Kezdőlap Régió Sikeres adaptáció után Szerbiában is elindulhat a hospice szolgálat

Sikeres adaptáció után Szerbiában is elindulhat a hospice szolgálat

Segítettek a magyar egészségügyi szakemberek
Sikeresen zárult az Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló együttműködési
Program (HUSRB/0901/213/134/01), amelyet a Novi Sad Város Önkormányzata és az
Ölelő Kéz Alapítvány kezdeményezett a szerbiai Hospice szolgálat bevezetésének
érdekében. A két pályázó a programban az egészségügyi ellátórendszer mindkét fél
számára hasznos, költséghatékony fejlesztése érdekében vett részt.
A program 2010. augusztus 1-től 2011. október 31-ig tartott, és mind a szerb, mind a
magyar résztvevő csoport 50-50 ezer euróval gazdálkodhatott.
Szerbia egészségügyi és szociális ellátórendszere az európai államok és a magyarországi
ellátórendszerétől – mely közel sem egységes – alapjaiban eltér, bár számos hasonlóságot is
mutat.
Európában – és azon kívüli fejlett államokban is – az otthoni ellátások szerepe az utóbbi
évtizedekben egységesen megnőtt, részben az egyének jobb életminősége, részben
költségtakarékossági okok miatt. A program keretében az egészségügyi szakellátás ápolási
szolgáltatásait és a házi hospice ellátást tervezték Szerbiában is elvinni a betegek otthonába. A
magyarországi hatást a szerbiai alacsony
költségű szociális ellátások megismerése és adaptálása, valamint a szakápolási rendszer
adaptálásához szükséges tudásátadás jelentette, de nem elhanyagolható a kiépülő új ellátáshoz
a magyarországi beszállítók kapcsolódása sem.
A program első lépéseként egy szükségletkommunikációs kérdőív készült, melyet Szerbiában
a betegek körében töltöttek ki és Kecskeméten dolgoztak fel. Az ebből készült tanulmány
jelentette az alapját a második fázisnak, a 80 órás szakmai képzésnek. A program elméleti
képzésekből, valamint gyakorlati tapasztalatszerzésből áll, amelyeket Kecskeméten a Megyei
Kórházban valósítottak meg. Az első héten túl jutottak az elméleti képzés 80 %-án, a képzési
program második 40 órás képzési hetében a szakmai gyakorlati ismeretek domináltak. A
képzést színesítette több tréning felkészítés, ami a kiégés szindróma kezelése mellett az
együttműködési készség erősítését is szolgálta.
Az oktatáson azok a szerb egészségügyi kollégák vesznek részt, akik majd a novi sadi
otthonápolási szolgáltatás fő szakembergárdáját alkotják. Az intenzív tanulás alatt minden
olyan szakmai kérdést érintenek, amely az otthonápolás során felmerülhet. A hallgatók a
magyarországi otthonápolási gyakorlat megismerése mellett megismerkednek a hospice
alapismeretekkel, a daganatos betegség okozta pszichés változásokkal a krónikus betegek
ellátásával, a fizioterápia rendszerével, önkéntes segítők képzésével is.
A képzési program 2010. június 6-án a nyitó konferenciával kezdődött, és a projektben
tervezett módon sikeresen lezajlott. Az értékelésre a 2011. október 26-án Novi Sad-on
megtartott zárókonferencián került sor. A projekt céljának megfelelően a határ két oldalán élő
népek szakmai és emberi barátságának, együttműködésének, együttgondolkodását volt
hivatott elősegíteni, az egészségügyi ellátórendszer kölcsönös fejlesztésével a határok
elmosását kívánta elérni.
A program a szakmai ismereteken túl a kulturális kísérő programokon keresztül bemutatta a
magyar kultúrát, a magyar gasztronómiát és a magyar emberek életébe is betekintést nyújtott
a szerb egészségügyi szakemberek számára. Az Ölelő Kéz Ápolási és Hosice Alapítvány
munkatársai nagy szeretettel látták vendégül a szerbiai munkatársakat és gondoskodtak arról,
hogy hasznos ismeretekkel és szép emlékekkel távozzanak hazánkból. A határ két oldalán élő
és dolgozó egészségügyi szakemberek megismerték egymást.
A tanfolyamról a résztvevők egyértelműen pozitívan nyilatkoztak mind a kurzus céljainak
megfogalmazásában, mind a kitűzött célok teljesítésében. Sikerült a szerb hallgatók
érdeklődését felkelteni így a jövőben a megtanultakat a gyakorlatban is kiválóan fogják tudni
alkalmazni.
A képzésben résztvevő szakemberek – akik a projekt során megfelelő szakmai kompetenciát
és otthonápolási gyakorlatot szereztek − Novi Sad városában egy minta projekt keretében
indítják be az otthoni szakápolást. Ehhez a fenntarthatóság elérése érdekében az Ölelő kéz
Alapítvány tárgyi segítséget és szakembereket is biztosít, majd ennek tapasztalatai alapján
indulhat be az új ellátási formának a szerbiai rendszerbe történő beillesztése.