Kezdőlap Régió Kecskemét közgyűlésének fontosabb döntései – október 27.

Kecskemét közgyűlésének fontosabb döntései – október 27.

Pályázati forrásból újulhatna meg a Platán Otthon, két óvoda és a Nagykőrösi utca burkolata is. Egyebek között erről döntött ma Kecskemét képviselő-testülete. A fontosabb döntések:

Bozsó János-díjat alapítottak

Módosította Kecskemét közgyűlése a városi kitüntetésekkel kapcsolatos helyi rendeletet. Ennek értelmében megalapította a Bozsó János-díjat, amelyet évente – a Város Napja alkalmából – adományoznak majd annak a személynek vagy munkacsoportnak, amely az egyes művészeti ágakban végzett kiemelkedő alkotói vagy szervezői tevékenységet.
Változnak a jutalomösszegek is, a Kada Elek-díj, a Katona József-díj és a Kodály Zoltán-díj esetében 250 ezer forint, a többi díj esetében pedig 150 ezer forint lesz. Az előterjesztést a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Megújulhatna a Platán Otthon

A Platán Otthon korszerűsítésére nyújt be pályázatot az önkormányzat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. A támogatás intenzitása 100 százalék, így a projekt tervezett 180 millió forintos összköltsége teljes egészében megnyerhető. A fejlesztés során az intézmény lakószobákkal, közösségi és ápolási helyiségekkel, vizes helyiségekkel bővül, és a meglévő mintegy 1800 négyzetméteres hasznos alapterület is megújul. A nyílászárókat és burkolatokat kicserélik, felújítják a gépészeti és a vízrendszert. Az akadálymentesség az ellátottak igényeihez igazodik majd.
A közgyűlés a pályázat beadása mellett döntött arról is, hogy a projektmenedzsment feladatokkal a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t bízza meg.
Az előterjesztést a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Két óvoda fejlesztésére pályázik a város

A Kadafalvi és a Hosszú utcai óvodát is fejlesztené az önkormányzat, ezzel a céllal nyújt be pályázatokat a Dél-alföldi Operatív Program keretében.
A Kadafalvi Óvodában jelenleg 49 gyerekről gondoskodnak, de a körzetben 106 3-5 éves korú gyermek él, a településrész elővárosi szerepe erősödik, ezért szükséges a fejlesztés. A projekt keretében egy 260 négyzetméteres új épület jönne létre, benne 2 korszerű csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel. A meglévő 152 négyzetméteres épületet korszerűsítenék és játszóudvar jönne létre. A beruházás összköltsége 126.315.000 forint, amelyből 119.999.250 forint az elnyerhető támogatás.
A Hosszú utcai óvodában jelenleg 8 csoportban 210 gyermekről gondoskodnak, és legalább egy csoporttal bővítenék az intézményegységet. Új csoportszoba és kiszolgáló helyiségek jönnének létre 100 négyzetméteren, a meglévő épületeket pedig energiatakarékossá tennék. A beruházás összköltsége ez esetben is 126.315.000 forint, amelyből 119.999.250 forint az elnyerhető támogatás.
A közgyűlés a pályázatok benyújtása mellett döntött arról is, hogy az előkészítéssel, lebonyolítással, projektmenedzsmenttel a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t bízza meg.
Az előterjesztést a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Pályázat a Nagykőrösi utca új burkolatára

