Kezdőlap Régió Középiskolások pénzügyi kultúrája felmérés Kecskeméti diákok eredményei

Középiskolások pénzügyi kultúrája felmérés Kecskeméti diákok eredményei

A felmérésről
A fiatalok pénzügyi kultúráját vizsgálta az Econventio Közhasznú Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara (SZTE GTK) által létrehozott kutatócsoport.
A kutatócsoport megalakítása Sápi Ákos, az Econventio Egyesület elnöke és Dr. Vilmányi Márton, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja által aláírt együttműködési megállapodás eredménye az Econventio Teszt részleteinek a kidolgozása céljából, amelynek tagjai: Dr. Kovács Péter statisztikus, a SZTE GTK docense, Dr. Kosztopulosz Andreasz, a kar egyetemi docense, Dr. Révész Balázs adjunktus, valamint Kiss Gábor Dávid közgazdász, a kar Pénzügyek és Gazdasági Kapcsolatok Intézetének tanársegédje.
Az ECONVENTIO az idei évet elsősorban a 14-20 éves korosztálynak szentelte azzal a céllal, hogy felmérje és fejlessze a középiskolások pénzügyi ismereteit, a fiatalok pénzzel, sikerrel kapcsolatos attitűdjét, amely érdekében ECONVENTIO TESZT néven 3 fordulós pénzügyi ismeretterjesztő felmérőt szerveztek a középiskolások számára.
A 2011 tavaszán végzett felmérésben országosan 62 középiskola 5734 diákja vett részt, így jelenleg hazánkban ez a legnagyobb mintavétellel lezajlott, fiatalok pénzügyi kultúráját vizsgáló kutatás.
A felmérés főbb megállapításai
A középiskolások 82 százaléka fontosnak tartja a pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk ismeretét, 70 százalékukat érdeklik ezek az információk. Ugyanakkor csak a diákok fele tartja magát tájékozottnak a pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A pénzügyi ismeretekre irányuló érdeklődés, illetve tájékozottság inkább a fiúkra jellemző.
A középiskolások közel 60 százaléka úgy gondolja, hogy Magyarországon nem lehet tisztességesen meggazdagodni, illetve, ha valaki vinni akarja valamire itthon, akkor bizonyos szabályokat meg kell szegnie. 48 százalékuk szerint hosszabb távon egy stabil munkahely, 49 százalékuk szerint egy stabil saját vállalkozás jelenthet kiszámíthatóbb anyagi hátteret. A középiskolások három főbb saját pénz forrása a zsebpénz, az ajándékként kapott pénz, illetve a munkából származó pénz. A válaszadók 64 százaléka pénzét készpénzben, 27 százaléka bankszámlán tartja, a megtakarítási formák aránya csekély. Saját családjukat tekintve 34 százalékuknál a család elmúlt évi kiadásai megegyeztek a bevételekkel, 31 százalékuknál a család túlköltekezett, csupán 28 százalékuk esetében volt alacsonyabb a költés a bevételeknél, míg 5 százalékuk nem tudott semmit a család bevételeiről és kiadásairól.
Későbbi továbbtanulásaikat leginkább szülői támogatásból kívánják finanszírozni (44%), diákhitel felvételét csupán 2,5 százalékuk választaná. A középiskolások befektetésekhez, megtakarítással kapcsolatos döntésekhez leginkább banki ügyintézők tanácsát kérnék ki (38%).
A felmérésben az előzőekben bemutatott általános pénzügyi attitűd vizsgálata mellett egy tudásteszt is szerepelt, mely segítségével a középiskolások pénzügyi tudását ellenőrizték. Ebben összesen 53 kérdés szerepelt. A válaszok alapján a kérdéseket három csoportra lehet osztani:
• Toplistás kérdések (16 kérdés): A válaszadók legalább 60,1 százaléka helyesen válaszolt.
• Átlagos kérdések (24 kérdés): A válaszadók 45,1-60,0 százaléka helyesen válaszolt.
• Gyenge kérdések (13 kérdés): A válaszadók legfeljebb 45,0 százaléka válaszolt helyesen.
A toplistás kérdések között csupán hat olyan volt, amelyre a válaszok 78-88 százaléka helyes volt. Ezen blokk alapján azt mondhatjuk, hogy a középiskolások tudják, többek között, hogy mi volt a forint előtti pénzünk, hogy ez évben a nyugdíjrendszerben a magán nyugdíjpénztárakat alakították át, hogy a tőzsde közvetett hatással van a gazdaságra, illetve, hogy a sérült bankjegyeket az MNB váltja be.
A 13 gyenge kérdés közül 10 esetben a helyes válaszok aránya még a 40 százalékot sem, három esetben pedig még a 22 százalékot sem érte el. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a középiskolások abszolút nincsenek tisztában azzal, mennyi szolgálati idővel mehetnek nyugdíjba, vagy például, hogy egy 10000 forintos cipő árában, illetve 10000 forintnyi benzin árában mennyi az adótartalom. Problémát jelentett az öregségi nyugdíjra jogosultság korhatárának megadása, az egy főre jutó államadósság mértékének meghatározása, a hitelkártya használathoz kötődő kérdések, a részvények hozamával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Az átlagos kérdések kategóriában a helyes válaszadók aránya megközelítőleg 50-55 százalék. Tehát a középiskolások csupán fele van tisztában azzal, többek között,
• hogy 1 dollár, 1 euró, 1 svájci frank közül jelenleg forintban melyik ér többet,
• hogy 27000 forintért hány eurót kapna adott euró vételi és eladási árfolyam mellett,
• hogy Magyarországon 16% az SZJA kulcs,
• hogy a GDP alapján legnagyobb gazdasággal USA rendelkezik (bár a válaszadók 27 százaléka Kínára tippelt),
• hogy magasabb infláció, mint betétkamat esetén kevesebbet tudunk később vásárolni, mint most,
• hogy lakáshitel felvételéhez kereskedelmi bankhoz kell fordulni (bár 44 százalékuk az MNB-hez fordulna).
A tudásteszt eredményeit kiértékelve megállapíthatjuk, hogy a középiskolások átlagteljesítménye 54 százalék.

