Kezdőlap Régió Duális képzés

Duális képzés

Új típusú, gyakorlatorientált/duális képzés indul a Kecskeméti Főiskolán
A járműipari vállalatok is „beszállnak” az oktatásba
Kecskemét, 2012. január 12. A magyar felsőoktatásban elsőként együttműködésben a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel és a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-vel gyakorlatorientált (duális típusú) képzés indul a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán a járműmérnöki alapszakon 2012 szeptemberétől. A képzést az eddiginél lényegesen hosszabb vállalati gyakorlat, valamint a cégek és a hallgatók közötti sokkal szorosabb kapcsolat jellemzi. A gyakorlatorientált (duális típusú) képzés bevezetése úttörő jelentőségű – vélik a szakemberek –, amely egyfajta megoldást kínál a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeinek összehangolására. Az új típusú képzés indítását sajtótájékoztatón jelentette be a főiskola és a két közreműködő cég.
A felmérések, kutatások azt mutatják, hogy a magyar gazdaság, ipar szakemberhiánnyal küzd. Sem a képzett szakemberek száma, sem képzettségük szintje és struktúrája nem felel meg az elvárásoknak. A felsőoktatás jelenleg nem tudja megfelelően kielégíteni a munkaerőpiac igényeit, kevés az ipari tapasztalattal rendelkező oktató, nem kínál elegendő lehetőséget a gyakorlati képzésre és nem alakítja ki a vállalati munkavégzéshez szükséges attitűdöket. Ez komoly akadályt jelent az ipar fejlődése előtt, ezért merült fel egy olyan képzéstípus bevezetése, amely alkalmas arra, hogy ezeket a feszültségeket enyhítse.
Európa számos országában létezik hasonló típusú képzés, a legfontosabb közös jellemző, hogy a felsőoktatási intézmények az iparvállalatokkal szorosan együttműködve képezik a jövő mérnökeit úgy, hogy a képzés egy meghatározó része az ipari partnernél történik. Ezt a típusú képzést a konkrét munkaerő-piaci elvárások hívták életre. Hatásköre regionálisabb és egy-egy erős vállalat és/vagy oktatáspiaci szereplő köré szerveződik.
Magyarországon a járműiparhoz kapcsolódva 2011-ben kezdődtek meg a képzéstípus bevezetésével kapcsolatos előkészítő munkák, amelynek eredményeként 2012 szeptemberében – a felsőoktatásban az országban elsőként – a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán a járműmérnöki alapszakon beindul a gyakorlatorientált/duális típusú képzés.
Dr. Kardkovács Kolos a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a sajtótájékoztatón kifejtette, a duális képzés lesz az a modell, amely jelentős és valós elmozdulást hoz az oktatásban és a munkaerőpiacon a versenyképes és korszerű tudás megszerzése érdekében annál is inkább, mert ez a képzés szolgálja legjobban a résztvevő felek érdekeit és nincs semmilyen érdekütközés a szereplők – a vállalatok, az oktatási intézmények és a hallgatók – között. A helyettes államtitkár megköszönte a Kecskeméti Főiskolának a bátorságot, hogy vállal egy ilyen radikális változást és ily módon is figyelemmel van a hallgatók érdekeire.
Dr. Zombor Gábor Kecskemét polgármestere hangsúlyozta, az önkormányzat igyekszik katalizátor szerepet vállalni abban, hogy a városban rendelkezésre álljon a jól képzett munkaerő. Ennek jegyében a város támogatja a főiskola törekvéseit és üdvözli a járműmérnöki alapszak, illetve a duális típusú képzés beindítását. A polgármester bízik abban, hogy ezzel a főiskola erősíteni tudja pozícióit a változó felsőoktatásban és – ahogyan dr. Zombor Gábor fogalmazott – legújabb aranykorát indítja el.