Pályázati forrásból újulhatna meg a Nagykőrösi utca burkolata, a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A beruházás összes elszámolható költsége 235.625.000 forint, amelyből 212.062.500 forintnyi támogatásra pályázhat a város. A burkolat felújítását indokolja, hogy a környéken zajló beruházások – Rákóczi út revitalizációja, piac környékének átépítése – nagyobb szerephez juttatják a Nagykőrösi utcát.
A felújítás a tervek szerint a Bethlen körúttól a Wesselényi utcáig, faltól-falig teljes keresztmetszetben történne. A Wesselényi utca és a Csányi János körút között az útburkolatot és az áruházzal szembeni járdát újítaná fel a város. A járdák mindkét oldalon a mostaninál 1,2-1,2 méterrel szélesebb lenne, a járdákra 4 centiméter vastag natúr színű beton térkő burkolat kerülne. Az útburkolat továbbra is keramit felületű lesz, középen 6 méter széles közlekedő sávval, mellette leállósávval.
A tervek a forgalmi rend megváltozását is tartalmazzák. A Nagykőrösi utca a Koháry körút – Budai utca között – tehát az áruház mellett – egyirányú maradna ugyan, de nem a városközpont felé, hanem ellentétes irányba. Az utca többi része végig kétirányú lenne.
Az előterjesztést a közgyűlés 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el.

11 mini program a Rákóczi út – Vasútkertre

A Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja elkülönített programalapja keretében beérkezett pályázatokról döntött Kecskemét képviselő-testülete. A pályázatban olyan társadalmi és közösségi tevékenységek kaphatnak támogatást, amelyek elősegítik, hogy a város lakossága megismerje és megkedvelje a megújuló Rákóczi utat és a Vasútkertet. A tevékenységek egy másik része a belváros történeti, építészeti értékeit, városfejlesztési tanulságait hivatott feltárni, bemutatni az itt élőknek. A program 11 mini projektet határozott meg, mindegyikre 1-1 pályázat érkezett. A programok és a nyertesek:
Extrém sportok népszerűsítése – kerékpáros Trial-show megszervezése és lebonyolítása: Tria-Túra Szabadidőközpont Egyesület
Élhetőbb, biztonságosabb városi környezet – Akció a közbiztonság megerősítéséért: Kecskeméti Rendőrkapitányság
Együttműködés a jövő Kecskemétéért – közösségfejlesztési program: Hátrányos Helyzetűek Oktatásáért és Támogatásáért Alapítvány
Egyenlő esélyért – munkaerő-piaci beilleszkedést segítő program: Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége
Helyismereti és városfejlesztési esték: Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány
Milyen legyen Kecskemét? – Rajzpályázat diákok számára: Kecskeméti Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány
Kecskemét kulturális örökségének bemutatása: Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
Rákóczi Vágta – Futóverseny megszervezése és lebonyolítása: Justitia Egyesület
A környezettudatos város-program: Nyitott Szemmel – A Dél-Alföldi Régió Gyermekeiért – Egyesület
Gurulj az egészségért – Görkorcsolyaverseny megszervezése és lebonyolítása: Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány
Muzsikáló utca – Térzenei napok: Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület

A mini projektek megvalósítási költsége 9.428.000 forint, az igényelt és a közgyűlés által megszavazott támogatás 8 millió forint.
Az előterjesztést a közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Még idén megépülne a hangterelő fal

Lezárult – és a képviselő-testület elé került – a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának a közgyűlés azon korábbi döntésére vonatkozó vizsgálata, amelynek értelmében a helyi buszközlekedés részben a Dobó körútra terelődött. Az ombudsman megállapította, hogy a közgyűlés döntése konkrét alkotmányos joggal összefüggő visszásságot nem eredményezett. Az önkormányzat tényállás-tisztázási kötelezettségének eleget tett, a döntéshozatali eljárásban a lakosság részvételét biztosította. Az ombudsman ajánlásokat is megfogalmazott, ezek már részben teljesültek, részben egybecsengenek az önkormányzat által már korábban elhatározott feladatokkal. Ennek értelmében a „Kecskemét város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések” projekt előkészítő dokumentációinak Dobó körútra vonatkozó része felkerül a város honlapjára, és lehetőség lesz az elektronikus úton történő véleményformálásra. A Dobó körútra még idén hangterelő fallal egybeépített buszmegálló kerül, jövőre felújítják az érintett szakasz útfelületét, növényeket ültetnek, szökőkutakat építenek, padokat helyeznek ki. A beruházások idei költsége 18,5 millió forint. A közgyűlés döntésében felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, miszerint a helyi közlekedésfejlesztés alapvető iránya a belváros tehermentesítése legyen.
Az előterjesztést a közgyűlés 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadta el.

