Kezdőlap Régió Kecskemét közgyűlésének fontosabb döntései

Kecskemét közgyűlésének fontosabb döntései

Külön testület foglalkozik majd a Rudolf laktanya és a volt uszoda hasznosításának előkészítésével, kettős ügyvezetés lesz a Hírös Sport Kft. élén, még több rendezvényre lehet ingyenesen használni Kecskemét közterületeit. Egyebek között ezekről is határozott ma a város képviselő-testülete. A nap nagy szenzációja pedig az első Kecskeméten gyártott Mercedes volt, amelyet bemutattak a közgyűlésnek.

Köszöntötték az állami díjazottakat

Az ülés előtt dr. Zombor Gábor polgármester a grémium nevében köszöntötte azokat a kecskeméti kiválóságokat, akik az idei állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából rangos elismeréseket vehettek át.

Scmitt Pál a Magyar Köztársaság elnöke augusztus 20-a alkalmából:
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat)
kitüntetést adományozott:
-Buda Ferenc Kossuth-díjas költő valamint
-Dr. Nánási László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész részére
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott:
-Dr. Tápai Piroska a BKM-i Bíróság bírája
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott:
-Dalos István az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek Kecskeméti Intézete volt
igazgatója
-Marosfi Györgyné az Univer Product Zrt vezérigazgatója ,
-Spiegl János erdőmérnök a BKM-i Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság
Igazgatója
-Vágóné Balla Eszter, az Alföld Pro-Coop Zrt. vezérigazgatója
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott:
-Abóczki Béláné a BKM-i Bíróság volt irodavezetője
– Viziné Koboz Magdolna, a BKM-i Bíróság főosztályvezető-helyettese
– Katus Éva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága
főosztályvezetője
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (katonai tagozat) kitüntetésben
részesült:
– Rigó János r. alezredes, a BKM-i Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi
osztályának vezetője
A közgyűlés köszöntötte Ludvigh Zoltánt, a Hírös Sport Nonprofit Kft. sportszakmai
igazgatóját abból az alkalomból, hogy Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkára emléklapot adott át számára
Bemutatkozott az első Kecskemét gyártott Mercedes

A napirend előtti felszólalások közepén érkezett a díszterembe Frank Klein, a Mercedes üzem igazgatója, aki bejelentette: alig három évvel azt követően, hogy a Daimler eldöntötte, miszerint Kecskeméten építi fel új üzemét, elkészült az első Kecskeméten gyártott Mercedes, az első olyan darab, amelyet elejétől végéig itt gyártottak az üzem munkatársai. Az új B osztályt elhozták a Városháza belső udvarára, ahol a közgyűlés azonnal meg is tekinthette. Így aztán ők láthatták elsőként a járművet, amelyet a nyilvánosságnak ezen a héten mutatnak be a Frankfurti Autókiállításon. A gyár vezetésének ez a gesztusa valójában köszönet volt a város felé azért az együttműködésért, aminek köszönhetően rekord gyorsasággal felépült az üzem.

Döntés a közterület-használati díjakról

A jövőben nem kell közterület-használati díjat fizetni Kecskeméten az egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és szociális jellegű rendezvények után. Eddig a díjmentesség csak a sport-, kulturális és részönkormányzati rendezvényekre terjedt ki, a módosított rendelet viszont szélesebb körben teszi lehetővé az ismeretterjesztést szolgáló rendezvények ingyenes közterület-használatát.
Változott a szabályozás egy másik passzusa is. A jövőben, amennyiben például különböző infrastrukturális fejlesztések ideje alatt a bérlő nem tudja zavartalanul használni a közterületet, akkor kérelmére, a használatba adó döntése alapján a befizetett díj fele visszajár. Amennyiben pedig a közterület-használati szerződés önkormányzati érdek miatt megszűnik, akkor a befizetett díjat teljes egészében visszafizetik.

