Kezdőlap Régió Biogázüzem Szarvason

Biogázüzem Szarvason

Az r.e Bioenergie GmbH leányvállalatának projektigazgatója, Kecskés József az átadó
ünnepségen így nyilatkozott: „Rendkívül büszkék vagyunk, és úgy véljük, hogy ez a
szarvasi projekt minden jövıbeni biogázüzem-beruházás számára követendı példa
lehet, hiszen a legmodernebb csúcstechnológiát a helyi adottságokhoz igazítva az
egyedi igények szolgálatába állítottuk. A maximális hatékonyságra tervezett
technológiának és vezérlésnek köszönhetıen lehetıvé vált a magyar hálózati
betáplálási tarifák, valamint az áramszükséglet alakulásának követése. Így az
alacsony díjazású (mélyvölgy) idıszakban tárolja a biogázt, és az áramot csak a
maximális szükséglető (csúcs- és völgy-) idıszakban táplálja be a hálózatba.”
A Szarvas – körülbelül 18 ezer lakosú – városának teljes energiaellátására is alkalmas
üzemet 4,5 milliárd forintos beruházással az r.e Bioenergie GmbH saját erıbıl
finanszírozta, amelyhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 494 millió forint
támogatásban részesült. (GOP-2008-2.1.2/D Komplex technológiai beruházás a hátrányos
helyzető kistérségekben induló vállalkozások részére).
###
r.e Bioenergie GmbH (www.rebioenergie.com)
A müncheni székhelyő BayWa AG a BayWa r.e GmbH-ban fogja össze valamennyi, a megújuló
energia hasznosítását célzó tevékenységét. A megújuló energiák hasznosításának egy iparágakon
átívelı kompetencia centrumban történı integrációjától a BayWa AG a szinergiahatások
érvényesülését, valamint a bioenergia-, a szél- és a napenergia piacokon való erısebb jelenlétét
várja. A BayWa AG a BayWa r.e GmbH-n keresztül többségi, majd 2011 júliusában 100%-os
tulajdonrészt szerzett az 1996-ban alapított Aufwind Neue Energien GmbH-ban, amelynek neve
ekkor változott r.e Bioenergie GmbH-ra. A mőszaki innovációk révén az r.e Bioenergie mára mind a
német, mind a kelet-európai biogázpiacon vezetı szerepre tett szert a projektfejlesztés és –
lebonyolítás területén.
A cég 2001-ben létrehozta Németország elsı biogáz befektetési alapját. 2005-ben Németországban
felépítette Európa akkori legmodernebb (3,1 MWel) biogázerımővét Hünxe-ben, majd a következı
évben az ország elsı biometánüzemét Plieningben, ahol óránként 920 Nm3 „nyers” biogáz földgázegyenértékő
gázzá történı feldolgozása, tisztítása és a helyi vezetékes földgázhálózatba való
betáplálása valósul meg. 2009-ben fejezte be Lengyelország legnagyobb (2,2 MWel) biogázüzemének
kivitelezését, 2010 októberében pedig átadta Spanyolország legnagyobb (3,3 MWel) tetıbe integrált
fotovillamos erımővét. Idén lezárult Magyarország legnagyobb (4,17 MWel) biogázüzemének
létesítése Szarvason, ahol szeptembertıl már megindult a kereskedelmi üzem is.
A cég biogáz projektportfoliója jelenleg 25 MW-nál nagyobb beépített villamos kapacitással
rendelkezik, amelyet ca. 1200 m³/óra teljesítményő biometán elıállítása egészít ki.