Támogatás a baleset súlyos sérültjeinek

100 ezer forint rendkívüli támogatást szavazott meg a grémium annak a mentő-ápolónak és mentőgépkocsi-vezetőnek, akik még augusztus 20-án szenvedtek súlyos balesetet. A támogatást az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítványon keresztül nyújtja.
Az előterjesztést a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Informatikai tanfolyam nyugdíjasoknak

Összesen 295 ezer forint támogatást szavazott meg a képviselő-testület „A lakótelepi gyermekekért” Alapítványnak, a Széchenyiváros-Máriahegy-Miklovics telep Városrészi Önkormányzat költségvetési kerete terhére. Az alapítvány a támogatásból 250 ezer forintot a nyugdíjasoknak szervezendő informatikai tanfolyamra, a fennmaradó összeget pedig a városrészek iskoláiban tanuló legjobb diákok eredményeinek elismerésére fordíthatja.
Az előterjesztést a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Tálaló konyha jön létre vállalkozói felajánlásból

Elfogadta a testület a Bakos és Társa Bt. azon felajánlását, amely szerint a cég saját költségén alakítana ki tálaló konyhát a Kandó Kálmán szakközépiskola Bethlen körút 63. alatti telephelyén. A cég tagja az Első kecskeméti Közétkeztetési Konzorciumnak, amely jelenleg az intézményegységben úgy látja el a feladatot, hogy a diákoknak át kell járniuk egy másik intézményegységbe. Így viszont nagyon kevesen veszik igénybe a szolgáltatást.
Az új tálaló konyha mintegy 3,6 millió forintba kerül, és egy 72 négyzetméteres helyiségben alakítják ki, ahol napi 120 adag ételt szolgálnak majd fel. A vállalkozó minden költséget áll, beleértve a HACCP rendszer kialakítását.
Az előterjesztést a közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Elfogadták a KSE Kft. működését vizsgáló bizottság részjelentését

A közgyűlés személyiségi jogok miatt zárt ülés keretében tárgyalta a Kecskeméti KSE Kft. Gazdálkodását Vizsgáló Bizottság részjelentését. Az egyhangúlag elfogadott határozat az alábbiakat tartalmazza: a közgyűlés a Kecskeméti KSE Kft. Gazdálkodását Vizsgáló Bizottság részjelentését elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi a társaság ügyvezetőjének a lemondását. A közgyűlés a vizsgáló bizottság javaslatai alapján felkéri dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy kezdeményezze a kft. taggyűlésének összehívását, és döntések meghozatalát az alábbi kérdésekben:
a) a társaság ügyvezetőjének lemondására figyelemmel új ügyvezető megválasztása,
b) könyvvizsgáló választása,
c) szervezeti és működési szabályzat módosítása, főállású gazdasági vezető alkalmazása,
feladatköre kialakítása,
d) társasági szerződés módosítása úgy, hogy a 10 millió forintot meghaladó szerződések
megkötéséhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása, az 50 millió forintot elérő vagy
meghaladó szerződések megkötéséhez pedig a taggyűlés előzetes jóváhagyása kelljen,
e) a 2011-es gazdasági év áttekintése, a várható bevételek és kiadások megvizsgálása, és –
ha szükséges – intézkedések kezdeményezése a társaság pénzügyi-gazdasági helyzetének
stabilizálására,
f) a Kecskeméti KSE Kft. által működtetett sportágak finanszírozási rendjének újragondolása
és a megváltozott jogszabályi környezet, az átlátható, szigorú és egyben takarékos
pénzfelhasználás követelményeire figyelemmel új rendszer kialakítása,
g) a vizsgáló bizottság részjelentésében rögzített megállapítások, magatartások értékelése, a
szükséges eljárások megindítása,
h) a társaság ügyvezetésének felkérése arra, hogy
ha) tekintse át a társaság belső működési rendjét, a szerződéskötési rendjét, a belső
ellenőrzési gyakorlatát, belső szabályzatait – különös tekintettel a pénztárbizonylatok
kiállítására, a készpénzkezelés rendjére, a teljesítési igazolások formájára, tartalmára –
és a jogszabályok betartásával, a napi működés követelményeinek figyelembevételével
határozzon meg olyan szabályokat, amelyek alkalmazása jól szolgálja a Kecskeméti KSE
Kft. gazdasági érdekeit, a gazdálkodás biztonságát, és a külső pénzügyi támogatások
hatékony felhasználását
hb) a vizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetésére, és azok jövőbeni megelőzésére
készítsen intézkedési tervet, amelyet terjesszen jóváhagyásra a taggyűlés elé,
hc) tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a számla nélkül
kifizetett 8,5 millió forint összegű reklámszolgáltatási díj ne érje kárként a Kecskeméti KSE
Kft.-t, és a fennálló jogvita a Kft. számára kedvezően záruljon.
A közgyűlés továbbá felkéri dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a fenti kérdésekkel kapcsolatos – a tulajdonostársakkal egyeztetett – javaslatokat a hatásköri szabályok figyelembevételével terjessze a közgyűlés vagy a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elé.
A közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a cég tovább folytatja működését, úgy annak fokozott,
folyamatos ellenőrzéséről akár a belső ellenőrzés keretében gondoskodni kell. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármestert, vizsgálja meg, miként volna mód arra, hogy a Közgyűlés vagy szervei által választott, illetve jelölt, vagy a megválasztásuk során támogatott felügyelőbizottsági tagok e tisztségükkel összefüggésben a tulajdonos kérésére – a tisztség megszűnése után is 5 évig – a Közgyűlés és szervei rendelkezésére álljanak, személyes meghallgatásukra a társaságot érintő kérdések tárgyalásánál vagy meghatározott
időszakonként sor kerülhessen.

