Kezdőlap Régió Átadták Magyarország legnagyobb és legkorszerőbb biogázüzemét Szarvason

Átadták Magyarország legnagyobb és legkorszerőbb biogázüzemét Szarvason

2011. szeptember 13., Szarvas – Átadták Magyarország legnagyobb és
legkorszerőbb biogázüzemét Szarvason, amely közel 500 millió forintos EUtámogatással
mintegy 4,5 milliárd forintból – 3 évig tartó elıkészítı munkát
követıen –, alig több mint egy év alatt épült fel. A teljes mértékben megújuló
energián alapuló, a közép-európai régióban példaértékő zöldmezıs,
területfejlesztéssel egybekötött beruházást az – ez év júliusáig Aufwind néven
mőködı – r.e Bioenergie GmbH hazai leányvállalata, az Aufwind Schmack Elsı
Biogáz Kft. valósította meg. A 4,17 megawatt teljesítményő üzemet, amely egy
18-20 ezer lakosú város teljes energiaellátására is alkalmas, ma avatta fel a
beruházók, a város polgármestere és a projektben közremőködı Gallicoop Zrt.
vezetıje mellett Domokos László, az Állami Számvevıszék elnöke, valamint a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Gémesi Zsolt, zöldgazdasági-fejlesztési
fıosztályvezetı.
2011. szeptember 13-án ünnepélyes keretek között átadták hazánk legkorszerőbb és
legnagyobb biogázüzemét Szarvason, amely nemcsak Szarvas város és Kelet-
Magyarország, hanem a közép-európai régió viszonylatában is példaértékő
beruházásnak számít. Az r.e Bioenergie 4,17 megawattos szarvasi biogázüzeme
teljesítményét tekintve várhatóan jó ideig csúcstartó is marad a magyarországi
biogázüzemek között.
Az r.e Bioenergie szarvasi létesítménye számokban:
• Biogázüzem (bruttó fermentortérfogat: 19 420 m³)
• Siló-, trágya- és zagytározó (kb. 1,2 hektár)
• Földmedrő zagytározó (hasznos térfogat: 55 000 m³)
• Gázvezeték (4 km)
• 4 db gázmotor, 4 170 kW beépített villamos kapacitással
A ma átadott 4,17 megawatt villamos teljesítményő erımő az élelmiszer-elıállításból
származó, évi több mint 40 ezer tonna problémás hulladék, valamint a környezı
állattartó telepekrıl származó további 53 ezer tonna szerves trágya feldolgozása révén
ezentúl évente 12,5 millió m3 CO2-semleges biogázt állít elı. A beruházás két
helyszínen valósult meg, amelyeket egy 4,2 km-es gázvezeték köt össze. A
biogázüzem és kiszolgáló létesítményei Szarvas külterületén épültek fel, míg a
projektben alapanyag-szállítóként is közremőködı Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.
telephelyén létesített trigenerációs kiserımő főtési melegvízen kívül technológiai gızt,
hőtési hidegenergiát és áramot is elıállít. Itt történik a termelt biogáz több mint 80 %-
ának (összesen kb. 55 000 giga joule) energetikai hasznosítása, amivel évente kb. 1,5
millió m³ földgáz kiváltása válik lehetıvé.)
Feldolgozott és felhasznált anyagok:
sertéshígtrágya 31 000 tonna
sterilizált vágóhídi hulladék 20 000 tonna
szennyvíz zsíriszap, szennyvíziszap, 1 600 tonna
pulyka almostrágya 17 000 tonna
Szarvasmarha almostrágya 5 500 tonna
tejsavó és flotátum iszap 26 000 tonna
silózott cukorcirok 18 000 tonna
technológiai higítóvíz 16 000 liter
Az üzemben a villamos-energia mellett magas értékő talajjavító tápanyagokat
tartalmazó biotrágyát állítanak elı, ami több ezer hektár mezıgazdasági hasznosítású
területen teszi lehetıvé a mőtrágya helyettesítését vagy pótlását.