Változó építési szabályozások

Módosult Kecskemét Településszerkezeti Terve és helyi építési szabályzata. Ezt egyrészt a Centrum áruház és a piac környékén várható fejlesztések indokolták: az Univer ABC-t elbontják, és a parkoló igénybevételével új épület jön létre, a térszint alatt parkolóval, a földszinten és az első emelet egy részén üzlettérrel, másik részén és egy további szinten újabb parkolókkal. A területen jelenleg működő pavilonok az üzlettérben kapnak majd helyet. Így a jelenleginél jóval több, mintegy 150 parkoló jön létre. A piaccsarnok és az új épület köré gyalogos árkádsor épül, a teljes fejlesztés következtében pedig egy egységes, a belvárosban elvárt építészeti igényességű homlokzat alakul ki. A Centrum áruházat bővítik, átalakítják. A beruházó a földszinten részben üzleteket, részben parkolókat, további két emeleten szintén parkolókat építene, összesen mintegy 50-60 darab gépkocsi befogadására.
A módosítással érintett másik terület a Szélmalom csárdával szemközti, Kereskedő utca – déli elkerülő – 5-ös főút által határolt rész, amely gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe kerül, ezzel egyidejűleg a gazdasági övezeteken belül a beépíthetőség 40-ről 50 százalékra emelkedik.

Óvoda épülne a plébánia mögött

A The English Garden Pre-School fordult kérelemmel az önkormányzathoz, miszerint a Szent Család Plébánia mögött megvásárolná az egyik ingatlan 2500 négyzetméternyi részét, ahol jövőre óvodát építene. A közgyűlés ezért úgy döntött, hogy a terület értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki, amelyben a minimális értékesítési ár nettó 37,5 millió forint.

Újabb pályázat az ingatlanok értékesítésére

Eredménytelen lett az a pályázat, amelyet a város korábban egy Jókai utcai, egy Ferenczy Ida utcai, és egy Csongrádi utcai ingatlan, valamint a Városföldi Vendégház értékesítésére írt ki, jelentkező ugyanis nem volt. A grémium most újabb kiírásról döntött, a négy ingatlan összértéke mintegy nettó 178 millió forint.

Kerékpárút építésére pályázik az önkormányzat

A Csalánosi út melletti kerékpárút építésére nyújt be pályázatot Kecskemét önkormányzata. Egy szakasz már korábban elkészült, most csak a folytatására van szükség, amely csatlakozik az 5218-as jelű út melletti, a Károly Róbert körút melletti, valamint az 52-es út melletti kerékpárutakhoz. A beruházás tervezett költsége 64,5 millió forint, amelynek 85 százaléka az elnyerhető támogatás. A pályázat előkészítésével, lebonyolításával, a projektmenedzsment ellátásával a grémium a tulajdonában lévő Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t bízta meg.

Külön testület foglalkozik a Rudolf laktanya és a volt Uszoda
hasznosításának előkészítésével