70 új munkahely a Duvenbecknél

Zárkörű pályázatot ír ki az önkormányzat egy terület értékesítésére, amelyre kizárólagos pályázóként a Duvenbeck Immo Kft.-t hívja meg. A terület a cég szomszédságában található. A társaság idén szeptemberben nyitotta meg a Mercedes gyár kiszolgálására létrejött logisztikai központját, most pedig – ahogyan azt már korábban jelezte az önkormányzat felé – a szomszédos területen bővítene, több ütemben. Összességében 14 ezer négyzetméternyi raktárat és kiszolgáló létesítményeket hozna létre. Ebből az első ütemben jövőre egy 5000 négyzetméteres csarnok jön létre, ami 70 új munkahelyet jelent a városnak.
A területnek először telekalakításon kell átesnie, és az így létrejövő két ingatlan értékesítéséből a városnak mintegy nettó 247 millió forint bevétele származik.
Az előterjesztést a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

13 pályázatra 13 milliárd

Kecskemét folyamatban lévő pályázatairól kapott beszámolót a közgyűlés. A 13 pályázatra a város összesen mintegy 13 milliárd forint támogatást nyert el. Mivel a közlekedésfejlesztési projektek kapcsán a most megvalósuló pályázatok generálják a következő pályázati fordulókat, ezek összértéke meghaladja a 132 milliárd forintot.
Az infrastrukturális fejlesztések kapcsán jelenleg a „Kecskemét Város térségi elérhetőségeinek javítása Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése”, a „Kecskemét Város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése”, a „Kecskemét Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése”, a „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedése tervének elkészítése”, és a „Dél-alföldi ivóvíz minőségjavító program” fut.
A Városrehabilitációval kapcsolatos pályázatok: „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja”, „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció”, „Értéke Élménye – Gyűjtemények Háza Kecskeméten, a Bozsó Gyűjtemény fejlesztése”.
A város által fenntartott intézmények pályázatai: „Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd utcai Általános Iskolájának fejlesztése”, Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése”, „Kecskemét esélyegyenlőségi tervének megvalósítása”.
Egyéb pályázatok: Covenant Twinning, Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása.
Az beszámolót a közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Kecskemét Kártya: lehetőségek a mobilparkolásban és a tömegközlekedésben

