Kezdőlap Régió Az elmúlt időszakban romológiai továbbképzésen vett részt Kecskemét óvodáinak és általános iskoláinak...

Az elmúlt időszakban romológiai továbbképzésen vett részt Kecskemét óvodáinak és általános iskoláinak 17 pedagógusa, akik tanúsítványaikat november 10-én – csütörtökön – 10 órakor veszik át a Városháza Dísztermében.

A képzésről:

Az ingyenes romológiai továbbképzés „MÍG ÉN RÓLAD MINDENT, TE RÓLAM SEMMIT SEM TUDSZ!” címmel zajlott az elmúlt időszakban a kecskeméti Városházán. Résztvevői az önkormányzat által fenntartott óvodák és általános iskolák pedagógusai voltak, összesen tizenheten.
A továbbképzés célja a multikulturális nevelésen és az interkulturális oktatáson belül átfogó ismereteket nyújtani a hazai roma társadalom történetéről, kisebbségi múltjáról és jelenéről, rétegződéséről, hagyományairól, kulturális és művészeti sokszínűségéről, demográfiai mutatóiról, egészségügyi, mentális állapotáról, a roma gyermekek és fiatalok oktatásának-nevelésének, problémáiról, sikereiről.
A képzés további célja, hogy átfogó ismereteket adjon a roma hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felzárkóztatására indult társadalmi törekvésekről, oktatáspolitikai döntésekről, a szociális támogatás rendszeréről, az esélyegyenlőségről, a gyermeki jogokról és a segítő intézmények igénybevételének lehetőségéről.
A drámapedagógiai módszerek alkalmazása, a pedagógusok konstruktív konfliktuskezelési ismereteinek bővítése a pedagógusok toleráns magatartásának megerősítését szolgálja. A tanfolyam tartalmi követelménye volt, hogy a pedagógusok megismerjék, és alkalmazni tudják a multikulturális nevelés és az interkulturális oktatás céljában megfogalmazott pedagógiai elveket.
A tanfolyam résztvevői megismerték a magyarországi roma társadalom történetét, rétegződését, ma is élő hagyományait, a romugró, az oláh cigány és a beás cigány csoportok nyelvi sajátosságait, zenéjét, táncát, művészeti alkotásait. Ismereteket szereztek a roma lakosság szociális, egészségügyi helyzetéről, mentális állapotáról, nyelvhasználatának iskolai problémáiról, továbbá a roma hátrányos helyzettel foglalkozó intézmények tevékenységéről, a segítségnyújtás lehetőségeiről, a roma diákok tehetséggondozásával foglalkozó intézményekről.
A pedagógusok oktató-nevelő munkájuk során alkalmazni tudják majd a roma kisebbségi oktatással kapcsolatos magyar törvényi előírásokat a gyermeki jogok és az esélyegyenlőség tükrében.
A foglalkozásokon alkalmazott drámapedagógiai módszerek által a pedagógusok képesek toleráns magatartásuk megerősítésére. Megismerték a konstruktív konfliktuskezelés elméleti alapjait, saját konfliktuskezelési eljárásaik előnyeit és hátrányait.