Kezdőlap Régió Kecskemét közgyűlésének fontosabb döntései 2011. december 15.

Kecskemét közgyűlésének fontosabb döntései 2011. december 15.

Városi tulajdonba kerülhet a Cifrapalota

A kecskeméti önkormányzat tulajdonába kerülhet január 1-ével a Cifrapalota, a Nemzetközi Kerámia Stúdió Kápolna utcai épülete, a Bethlen körút 16. szám alatti, valamint a Munkácsy utca 14. szám alatti épületek. Az ingatlanok jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában vannak, és várhatóan december 16-án születik döntés arról, hogy a megye térítésmentesen adja át állami tulajdonba. Ezt követően a Kormányhivatal és az önkormányzat közötti szándéknyilatkozat alapján a tulajdonjog a városhoz kerül.
A Kápolna utcai, Bethlen körúti és Munkácsy utcai épületeket a Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Kft. bérli. Az ingatlanokat a kft. üzletrészével együtt veszi át Kecskemét.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy az átvételről szóló szándéknyilatkozatokat aláírja. A határozatot egyhangúlag fogadta el a testület.

Források 2012 első két hónapjára

A 2012-es költségvetés hatályba lépéséig szóló átmeneti gazdálkodásról szavazott Kecskemét közgyűlése. Az év első két hónapjára egyebek között hóeltakarításra 80 millió forintot hagyott jóvá a grémium, tekintettel arra, hogy egy esetleges rendkívüli időjárásra is fel kell készülnie a városnak.
Számítani lehet arra is, hogy a város több folyamatban lévő pályázatának pozitív elbírálása hamarosan megtörténik. Ez esetben év elején biztosítani kell a forrásokat a Táncsics kollégium energetikai felújítását, a térségi kerékpárút fejlesztését, valamint a Csalánosi út melletti kerékpárút megépítését célzó projektekhez, illetve a Mezeiváros és Ürgés város-rehabilitációjához.
Mivel a város január 1-ével több, jelenleg megyei szervezet városi működtetésbe kerül, ezért az önkormányzat támogatja majd a Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Kft. keretein belül működő Nemzetközi Kerámia Stúdiót, Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóházat és a Forrás Kiadót, valamint a Cifrapalotát, január-februárban összesen közel 10 millió forinttal.
Várható, hogy még idén beindul a terheléses próbaüzem a teljes új kecskeméti fürdőkomplexumban. 2012. első két hónapjában azonban a jegyárbevétel nem igazán tervezhető, ezért a közgyűlés havi 35 millió forint támogatást szavazott meg a tulajdonában lévő és a fürdőt működtető Hírös Sport Kft.-nek.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztést 16 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett fogadta el a grémium.

Kevesebb adót fizetnek jövőre a vállalkozások a garázsok után

Módosította a grémium az építményadóról szóló helyi rendeletet. Ennek értelmében január 1-től a különböző gépjárműtárolók (garázsok) adóztatása, valamint a magánszemélyek és a vállalkozások által fizetendő adó mértéke egységes lesz. A vállalkozásoknak lényegesen kevesebbet, az eddigi 600, illetve 540 forint helyett csak 300 forintot kell fizetniük évente és négyzetméterenként a gépjárműtárolók után. További változás, hogy a magánszemélyek esetében a 15 négyzetméter alatti adómentesség megszűnik.
Dr. Zombor Gábor polgármester elmondta, hogy a rendelet megváltoztatására azért van szükség, mert az ombudsman jelezte: az adómérték nem egységes, és ez alkotmányos aggályokat vet fel.
A közgyűlés 13 igen 3 nem és 4 tartózkodással fogadta el a rendelet módósítását.

Változott a parkolási rendelet

Változott Kecskeméten a helyi parkolási rendelet. A közgyűlés döntése értelmében a díjfizetési kötelezettség kiterjed az I. díjövezetben a Rávágy és a Collner térre, a Szabad, a Tizedes, a Magyar, az Eötvös és a Sziget utcákra, a II. díjövezetben pedig a Sétatér, Csáky és Nyár utcákra. A módosítást az indokolta, hogy a környékbeli fizetőparkolás miatt a fenti, még nem fizetős utcák parkolási leterheltsége jelentősen megnőtt, gyakran az ott lakók kapubejáróit is elfoglalják a járművek.
A rendeletet 17 igennel és 1 tartózkodással fogadták el.