Testületet hozott létre a közgyűlés a Rudolf laktanya és a volt uszoda hasznosításával kapcsolatosan. A bizottság feladata lesz az ingatlanok hasznosítási koncepciójának előkészítése, ennek érdekében pedig a szükséges szakmai egyeztetések lebonyolítása. A döntés szerint a munkában részt vesznek: Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester, Vörösmarty Attila képviselő, térségi és koordinációs tanácsnok, Király József képviselő, a városrendezési bizottság társelnöke, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnöke, Szalay Gábor képviselő, a városrendezési bizottság elnöke és Öveges László főépítész.
A testület felállításáról szóló döntés előtt a közgyűlés megismerte az ingatlanok hasznosítására vonatkozó ötletpályázatra beérkezett elképzeléseket. Mint ismeretes, összesen hat pályázó nyújtott be anyagot a kecskeméti önkormányzat által kiírt volt Rudolf laktanya, Kecskeméti Uszoda és a Széktói teniszpályák hasznosítására kiírt ötletpályázatra.
A legnagyobb volumenű a Kész Holding Zrt. által benyújtott, mintegy nettó 8,5 milliárdos elképzelés, amely szerint az uszoda épületében jégcsarnok, az épület mögött, és a teniszpályák helyén parkolók, a Rudolf laktanya egy részében pedig Látványsport Felkészítő Centrum (új fedett futball és kézilabda csarnok, kosárlabda és multifunkcionális csarnok), Regionális Teniszklub, Oktatási és Rendezvényközpont jönne létre, amelyhez különböző vendéglátóegységek is kapcsolódnának. A pályázó elképzelhetőnek tartja, hogy megfelelő előkészítés esetén 2014-re átadható legyen a Látványsport Felkészítő Centrum első ütemét képező fedett FIFA teljes méretű műfüves edzőcsarnok és kiszolgáló létesítmény, illetve a Magyar Tenisz Szövetség regionális referencia tenisz centruma. A beruházás finanszírozására vonatkozóan a pályázatban több elképzelés szerepel.
A második leghangsúlyosabb pályázatot a Kincsem Klasztermenedzsment Kft. nyújtotta be. Ez a Rudolf laktanyában lévő öt istállóépület és a két lovarda – ez nagyjából az ingatlan fele – eredeti lovas célú hasznosítását tartalmazza úgy, hogy megtörténne az épületek színvonalas, de korhű, a műemléki követelményeknek megfelelő felújítása. A pályázó értéket ugyan nem jelölt meg, de azt leírta, hogy a beruházást saját erőből, banki finanszírozás nélkül valósítaná meg, és az érdemi döntést követően azonnal hozzákezdene a felújításhoz.
A harmadik pályázatot magánszemélyek nyújtották be: Göbölyös Alexander, Bulyovcsity Róbert, dr. Virányi Zsolt, Turzó Pál, Csőszi Attila, dr. Krivik Gábor. Elképzeléseik szerint a Rudolf laktanya észak-nyugati részén, mintegy 17 ezer négyzetméteren jönne létre egy olyan modern sporttelep, teniszcentrum, amely képes volna önmagát fenntartani. Az egyik lovarda épületben fedett teniszpályákat hoznának létre, mellette pedig szabadtéri pályákat, éttermet, klubházat, nyitott kerékpár pályaudvart. A centrum az amatőr és a versenysportot is kiszolgálná, akár nemzetközi tenisztornák helyszínévé válhatna. A pályázók részvénytársaságot hoznának létre, amelyben az önkormányzat lenne a többségi tulajdonos, és a terület is önkormányzati tulajdon maradna.
A negyedik pályázó – Kiss Attila – az uszoda épületében rendezvény- és kiállítóközpontot, mögötte szabadtéri kiállító pavilonokat képzelne el, a teniszpályák egy részét fedetté tenné. A Rudolf laktanya egyes épületeiben Kreatív Központot, iskolai lovasoktatást szolgáló lovardát, jégcsarnokot, felszín alatti parkolókat javasol kialakítani. Ennek finanszírozása az elképzelés szerint pályázatok útján, valamint vállalkozások szerepvállalásával történhetne.
Az ötödik pályázat, amelyet Nagy Mária és Vidák István nyújtott be, a Rudolf laktanyára vonatkozik, ahol az ötlet egy Nemezművészeti Kutatási és Oktatási Központ vagy Népművészeti Egyetem létrehozásáról szól. A finanszírozás pályázatok útján valósulna meg.
A hatodik pályázat Lovász Attilláé, az anyag hasznosításra vonatkozó elképzeléseket ugyan nem tartalmaz, de a teniszpályák működésével kapcsolatos részletes elképzeléseket igen.
A most felállított testület az első három pályázóval folytatna tárgyalásokat, ezek az anyagok ugyanis gazdasági megvalósíthatóság tekintetében is vállalható célokat fogalmaznak meg. A tárgyalások kiterjednek majd a lehetséges együttműködésekre. A hasznosítás a tervek szerint térben és időben szakaszolva is történhetne.

Bursa Hungarica jövőre is

Jövőre is csatlakozik Kecskemét önkormányzata a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez. Ehhez a 2012-es költségvetésben 5 millió forintot biztosít, amely a 2011-2014-es évekre megállapított pályázati támogatásokat is tartalmazza. A közgyűlés vállalja, hogy a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton 3×10 hónapra támogatást nyert pályázóknak a támogatás folyósítását hat egymást követő tanulmányi félévre garantálja.

