Kezdőlap Régió Uniós támogatással belterületi csapadékvíz csatorna-hálózat kiépítése Csólyospálos településén.

Uniós támogatással belterületi csapadékvíz csatorna-hálózat kiépítése Csólyospálos településén.

Csólyospálost Község Önkormányzata 71.910.000 forint uniós támogatást nyert a ”Belterületi csapadék – és belvízelvezetés” című pályázati kiíráson az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél – Alföldi Operatív Programja keretében. A projekt azonosító száma DAOP-5.2.1/A-09-2009-0025.
Az uniós beruházásból 5394 fm hosszú nyílt, részben burkolt csapadékvíz elvezető hálózat épült meg.
Csólyospálos Község Önkormányzata kiemelten kezeli a településen keletkező belvíz elvezetésének évek óta fennálló problémáját. Most, uniós támogatással lehetőség nyílt a község egyes területein fellépő belvízkárok mérséklésére és megszüntetésére.
A projekt célja a települést veszélyeztető helyi vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése, további környezeti káresemények megelőzése, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, a településen áthaladó vízfolyások, belvíz elvezető csatornák rekonstrukciójával, építésével.
A kivitelezés 2011. szeptember 1-én lezárult, a projekt zárására 2011. december végén kerül sor.
A kivitelezési munkák az alábbi területeket érintették:
Csólyospálos község belterületén belül:
Kossuth utca páros oldala, a Szeged felőli belterületi határtól a Barátság utcáig, Ságvári Endre utca teljes szakasza, Tavasz utca teljes szakaszai, Barátság utca teljes szakasza, Árpád utca teljes szakasza
Csólyospálos község külterületén: Alsópálosi csatorna teljes hosszban
A tervezett létesítmény megvalósítása után a település terv szerinti 1. öblözet mintegy felén a vízelvezetés megoldottá vált. A 4 db belterületi és az azok vizeit befogadó külterületi csatornaszakasz közvetlenül 75 db lakóház állagmegóvását jelenti és elöntését előzi meg, közvetve azonban az 1. öblözet mind a 216 belterületi ingatlanja érintett.
Az önkormányzatról és a fejlesztésekről bővebb információt az alábbi címen kaphatnak.