Jelentős támogatás a helyi tömegközlekedéshez

Mintegy 277 millió forintot különít el jövő évi költségvetésében Kecskemét önkormányzata a helyi tömegközlekedés támogatására. Az összegből közel 202 millió forintot saját forrásból, a fennmaradó részt központi normatív támogatásból finanszírozza.
Január 1-től változnak a jegy és bérletárak is, az emelés mértéke átlagosan 4,5 százalék, tehát megegyezik a várható infláció mértékével. Tény azonban, hogy még az emelt díjak is jóval alacsonyabbak lesznek, mint amennyit például már idén Debrecenben, Miskolcon vagy Pécsett fizettek az utasok. Csekély mértékben, de változik néhány járat menetrendje is.
Az előterjesztést 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.

Újabb munkahelyek jöhetnek létre

Zárkörű pályázatot ír ki a város egy 1 ha 6510 négyzetméteres terület értékesítésére, a pályázatra pedig kizárólagos pályázóként hívja meg a Gali Hungary Kft.-t. A terület a cég jelenlegi telephelye mellett van, az ingatlanokon logisztikai raktárépület és csarnoképület jönne létre. Előzetes számítások szerint a beruházás újabb 40-70 munkahelyet jelent a városnak. Az önkormányzat a területet négyzetméterenként nettó 4500 forintért kívánja értékesíteni. A testület egyhangúlag fogadta el a határozat-tervezetet.

Transznacionális együttműködés öt várossal

Jóváhagyta a közgyűlés az önkormányzat Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési programra benyújtott pályázatát. A projektet Kecskemét vezeti, amely a megfogalmazott programot Budapest XII. kerületével, a romániai Sepsiszentgyörggyel, a szerbiai Újvidékkel, a horvátországi Rijekával, és az ukrajnai Munkáccsal, e városok önkormányzataival közösen valósítaná meg. A program lényege egy városi szintű környezeti kockázatelemző, döntéstámogató és monitoring rendszer létrehozása, amely magába foglalja Kecskemét zöldfelületi kataszterének informatikai alapú kialakítását is. Nyertes pályázat esetén a következő szolgáltatásokhoz és eszközökhöz juthatna városunk: sztereo légifotó, ortofotó készítés a teljes közigazgatási területről (így lehetővé válik Kecskemét teljes épületállományának 3D-s térinformatikai megjelenítése), légifotó kiértékelése, 8 darab mobil mérőeszköz beszerzése a különböző környezeti elemek (levegőminőség, zaj, UV) mérésére, illetve helymeghatározásra, 4 akusztikus tomográf beszerzése, amelyekkel a fák egészségi állapotát lehetne vizsgálni, számítógépek és szoftverek beszerzése, környezetvédelmi akciótervek és elektronikus térképek megrendelése.
A projekt teljes költségvetése 2.586.360 euró, ebből a Kecskemétre vonatkozó teljes költségvetés 840.500 euró. Az önkormányzat a szükséges 42 ezer eurós önrész biztosítását is elfogadta.
A grémium szintén döntött arról, hogy a pályázat lebonyolításával és a projektmenedzsment feladatok ellátásával a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t bízza meg. A testület egyhangúlag fogadta el a határozat-tervezetet.

Földutakat is fejlesztene a város

Mezőgazdasági utak fejlesztésére nyújt be kérelmet az önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz. Az egyik stabilizálni kívánt földút a 01032 helyrajzi számú út 52-es főút és 01619 helyrajzi számú út közötti szakasza, mintegy 2300 méter. A másik a 01333/2 helyrajzi számú út, amely a Matkói bekötőúton keresztül csatlakozik az 54-eshez.
A két úttal kapcsolatos beruházás 72 millió forintba kerül, amelyhez a szükséges önerő legfeljebb 18 millió forint lehet.
Az előterjesztést egyhangúlag fogadta el a testület.