Kettős ügyvezetés a Hírös Sport Kft.-nél

Kettős ügyvezetés lenne a Hírös Sport Kft, élén ez év november 15-től. Ennek oka, hogy várhatóan év végére teljes egészében elkészül az új kecskeméti élményfürdő és versenyuszoda, ezzel pedig jelentősen megnövekednek a feladatok. A tervek szerint az új igazgató felel majd a fürdőkomplexum – beleértve a már meglévő szabadtéri élményfürdőt is – működéséért. Szintén ő képviselné a Hírös Sport Kft-t a Hírös Hotel Kft.-ben. Mint ismeretes utóbbi céget a Hírös Sport és az IGN Zrt. közösen alapította, a fürdőkomplexum melletti szálloda létrehozásának érdekében. A Hírös Hotel Kft-ben elvégzett feladatokért viszont a jövőben sem jár külön díjazás.
A Hírös Sport összes többi feladata a jelenlegi ügyvezető, Jánosi István hatásköre marad, tehát a kettős ügyvezetés az ő jogviszonyát egyebekben nem érinti.
Az új ügyvezető megválasztására a költségvetési bizottság írja ki a pályázatot, amelynek elbírálása is a bizottság hatásköre.

Szakképzés: jövőre hangsúlyosabb lesz az idegen nyelvek oktatása

Meghatározta a közgyűlés a jövő tanévben indítandó szakközépiskolai és szakiskolai osztályok számát, tagozatait, szakmacsoportjait és szakképesítéseit. Ennek során figyelembe vették a gazdasági elvárásokat és a kormányprogramban megfogalmazott célkitűzéseket egyaránt. Alapelv a hároméves duális szakképzés, a négyéves és igény szerint plusz egy éves szakmai képzésű szakközépiskolai oktatás megvalósítása, valamint a Híd program indítása. Utóbbi egyéves, és azoknak a tanulóknak szerveződik, akiket általános iskola után nem vettek fel középfokú intézménybe.
A beiskolázási terv egyik változása, hogy a Műszaki Szakképző Iskola két intézményegységében a jövőben csak hároméves szakiskolai osztályokat indítanak. A másik változás, hogy a Kandó Kálmán intézményegységben a mostani mechatronikai alapképzésű osztály öt évfolyamos magyar-német két tannyelvű szakközépiskolai osztályként, vagy egy 4 évfolyamos mechatronikai alapképzésű osztályként indulna. A Gáspár András intézményegységben kísérleti jelleggel a közlekedési alapképzésű szakközépiskolai osztályban két többlet szakmai nyelvórát vezetnek be.
A Humán Középiskolát érintő változások: új egészségügyi szakmacsoportú szakközépiskolai osztály indulna a Szent-Györgyi Albert intézményegységben, az eddigi 0. évfolyamos német nyelvi előkészítő osztály magyar-angol, magyar-német két tanítási nyelvű osztályként indulna.
A Kocsis Pál intézményegységben egy szakközépiskolai osztállyal kevesebb indulna, mert egyre csökken a jelentkezők száma.
A Humán Középiskola már nem indít felsőfokú szakképzést, csak a Kada Elek intézményegységben marad meg a jogszabályok által még engedélyezett időpontig a Budapesti Gazdasági Főiskolával közös pénzügyi szakügyintézői képzés. A Kadában szintén a magyar-angol, magyar-német két tanítási nyelvű oktatás váltaná fel a 0. évfolyamos angol nyelvi előkészítőt, és itt is csak hároméves szakiskolai osztályok indulnak.
A jövőben valószínű, hogy kamarai segítséget kapnak az intézmények ahhoz, hogy a két tannyelvű osztályok minden tanulója az ötéves képzés alatt legalább egyszer eltöltsön két hetet külföldi szakmai gyakorlaton.

