasságot, az együttműködési készséget, a kommunikációs képességeket, az informatikai ismereteket, a tanulási, fejlődési képessé-geket és az elméleti tudást. 3,5 és 4-es közötti osztályzatot kapott a gyakorlati tudás és a problémamegoldó képesség. Egyedül az idegen nyelvek ismeretét értékelték a munkálta-tók 3,5-nél kevesebbre, 3,34-re. A megkérdezett munkáltatók 38 %-a szívesen alakíta-na ki szorosabb kapcsolatot a főiskolával, akár szakmai ismeretek oktatásában, tanács-adásban, közös képzésfejlesztésben is együttműködne, további 46%-uk pedig tanácsadói, véleményezői szerepet vállalna.