Kezdőlap Régió Segítség a segítőknek

Segítség a segítőknek

2010 őszén kezdődött el a Dél-alföldi SZAK-TÁR program az Európai Unió támogatásával, a TÁMOP 5.4.4.-09/2-B pályázati konstrukció keretében. A programot a Béthel Alapítvány vezetésével a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény, a Szentesi Családsegítő Központ Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat, és a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi Dél-alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde valósítja meg.
A program célja a régióban dolgozó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, illetve az e területeken tevékenykedő önkéntesek és laikusok ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése. Konkrét cél – a segítők munkája során felmerült igények alapján – a Dél-alföldi SZAK-TÁR, szakmai támogató rendszer létrehozása a régióban, amely által megvalósul a résztvevők személyiségfejlődése, erősödik a kompetenciájuk, fejlődik a szakmai tudásuk, és megelőzésre kerül a kiégésük. Kidolgozásra került egy eljárásrend, amelyben pontosan meghatározásra kerültek a szolgáltatások, valamint ezek lebonyolításának lépései, feltételei, dokumentációs szükségletei. A program során kialakításra került egy szakértői adatbázis, amelyben olyan szakértők szerepelnek, akik felkészültek arra, hogy a régióban dolgozó szakemberek számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtsák: Szupervízió, coaching, tanácsadás, szakmai műhelyek, esetkonferenciák, tréningek.
A felsorolt szolgáltatásokat a projekt végéig, 2012. augusztus 31-ig, a támogató rendszer – a meglévő keret mértékéig – ingyen biztosítja. Mindezek alapján érzékelhető, hogy a Dél-alföldi SZAK-TÁR szolgáltatásainak ingyenes igénybevétele nagyon nagy lehetőség lehet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakembereket foglalkoztató szervezetek, önkormányzatok számára. A rendkívül szűkösen rendelkezésre álló költségvetési erőforrások miatt ugyanis ezekkel a szolgáltatásokkal az érintettek egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben tudnak élni, holott a mindennapi munkájuk kihívásai és nehézségei ezt megkövetelnék. A projekt megvalósítói örömmel várnak minden jelentkezést, megkeresést, észrevételt. A programról minden lényeges információ – szolgáltatások, a szakember adatbázis, az eljárásrend – megtalálható a www.daszt.hu oldalon.