Közfoglalkoztatás: jövőre is a társulást bízták meg

A közfoglalkoztatás helyzetéről kapott tájékoztatást Kecskemét közgyűlése, és egyben az ezzel kapcsolatos, 2012-re vonatkozó feladatok előkészítéséről is döntött. Az anyagból kiderül: a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szervezésében, a rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében idén 3615 fő, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében pedig 632 fő kapott munkát. Mellette mintegy 40-40 fő vett részt a vasút-tisztasági programban és a parlagfű elleni védelemben.
December 1-ével elindult a Belügyminisztérium által meghirdetett téli hóeltakarítási program, amely keretében a Kecskeméti Foglalkoztatási Kft. 2012. január 31-ig 150 hómunkást foglalkoztat.
Az önkormányzat továbbra is a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulást bízza meg a helyi közfoglalkoztatók feladatainak segítésével. Ennek a formának köszönhetően csökken az önkormányzat és intézményeinek adminisztratív terhe. Az előterjesztést 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.

KSE Kft.: nem zárták ki az üzletrész átadásának lehetőségét

Befejezte munkáját a Kecskeméti KSE Kft. Gazdálkodását Vizsgáló Bizottság, az erről szóló jelentését pedig a közgyűlés elé terjesztette. Dr. Brúszel László, a bizottság elnöke az ülésen elmondta: a bizottság tevékenysége második felében elsősorban arra próbált alternatívákat felvázolni, hogy hogyan működjön tovább a cég. A határozat-tervezetben is három változat szerepelt. Az első, hogy az önkormányzat a cégben lévő üzletrészét felajánlja, elsősorban üzlettársainak. A második változat szerint átadja a társaság valamelyik szakosztályához tartozóknak. A harmadik változat szerint marad a jelenlegi tulajdonosi szerkezet. Az ügyben született egy könyvvizsgálói vélemény is, amely a második verziót javasolta elfogadni.
A KSE Kft. jövőjéről végül egyhangúlag, teljes politikai konszenzusban szavazott a testület. Elfogadták a vizsgáló bizottság által felvázolt harmadik alternatívát, amely szerint marad a jelenlegi tulajdonosi szerkezet az alábbi intézkedésekkel: a három szakosztály bevételeit, kiadásait el kell különíteni, a belső finanszírozást meg kell változtatni úgy, hogy ne arculati szerződések keretében, hanem bérezéssel fizessék a játékosokat, szigorítani kell a tulajdonosi ellenőrzést, növelni a társaság átláthatóságát és megerősíteni az ügyvezetést. Ezenkívül az önkormányzati támogatás rendszerét és elszámolását szükséges részletesen szabályozni, és a szponzori rendszert is újra kell gondolni, megerősíteni.
A polgármester ugyanakkor felhatalmazást kapott arra, hogy az önkormányzati üzletrész átadásáról tárgyalhasson, amennyiben ehhez lesz támogató.
Dr. Zombor Gábor elmondta: a szakosztályoknak be kell bizonyítaniuk, hogy a szükséges források rendelkezésükre állnak-e. Ha nem, akkor az önkormányzat felelősséget vállalni nem tud.
Brúszel László, a vizsgáló bizottság elnöke arra hívta fel a figyelmet: az üzletrész és a támogatás nem függ össze egymással. Az önkormányzat támogathatja a szakosztályokat függetlenül attól, hogy van-e üzletrésze a cégben, és ha igen, mekkora.
E témához kapcsolódóan a közgyűlés egyéb döntést is hozott: felkéri az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelőbizottságait, hogy minden év februárjának végéig nyújtsák be a költségvetési és vagyongazdálkodási bizottsághoz a társaságoknál tervezett ellenőrzéseik éves tervét. Továbbá az ellenőrzésekről számoljanak be a bizottságnak a tárgyévet követő év február végéig, a társaság éves beszámolójának jóváhagyásáról szóló döntésüket pedig részletes indokolással terjesszék az alapító tag, tagok elé.