Dr. Danyi József, a Kecskeméti Főiskola rektora kiemelte, a Kecskeméti Főiskola mindig is nagy hangsúlyt helyezett a gyakorlatorientált képzésre, amit a duális típusú modell bevezetése tovább erősít. A rektor arra érte a tájékoztatón részt vevő vállalatok és felsőoktatási intézmények képviselőit, hogy gondolják tovább a hallottakat, hogy minél jobb szisztéma, minél jobb duális rendszer alakulhasson ki.
Ez a képzési rendszer attól duális, hogy a gyakorlati oktatás – a képzési időnek közel a felében – az ipari partnernél történik. 2012 szeptemberétől a Kecskeméti Főiskolán két multinacionális vállalat vesz részt a képzésben: a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. A képzés részleteit prof. dr. Belina Károly, a GAMF Kar dékánja és a két cég képviselői ismertették.
A gyakorlatorientált/duális típusú képzés két lényeges pontban különbözik a hagyományos főiskolai alapképzéstől. Másképpen alakul az oktatási félévek felépítése: míg a hagyományos alapképzésben a 15 hét szorgalmi időszakot 5 hét vizsgaidőszak követi, a páros félévek után pedig nyári szünet van, addig a gyakorlatorientált/duális típusú képzésben minden szemeszterben a 10 hetes szorgalmi időszakot 5 hetes gyakorlat követi, majd ezután következik a 4 hetes vizsgaidőszak. A hagyományos értelemben vett nyári szünet lerövidül, mert a nyári vizsgaidőszakot követően újabb 6 hetes gyakorlat következik, ami után négy hét szabadság jár. A hallgató a képzési idő alatt jelentős időt tölt a vállalatnál – meghatározott időbeosztással, ugyanúgy, mint minden munkavállaló –, és a cégtől pénzbeli juttatást kap: ez a másik lényeges különbség – mutatta be a dékán a képzés részleteit.
Ulrich Jäger, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. HR vezetője kiemelte, hogy a duális típusú képzés jelenti a legrövidebb utat az elmélettől a gyakorlatig, amely során az utánpótlást nemcsak megfelelő tudással „vértezik fel”, hanem a céghez is kötik. A legjobb példa, hogy a kecskeméti gyár igazgatója Frank Klein is duális képzésben végzett. Ulrich Jäger örömét fejezte ki, hogy a Kecskeméti Főiskolában kompetens és elkötelezett partnerre találtak, mert a Mercedes hosszú távú és tartós magyarországi sikerének egyik záloga az utánpótlás képzése.
A gyakorlatorientált/duális típusú képzésre jelentkezőknek két szűrőn is keresztül kell menniük, hogy felvételt nyerhessenek. Részt kell venniük a cégek kiválasztási folyamatában és jelentkezniük kell a felsőoktatási felvételi eljárásban a Kecskeméti Főiskola GAMF Karának járműmérnöki alapszakára. A gyakorlatorientált/duális típusú képzésben csak az vehet részt, akit a vállalat kiválasztott és felvételt is nyert a járműmérnöki alapszak nappali tagozatára. A járműmérnöki alapszak nem csak duális formában indul, tehát ha a jelentkezőt a cégek nem választották ki, sikeres felvételi esetén a hagyományos főiskolai alapszakon kezdheti meg tanulmányait.
A Knorr-Bremse részéről Tarnai Dezső regionális HR és TM menedzser és Varga-Papp Szilvia HR menedzser ismertette a cég részvételét az új típusú képzésben. A cég munkatársai kiemelték, nem volt kérdéses, hogy a Knorr-Bremse részt kíván venni a képzésben. Egy új műszaki életpálya modell rajzolódik ki, amely elősegíti a munkavállaló számára az integrálódást a vállalati kultúrába. Már az első félévtől kezdve megalapozhatók azok a készségek, kompetenciák, amelyek re szüksége van a vállalatnak és a munkavállalónak.
A gyakorlatorientált/duális képzés előnyös a vállalatnak és a hallgatónak is. Jóllehet a hagyományos nappali képzéshez képest fokozottabb a hallgató terhelése, de a vállalatoknál modern gyakorlati ismereteket szerezhetnek, megismerhetik a vállalat működését, részesei lehetnek mindennapjainak. Valódi problémákkal és megoldásokkal találkozhatnak, így már friss diplomásként olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek kiváló lehetőségeket biztosítanak a munkaerőpiacon. A vállalat pedig olyan szakembert kap, aki versenyképes diplomával, átmenet nélkül, azonnal – több hónapos vagy akár többéves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is –, rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai és személyes készségekkel.
A gyakorlatorientált/duális típusú képzés előnyös a társadalom számára is, hiszen ez a képzéstípus rugalmasabban reagál a munkaerő-piaci elvárásokra, így a képzés társadalmi megtérülése gyorsabb.
Az érdeklődők további információkat kaphatnak a GAMF Kar nyílt napján, 2012. január 18-án.
KAPCSOLAT: Kállai Erzsébet, 20/2-930-930, [email protected]