Kecskeméti iskolák eredményei az országos eredmények tükrében
A háromfordulós teszt során az első fordulót 788, míg az összes fordulót 73 kecskeméti középiskolás diák töltötte ki. A diákok zömében a Kecskeméti Humán Középiskola valamely intézményegységének, a Bolyai János Gimnázium, a Katona József Gimnázium, a Lestár Péter Középiskola tanulói.
Az első fordulóból kiderült, hogy a pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat a kecskeméti diákok 83 százaléka fontosnak tartja. Ez az arány egy százalékponttal magasabb az országos átlagnál. Ezeket az információkat az országos átlagnál fontosabbnak tartják a Katona Gimnázium (100%), a Kada Elek Szakközépiskola diákjai (91%) és a Bolyai Gimnázium válaszadó diákjai (88%). Az is kiderült, hogy ezen információk iránt a kecskeméti diákok 71 százaléka érdeklődik, ami szintén egy százalékponttal magasabb az országos átlagnál és 46 %-a tartja magát tájékozottnak.

A felmérés tudásteszt részében a mindhárom fordulóban részt vevő kecskeméti diákok összteljesítménye azt mutatta, hogy a feltett 53 kérdésre átlagosan 31,1 százalék válaszolt helyesen, míg országosan csak 28,4 százalék. A középiskolák diákjai átlagteljesítménye alapján a legjobb teljesítményt a Bolyai Gimnázium (3. hely) és a Katona Gimnázium (9. hely) nyújtotta, a felmérésben résztvevő kecskeméti szakközépiskolák többnyire a 14-19 hely között végeztek.

Az Econventio Egyesület a tesztben résztvevő legaktívabb 5 iskola 30 diákja számára egyhetes nyári pénzügyi tábort szervezett, amelynek alapcélkitűzése az volt, hogy a diákok hétköznapi szinten is meg tanuljanak bánni a pénzzel a megfelelő gondolkodásmód és az egzakt ismeretek fejlesztésével. Ebben a táborban részt vettek a Kecskeméti Humán Középiskola diákjai is: Homoky Dániel, Antal Tünde, Steiner Anita, Major Heléna és Utasi Evelin.

Az egyesület és az egyetem jövőre is megszervezi a tesztet úgy, hogy a résztvevő iskolák számát legalább 100-ra, a tesztet kitöltő diákok számát pedig 10 ezerre emelnék. Jövőre kidolgoznak egy olyan módszert, amely segítségével egy egzakt skálán mérhetővé, összehasonlíthatóvá válik a pénzügyi ismeretek szintje. A tervek között szerepel, hogy gyakorlatorientált pénzügyi roadshow-t és ismét közös pénzügyi táborokat szerveznek.
A felmérésről részletes információk letölthetők a www.econventio.hu oldalról.