Megállapodás a helyi termelők érdekében

Együttműködési megállapodást ír alá az önkormányzat a Kecskeméti Fogyasztó- és Vidékvédő Egyesülettel a helyi termelők érdekeinek megvédésére. A szerződésben az önkormányzat vállalja, hogy a Piac- és Vásárigazgatóságon keresztül előnyben részesíti az egyesület integrálásában értékesíteni szándékozó termelőket, részükre a piacon megfelelő nagyságú, elkülönített és jól megközelíthető árusító helyet biztosít. Az egyesület sorszámozott kitűzőt ad azon termelőknek, akik kizárólag a saját gazdaságukban előállított termékeket értékesítik, mellette pedig a termelők felé közvetíti a vásárlói igényeket.
Az önkormányzat megvizsgálja azt is, miként lehet csökkenteni a piaci termelők azon hátrányát, amelyet a szupermarketek ingyenes parkolói okoznak. A piac népszerűsítése érdekében az önkormányzat és az egyesület közös rendezvényt szervez, és – amennyiben szükséges – jogszabály módosítást kezdeményez.
A megállapodásnak köszönhetően megvalósulhat a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció – 2020 helyi élelmiszer-feldolgozással és termeléssel kapcsolatos fontos alapvetése.

Emlékjel Felsőszéktó határán

Kósa József önkormányzati képviselő kezdeményezésére emlékjelet állíthat Petőfiváros-Felsőszéktó részönkormányzata a Kullai köz-Csalánosi út kereszteződésében. A jeloszlop arra a 2008-as önkormányzati döntésre emlékeztet majd, amelynek köszönhetően Kecskemét urbanizációs folyamatának jelentős állomásaként lehetőség nyílt egy új belterületi városrész kialakítására a Felsőszéktóban. Az emlékjel felállításának és gondozásának költségeit a részönkormányzat vállalta.
Az előterjesztést 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el.

Alapítványokat támogatnak

Három alapítvány támogatásáról döntött legutóbbi ülésén a Széchenyiváros-Máriahegy-Miklovics telep Városrészi Önkormányzat a saját kerete terhére. Döntésüket a közgyűlés is jóváhagyta. Így ‘A Lakótelepi Gyermekekért” Alapítvány 250 ezer forintot kaphat ajándékvásárlásra a rászoruló gyermekek számára, „Az Út, az Igazság és az Élet” Alapítvány 100 ezer forint támogatásban részesül a Szent Efrém Férfikar hangversenyének megszervezésére, „Az Örökéletű Kecskeméti Színházművészetért” Alapítvány pedig 120 ezer forintot kap egy, a Szentcsalád Plébánián tartott műsorhoz.
Az előterjesztést a grémium egyhangúlag elfogadta.

„Gyermek Olimpia”: Kecskemét tárgyalhat a rendezés jogáért

Támogatta a közgyűlés azt, hogy Kecskemét csapata 2016-ig minden évben részt vegyen a Nemzetközi Gyermek Játékokon. Egyben felkérte dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a verseny Kecskeméten történő megrendezése érdekében folytasson tárgyalásokat.
Jövő júliusban a Nemzetközi Gyermek Játékok helyszíne a koreai Daegu városa lesz, ahol Kecskemét immár hetedik alkalommal képviselteti magát, maximum 24 fővel. A Gyermek Olimpiának is nevezett torna mostanra olyannyira népszerű lett, hogy alkalmanként mintegy 50 ország 100 városának 2000-2500 sportolója és sportvezetője vesz rész rajta.
Tekintettel arra, hogy az elkövetkező években a versenyek igen távoli helyszíneken lesznek – Korea, Kanada, Ausztrália – és magas az utazási költség, a város vezetése akkor látja megalapozottnak a versenyen való indulást, ha a város egyben megszerzi a rendezés jogát, és ezzel a nemzetközi figyelem középpontjába kerül. Sikeres tárgyalás esetén Kecskemét legkorábban 2016-ban adhat helyet a versenynek.
A közgyűlés döntött arról is, hogy minden évben a város sport munkacsoportja tesz majd javaslatot a résztvevő sportágak körére.
Az előterjesztést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.