Kezdőlap Régió Hóeltakarítás: az ügyelet a nap 24 órájában hívható lesz

Hóeltakarítás: az ügyelet a nap 24 órájában hívható lesz

Kecskemét téli útüzemeltetési tervének véleményezése volt az egyik legfontosabb témája a Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság mai ülésének. Az anyagból megtudhattuk: Kecskemét önkormányzatának úthálózatán télen 206 kilométer hosszúságban, 1.182.810 négyzetméter szilárd burkolatú úton, 67,6 kilométer, 163.498 négyzetméter kerékpárúton és járdán, 336 kilométer földúton, 185 autóbusz járdaszigeten és 218 gyalogos átkelőhelyen kell elvégezni a hóeltakarítást, síkosságmentesítést.
A feladatot a korábban megkötött vállalkozói szerződés alapján idén is a Mega-Sped Kft. végzi. A vállalkozó a munkálatokhoz a következő gépparkkal rendelkezik: 7 sószóróval és hóekével felszerelt nagy teljesítményű gépjármű, 2 sószóróval felszerelt nagy teljesítményű gépjármű, 6 sószóróval és hóekével felszerelt kisteljesítményű gépjármű, 2 hóekével felszerelt kisteljesítményű gépjármű, 8 hóekével felszerelt nagyteljesítményű munkagép. Rendkívüli időjárás esetén 4 grédert, 4 homokrakodót, 1 dózert, a hó elszállítására alkalmas 10 nyerges és 18 darab 4 tengelyes járművet, valamint további 15 nagyteljesítményű munkagépet is bevetnek.
A terv tartalmazza azt is, hogy az utakat milyen sorrendben kell megtakarítani. Az első helyen az úgynevezett őrjáratos utak állnak, tehát az önkormányzati fenntartású tömegközlekedési, fő gyűjtő-és gerincút-vonalak, a közjárdák és kerékpárutak. Ezeken a hó eltakarítási munkát 5 centiméteres hóréteg vastagság után kell megkezdeni, az észleléstől vagy a bejelentéstől számított 2 órán belül.
Ezt követi az úgynevezett rayonos utak sózása, síkosság-mentesítése. E kategóriába az egyéb, városrészeken belüli gyűjtő- és jelentősebb forgalmú, vagy nagyobb lejtésű utak tartoznak. A hó eltakarítását itt 10 centiméter vastagságú hóréteg után kezdik meg.
Végezetül az úgynevezett fehér utak kerülnek sorra, amelyek az előző két kategóriába nem sorolt bel-és külterületi burkolt és burkolatlan utakat tartalmazzák. Ezen utakon a hó eltakarítását legalább 20 centiméteres hóvastagság esetén végzik el, az előző kategóriákba sorolt munkálatok befejezését követően.
Rendkívüli időjáráskor minden esetben első feladat a veszélyeztetett, hó által elzárt területek megtisztítása, a személygépkocsival történő járhatóság biztosítása.
A vállalkozó a tél beálltával 24 órás ügyeletet tart majd. Az ügyelet a 76/417-880-as vonalas számon, a 06/30/914-4139-es mobilszámon vagy a 06/80/204-540-es zöld számon hívható.

Egyéb döntések:

A bizottság döntött arról is, hogy a talajterhelési díjból befolyt összegből közel 12 millió forintot a Dráva és a Hegy utca Talfája köz találkozásánál csapadékvíz átemelő és 150 méter hosszon zárt csapadékvíz csatorna kiépítésére fordítja. A tervek elkészítése folyamatban van, a kivitelezés jövőre megtörténhet.
A grémium véleményezte a város új belvízvédekezési tervét is, amelyet a polgármesternek elfogadásra javasolt.