Kezdőlap Régió Kecskemét közgyűlésének fontosabb döntései 2011. november 24.

Kecskemét közgyűlésének fontosabb döntései 2011. november 24.

Decembertől havi életjáradékot kap a várostól az árván maradt kisfiú, elfogadták Kecskemét 2012-es költségvetési koncepcióját, alapítványok juthatnak önkormányzati segítséghez. Egyebek között ezekről is döntött mai ülésén Kecskemét képviselő-testülete.

Napirend előtt dr. Zombor Gábor polgármester elmondta: készült egy felmérés, amely számos szempont figyelembe vételével hasonlított össze 23 megyei jogú várost és 23 fővárosi kerületet. Kecskemét az összesített eredmények alapján az igen előkelő 3. helyen szerepel a rangsorban. Különösen jó helyet értünk el transzparecia terén, a felmérés szerint ugyanis Kecskeméten a működés átláthatósága 100 százalékos. Ami a gimnáziumból való továbbtanulást illeti, Kecskemét országosan az első. Szintén előkelő helyet foglalunk el a tekintetben, hogy az egyik leghitelképesebb város vagyunk.
A polgármester úgy fogalmazott: mindannyian büszkék lehetünk a felmérés eredményére, és a sikerben a teljes képviselő-testület munkája benne van.

Havi járadék az árván maradt gyermeknek

Járadékot szavazott meg a képviselő-testület annak a 11 éves kisfiúnak, akinek egy közelmúltban bekövetkezett autóbaleset során a teljes családja életét vesztette. 2011. december 1-től a gyermek havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét kapja majd, jelenleg 57 ezer forintot. A döntés szerint a járadékot a gyermek 18 éves koráig, illetve középfokú vagy felsőfokú, nappali tagozatos tanulmányainak végéig, de legfeljebb 25 éves koráig kapja majd.
Mint ismeretes, a város számlát is nyitott a gyermek javára, ahova várják az adományokat. A számlán eddig másfél millió forint jött össze.
A járadékot a közgyűlés egyhangúan megszavazta.

Módosult az idei költségvetés

Módosult Kecskemét idei költségvetése. A változás főbb elemeinek egyike, hogy a városháza tetőfelújításához a rendelkezésre álló 35 millió forintot újabb 14 millió forinttal pótolta ki az önkormányzat, a tervezői költségbecslés szerint ugyanis a tetőfelújítás mostani munkálatai 49 millió forintba kerülnek majd. Szintén a költségvetést érinti az az örvendetes tény, hogy a Lánchíd utcai iskola fejlesztésére benyújtott pályázat nyert, a támogatás mértéke meghaladja a 17 millió forintot. A Dobó körúti buszmegálló hangterelő falának megépítése is bekerült az idei költségvetésbe, 18,5 millió forinttal. A költségvetés módosítását 15 igen, 2 nem, 4 tartózkódással fogadta el a grémium.

Nagy a kereslet a kisebb bérlakásokra

Módosította a közgyűlés Kecskemét lakásrendeletét. Ennek előzménye volt, hogy legutóbbi ülésén a költségvetési és vagyongazdálkodási bizottság az idei lakáshasznosításra vonatkozó javaslatot módosította, így a Petőfi Sándor utca 16 szám alatt lévő, eddigi krízislakások közül 40 darabot, a Széchenyi sétány 4 szám alatt lévő fiatal házasok otthona minősítésű lakások közül pedig 20 darabot szobabérleti lakásnak minősített át.
A döntés oka: a Petőfi Sándor utca 16 szám alatt 150 önkormányzati tulajdonú lakás van, ebből 60 lakást korábban krízislakássá minősítettek azok számára, akik hitellel terhelt ingatlanukat kényszerértékesítés miatt elveszítik. A krízislakások iránt azonban csekély az érdeklődés, eddig mindössze három olyan kérelem érkezett, amely megfelelt a rendeletben előírt feltételeknek, a lakások többsége tehát üresen áll.
Hasonló a helyzet a Széchenyi sétány 4 azám alatt. Ott 210 önkormányzati tulajdonú lakás van, ebből 153 fiatal házasok otthona minősítésű, amelyből jelenleg 30 darab üres.
A bérlő nélküli lakások nem kevés költséggel járnak a városnak, különösen fűtési szezonban.
Szobabérlők házaként viszont van kereslet e lakásokra. Az elmúlt hónapokban egyre több olyan érdeklődő jelentkezett, aki a Mercedes üzemben vagy egyéb kecskeméti cégnél talált állást, szívesen bérelne kisebb lakást, de a piaci kínálatban már nem talál.
A bizottsági, majd a mai közgyűlési döntésnek köszönhetően most 60, amúgy üresen álló lakást lehet piaci alapon bérbe adni azoknak, akik kecskeméti cégeknél létesítenek munkaviszonyt. Számukra jön létre a rendelet módosításával egy új, köztes bérleti kategória. Így a város biztosítva lenne afelől is, hogy a bérleti díjak és rezsiköltségek valóban befolynak. A rendelet módosítását egyhangúan szavazta meg a testület.

Kisebb mértékben változik a víz- és csatornadíj

Döntött a közgyűlés a 2012-ben fizetendő víz- és csatornadíjakról. Ennek értemében a legmagasabb díj az ivóvíz esetén 4,31, a csatorna esetében 4,44 százalékkal emelkedik, az úgynevezett lakossági díj emelésének mértéke azonban ennél jóval kisebb. A Bácsvíz Zrt. javaslata szerint a lakossági és közintézményi fogyasztói körben a vízdíj csak 2,29, a csatornadíj pedig 2,52 százalékkal növekszik. A rendelet módosítását egyhangúan szavazta meg a testület.