A képviselő-testület tájékoztatást kapott a Kecskemét Kártya, mint helyi elektronikus pénzhelyettesítő eszköz bevezetésének lehetőségeiről. Mint ismeretes, a chippel ellátott, intelligens kártya funkciói szinte korlátlanul bővíthetők. Erre alapozva a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. jelenleg két konkrét fejlesztési irányt javasol: a mobilparkolás kedvezményes kialakítását, valamint a tömegközlekedésben az elektronikus jegy- és bérletfunkciót.
A mobilparkolásban a Kecskemét Kártya virtuálisan feltöltött egyenleg segítségével lehetőséget teremthet a parkolási díj kiegyenlítésére. A rendszer integráltan kezelné a kártyát, mint fizetőeszközt, valamint az egyéb elektronikus fizetési módokat. Így a mobilparkolás mindenki számára elérhető lenne, de a Kecskemét Kártyával rendelkezőknek a kedvezményes kondíciókkal.
Elektronikus tömegközlekedési kártya esetében két alternatíva is lehetséges. Az egyik az érintésnélküli technológia, amely viszont az autóbuszokon jelentős átalakításokat igényelne. Reálisabb a mobiltelefonos alkalmazás, ahol a tömegközlekedés szolgáltatójának kizárólag az ellenőröket kellene felszerelnie megfelelő telefonnal. A módszer lényege, hogy az utas egy ingyenes alkalmazás mobiltelefonra történő telepítésével és a Kecskemét Kártyával vagy bankkártyával megvásárolja a jegyet, bérletet, amelyet az alkalmazás tárol. Az ellenőrzéshez a telefon QR kódot generál, amely megjelenik a kijelzőn. Az ellenőr a saját telefonja segítségével leolvassa a kódot, a rendszer pedig automatikusan elvégzi az ellenőrzést. Amennyiben az utas jegy vagy bérlet nélkül utazik, akkor az ellenőr telefonjával megtörténhet a helyszíni pótdíj fizetése is Kecskemét Kártyáról, vagy bankkártyáról.
Az előterjesztésben foglaltakat a közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül vette tudomásul.

Tanyafejlesztés: három pályázatot támogatott a polgármester

A város Nemzeti Tanyafejlesztési Programban történő részvételéről kapott tájékoztatást a közgyűlés, miután a részvétel lehetőségeinek vizsgálatát kérte korábban Mák Kornél alpolgármester, valamint Dobos József, Falusi Norbert és Kohajda László képviselők. A tájékoztatóból kiderül: az önkormányzat önállóan nem pályázott ugyan, de dr. Zombor Gábor polgármester három pályázatot támogatott. Ezek egyikét a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, a másikat a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, a harmadikat pedig a Magyar Tanyasi Termék Termeltető, Feldolgozó és Értékesítő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. nyújtotta be. Ez utóbbi pályázathoz szükség volna egy, a termékek értékesítésére megfelelő üzlethelyiségre is. A célra az a Batthyány utcai ingatlan tűnik alkalmasnak, amelyet korábban a város bérbe adásra hirdetett, de nem volt pályázó. Az önkormányzat most vállalta, hogy a helyiséget fenntartja mindaddig, amíg a tanyafejlesztési program pályázatairól nem születik döntés.
A tájékoztatót a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Helyi termékek kampányfilmje a KTV-ben

Elfogadta a testület Kohajda László képviselő azon indítványát, hogy a helyi termékek vásárlására ösztönző kampányfilmet a Kecskeméti Televízió építse be reklámblokkjába, és napi rendszerességgel, lehetőleg főműsoridőben sugározza azt. A döntés értelmében a KTV aktív szerepet vállal majd az országgyűlés által elfogadott Energetikai Programhoz kapcsolódó Szemléletformálási Cselekvési Terv elkészítésében, és az ezzel összefüggő műsorszolgáltatásban.
Az indítványt a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.