Aktív polgárokat Európának

Az „Európa a polgárokért program” keretében pályázik Kecskemét, amelynek az Aktív polgárokat Európának elnevezésű alprogramját kívánja megvalósítani. Ezen belül lehetőség nyílik a települések közötti kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban nemzetközi hálózatok kialakítására, a szakmai eszmecserét és a jó gyakorlatok kölcsönös bemutatását konferenciák, workshopok, egyéb kísérőrendezvények keretén belül. A Kecskemét által megvalósítani kívánt projekt a Volunteering, Inter-generational solidarity and Partnership (Önkéntesség, nemzedékek közötti szolidaritás és partnerség) nevet viseli, apropója pedig, hogy 2012 az aktív öregedés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve lesz.
A 2012. májusától 2013. augusztusáig tartó projektben együttműködő partnerek: Kecskemét, Rüsselsheim, Évreux, Lidköping és Marosvásárhely önkormányzata. A projektre összesen mintegy 81 ezer euró pályázati támogatást kér a város, önerőre nincs szükség.

Európai Autómentes Nap

Elfogadta a közgyűlés az idei Európai Autómentes Nap programtervezetét. A rendezvényt Kecskeméten szeptember 22-én tartják, az idei jelmondat: „közlekedj ÖKOsan”. A rendezvény keretében idén is lesz kerékpáros felvonulás, amelyre 12.30-tól 17 óráig lehet majd regisztrálni. 17 órakor indul a felvonulás a Kossuth tér – Kápolna utca – Irinyi út – Akadémia krt. – Csabay Géza krt. – Tatár sor – Jász utca – Nyíri út – Kőhíd utca – Reile Géza utca – Burga utca – Batthyány utca – Lestér tér útvonalon.
18 órakor ajándéksorsolás lesz a felvonulás résztvevői között, a fődíj egy kerékpár. Mellette a Kiskunsági Nemzeti Park egynapos szakvezetést ajánlott fel annak az iskolának, ahonnan létszámarányosan a legtöbb tanuló regisztrál a kerékpáros felvonulásra.
A Főtéren egyébként 12 órától kezdődnek és 18 óráig tartanak a változatos programok.
Az autómentes napon reggel 6-tól 18 óráig a következő közterületeket zárják el a motorizált közlekedés elől: Deák Ferenc tér, Lechner Ödön utca, Luther köz, Arany János utca, Kisfaludy utca, továbbá a Lestár téri és a Lordok Háza előtti parkolók.

Pályázat a Tanyafejlesztési Programra

Négy képviselő – Mák Kornél, Dobos József, Falusi Norbert és Kohajda László – közösen indítványozta, hogy a város nyújtson be pályázatot a Tanyafejlesztési Program keretében, amelynek keretösszege 730 millió forint. A beterjesztők a programnak azon célterületét ajánlották a polgármester figyelmébe, amelyben elsőbbséget élvez a város-vidék kapcsolata és a helyi termékek helyi piacra jutásának elősegítése. A közgyűlés az indítványt elfogadta.

Egyhangúlag támogatták a vizsgálóbizottság felállítását

A KSE Kecskeméti Sportlétesítményeket Működtető Kft. gazdálkodásával kapcsolatosan tett fel konkrét kérdéseket Király József, az MSZP frakcióvezetője. Kérte, hogy paritásos alapon hozzanak létre egy vizsgálóbizottságot, amely a cég vagyongazdálkodását, működését a megalakulástól napjainkig vizsgálná.
Dr. Zombor Gábor polgármester támogatta a kérést. Javasolta, hogy minden párt egy-egy tagot delegáljon a bizottságba, az elnököt pedig az ellenzék adja. Mint mondta, a bizottság munkáját segítendő átadja azt a szakvéleményt, amelyet az általa felkért független könyvvizsgáló jelenleg készít. Javasolta azt is, hogy a közgyűlésen feltett konkrét kérdésekben a vizsgálóbizottság az október 27-i közgyűlésre állítsa össze az anyagot, a megalakulástól történő vagyongazdálkodás vizsgálatára viszont ne szabjanak határidőt, tekintettel arra, hogy az egy komplexebb munka.
A pártok javaslata alapján a bizottság tagjainak Kósa Józsefet (Fidesz), Leviczky Cirillt (KDNP), Kriskó Dávidot (LMP), elnökének dr. Brúszel Lászlót (MSZP) választották. A polgármester javaslatait elfogadták, a döntést egyhangúlag hozta meg a grémium.