Kezdőlap Régió Sikeres autóipari kutatás-fejlesztési és innovációs támoga-tó központ nyílt a Kecskeméti Főiskolán

Sikeres autóipari kutatás-fejlesztési és innovációs támoga-tó központ nyílt a Kecskeméti Főiskolán

A Mercedes-Benz kecskeméti beruházásának elindításával Kecskeméten és a Dél-alföldi régióban jelentős mér-tékben megnőtt az elvárás mind a Mercedes-Benz, mind az autóipari nagyvállalatok, mind a beszállítói oldal ré-széről az autóipari tudásbázisra épülő autóipari technológiatranszfer szolgáltatások elérése iránt. A TAMOP 4.2.1 számú felsőoktatási intézmények technológia- és tudástranszfer tevékenységének fejlesztését célzó Európai Uniós pályázat célja, hogy a Kecskeméti Főiskola partnerei segítségével a létrejött autóipari tanszék kompetenci-áját felhasználva az oktatási, technológiai és kutatási tudásbázisát bővítve az autóipari technológiai és kutatási transzfer szolgáltatásait fejlessze, valamint kutatási feltételrendszerét javítsa.

A projekt eredményeként a Kecskeméti Főiskolán létrehozott Járműipari Technológia Transzfer Iroda (JTTI) kuta-tásfejlesztési kapacitásai, illetve tevékenységei olyan mértékben megnövekednek, hogy az autóipari technológiai transzfer központ nemcsak a regionális, hanem országos és inter-regionális szolgáltatásokat is képes nyújtani. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel, valamint a regionális gazdasági szereplőkkel – Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., MOL Zrt. – kialakított együttműködések alapján a technológiai transzferszolgáltatások a Kecskeméti Főiskola tudományos, innovációs és gazdasági képességeit növelik.
A Kecskeméti Főiskola számos területen szoros kapcsolatot épített ki az érdekelt kis- és középvállalkozásokkal, és a régióban meghatározó klaszterekkel is együttműködésre törekszik. Ehhez az elképzeléshez jól illeszkedik az, hogy a Járműipari Technológia Transzfer Iroda (JTTI) lesz a Kecskeméten 2010-ben 30 alapító taggal létre-hozott AIPA Klaszter egyik fontos központja.

A projekt során lehetőség nyílt a Kecskeméti Főiskola GAMF karának oktatási és kutatási, illetve ipari partnerkap-csolati szervezetének személyi és technikai feltételeinek fejlesztésére. A Kecskeméti Főiskola a kezelésében lévő autóipari kutatási eredmények hasznosítása érdekében a kutatási, iparjogvédelmi és üzleti hasznosítási feladato-kat integráló pilot projekteket indít. A Főiskola az autó- és járműiparhoz kapcsolódó Spin-off vállalkozásokat hoz létre a technológiai know-how hasznosítása érdekében, amelyek üzleti alapon nyújtanak szolgáltatásokat a po-tenciális vállalkozások számára, ezzel is biztosítva a hosszú távú fenntartható működését a Kecskeméti Főisko-lán létrejött új szervezetnek. A Mercedes-Benz-zel és beszállítóival, az egyetemi partnerekkel, valamint a német főiskolával történő együttműködés révén autóipari technológia-transzfer hálózat alakul ki. Ennek érdekében ter-vez a Kecskeméti Főiskola egy hosszú távú partnerkapcsolati programot kialakítani az érintett vállalatokkal és intézményekkel.