Változtak az építési szabályozások

Változott Kecskemét Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve. A módosítás hangsúlyos eleme, hogy a Rákóczi út tengelyében létrejöhet az intermodális csomópont és annak közlekedési kapcsolatai, valamint a KTE pályára tervezett beruházás. A változtatás eredményeként a vasúti területek határán kialakuló új út nyomvonala a jelenlegi autóbusz pályaudvartól a Kuruc körút közepéig húzódik. Így tehermentesítve lesz a Kuruc körút, az új nyomvonal pedig a megvalósuló beruházások forgalmát a fő közlekedési hálózatba köti. A módosítás lehetővé teszi a buszpályaudvarnál, a Nagykőrösi utcánál a Rákóczi útnál és a Bem utcánál a nagykörúti csomópontok átszervezését. Az előterjesztést egyhangúan szavazta meg a testület.

Megépülhet a Kecskemét – Városföld kerékpárút

Elfogadta a közgyűlés a város 2012-es költségvetési koncepcióját, amelynek alapját a központi költségvetésről szóló törvény tervezete képezte. A koncepció hangsúlyozza: a korábbi évek gazdálkodásának eredményeként létrejött pénzügyi stabilitást továbbra is meg kell őrizni. A működési kiadások tervezésénél első helyen a kötelező feladatellátás lesz, azt követik a nem kötelező, de városgazdasági szempontból fontos feladatok, majd az intézmények működőképességének megőrzése és az épületek állagmegóvása. A fejlesztési feladatok esetében elsőbbséget élvez az elnyert pályázati támogatással megvalósuló, valamint a már folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.
Dr. Zombor Gábor a koncepció tárgyalásakor elmondta: a 2012-es költségvetésben némileg módosulnak majd az arányok, a központi forrásból érkező bevételek némileg csökkennek, a saját források emelkednek. Hangsúlyozta: bár országosan az a jellemző, hogy csökken az oktatási normatíva, ez Kecskeméten jövőre magasabb lesz, ugyanis itt nő a gyereklétszám. A polgármester e napirend kapcsán bejelentette azt is: a Kecskemét – Városföld közötti kerékpárút építésére benyújtott pályázat támogatást nyert, ez újabb félmilliárd forintos beruházás.
A 2012-es költségvetési koncepciót a grémium egyhangúan elfogadta.

Alapítványok kaphatnak támogatást

Számos alapítvány támogatásáról hozott döntést a képviselő-testület. A Városi Támogatási Program idei második fordulója keretében beérkezett, és a bizottságok által támogatásra javasolt alapítványi pályázatok összesen mintegy 10,9 millió forintos segítségben részesülnek. Ezenkívül a testület három részönkormányzat keretéből további, közel 1 millió forintos támogatást hagyott jóvá alapítványi célokra. Az előterjesztést a testület egyhangúan elfogadta.

Olcsóbb lesz a Kecskemét Kártya

Elfogadta a közgyűlés a Kecskemét Kártya általános szerződési feltételeinek módosítását. Ennek értelmében az igénylőknek az első kártya kiállításakor az eddigi 2.500 forint helyett csak 2.000 forintot kell fizetniük. A Kecskeméti Kártyát üzemeltető Városfejlesztő Kft. a jövőben is jogosult arra, hogy időszakos kedvezményeket adjon, vagy nagyobb mennyiségű kártya megrendelése esetén egyedi szerződést kössön. Az előterjesztést a testület egyhangúan elfogadta.

Megversenyezteti a város a fogorvosi ügyeleti ellátást

A fogorvosi ügyeleti ellátás versenyeztetés útján történő kiszervezése mellett döntött a képviselő-testület. Erre a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség, a kiszervezést az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának (ESZII) főigazgatója is javasolta.
A feladathoz önkormányzati önerőre nincs szükség, azt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. A nyertes ajánlattevő számára az ESZII biztosítja azt a rendelőt, ahol jelenleg is folyik az ellátás. Az igazgatóság csak a közüzemi díjak megfizetését kéri majd a nyertestől.
Az előterjesztést a testület egyhangúan elfogadta.

26 kamera őrzi a város közterületeit

A kecskeméti térfigyelő kamerarendszer állapotáról és működéséről kaptak tájékoztatást a városatyák. A megyeszékhelyen – a rendőrség ajánlása alapján és a közgyűlés által jóváhagyott helyszíneken – első ütemben 2006-ban 15, második ütemben 2010-ben további 11 kamerát telepítettek. A térfigyelők mindegyike üzemel, ennek költségeit részben a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány, részben pedig a rendőrség állja. A megyei rendőr-főkapitányság épületében lévő megfigyelő és adatrögzítő egységeket rendőrök kísérik figyelemmel a nap 24 órájában. A térfigyelő kamerák működése hasznos és eredményes, a felismerhetőségtől ugyanis tartanak a bűnözők. Az is bebizonyosodott, hogy az úgynevezett olasz módszer (kerékpárról, motorról elkövetett rablások) ellen ez a leghatékonyabb megelőzés. A kamerarendszer működésének köszönhetően Kecskemét biztonságosabb, ami jót tesz az idegenforgalomnak is.
A tájékoztatót a testület egyhangúan elfogadta.