Kezdőlap Régió Három rangos díjjal is elismerték a BÁCSVÍZ munkáját

Három rangos díjjal is elismerték a BÁCSVÍZ munkáját

Ahol a legértékesebb erőforrásnak tekintik a dolgozót

Az évek óta sikeresen működő BÁCSVÍZ Víz – és Csatornaszolgáltató Zrt. életében
kiemelkedő időszakként tekintenek vissza az idei esztendőre, mert 3 területen is rangos
nagydíjjal is ismerték el a cégnél zajló kiváló munkát, emellett pedig értékesítési adataikat
illetően is előre tudtak lépni. A BÁCSVÍZ sikere talán abban rejlik, hogy magasan kvalifikált
szakemberek irányítják a Társaságot, s az itt dolgozó munkatársak pedig képzettek,
elkötelezettek a cég iránt, közös értékrenddel rendelkeznek, és tudnak egy csapatban
dolgozni. Az elfogadás előtt álló új törvényjavaslat nagy kihívás elé állítja a BÁCSVÍZ
Zrt-t, de az eddigi eredményeik garanciát jelentenek arra, hogy meg tudnak majd birkózni
az újonnan kialakuló helyzettel. Eddig is számtalanszor bizonyították már, hogy a cégben
van annyi potenciál, hogy a legnagyobb változások közepette is megállják a helyüket.
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgatóval beszélgettünk a vállalat számára fontos esztendő
összegezéséről.

Értékelve az idei esztendőt, világosan látszik, hogy kiemelkedő évet zár a cég, hiszen három
nagydíjjal is elismerték a BÁCSVÍZ évek óta tartó magas színvonalú tevékenységét. Hogyan
tekint az egyenként is rangos díjakra?

A tavasz folyamán külső szakértők a működésünket világították át, s ők ítélték oda a
Regionális Minőségi Díjat. Nagyon örülünk ennek az elismerésnek, és a munkánk pozitív
visszajelzésének tekintjük. Itt nemcsak arra kaptunk választ, hogy mi az, ami jól működik a
társaságunknál, hanem voltak olyan területek is, amire a jövőben fókuszálni szükséges, annak
érdekében, hogy az értékeinket még jobbá tegyük.

Egy másik megmérettetés során, a felmérést végző cég munkatársai próbavásárlásokkal
igyekeztek minél több információt összeszedni az ügyfélszolgálatainkon a kiszolgálás
minőségéről. Minden irodánkban jártak, értékelték a fogadtatást, a rendet, a tisztaságot, a
kollégáink felkészültségét, az ügyfél-centrikusságot, valamint, hogy el tudták -e végül intézni
azt az „ügyet”, amiért jöttek. A teljesen objektív értékelés után, októberben vehettük át a
Client First Consulting Kft Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díját.

A BÁCSVÍZ Zrt. idén újra kiérdemelte a kitüntető rangot jelentő, a „Legjobb munkahely”
cím viselését. Az elmúlt évek tapasztalatait feldolgozva, sikerült-e előrelépni az egyes
területeken?

Sokat javultunk a tavalyi eredményhez képest, hiszen az akkori 79 % -ről, 86 %-ra nőtt a
munkatársaink elkötelezettségi indexe. A mutatók javulásának az egyik oka, hogy sok olyan
projektet sikerült elindítani, amelyek a korábbi felmérések eredményeire épülnek, a céljuk
pedig az volt, hogy növekedjen a munkatársak tájékozottsága, a célokkal való azonosulása,
és biztonságérzete. Az előrelépés másik oka a gazdasági – társadalmi válsághoz köthető, és
megmutatja, hogy manapság egyre nagyobb érték a munkahely. A dolgozóink látják, hogy
munkahely nélkül milyen nehéz helyzetben élnek más emberek, ezért mindenki jobban
igyekszik megfelelni a vállalati elvárásoknak, ragaszkodik ahhoz, hogy a maximumot
nyújtsa. Örülünk a novemberben átvett országos nagydíjnak, büszkeséggel tölt el, hogy ismét
bekerültünk Magyarország legjobb munkahelyei közé.

A számadatok tekintetében ugyancsak összegezve az esztendőt, sikerült-e teljesíteni az üzleti

terveket?

Örömmel számolok be arról, hogy a bevételi adatainkat illetően is növekedtünk, mert több
vizet értékesítettünk, mint a tavalyi év folyamán. Nyáron és ősszel is akadt több olyan
periódus, ami időjárási szempontból a vízmű számára kedvező eredményeket hozott. A
tulajdonosok számára nagyon jó évet zárunk, az üzleti terveinket
még túl is teljesítettük.

Milyen újdonságra számíthatnak az ügyfelek a 2012 –es évben?

Hamarosan indul az új számlázási rendszerünk, ami az év kiemelkedő beruházását jelentette.
Sok munka áll mögötte, bízunk benne, hogy a fogyasztóink viszont minél kevesebbet vesznek
észre az átállásból. Igyekszünk lépést tartani a technológiai fejlődéssel, valamint szeretnénk,
ha az ügyfeleink a személyes tapasztalatok alapján ugyancsak éreznék a vállalat fejlődését.

A napokban dönt a Parlament a víziközmű – szolgáltatásról szóló törvényről. Milyen hatásai
lehetnek, ha elfogadják az előzetesen beterjesztett javaslatot?

A bevezetés előtt álló új törvény nagy változásokat generálhat a víziközmű társaságoknál,
mert ha az országgyűlés elfogadja a benyújtott javaslatot, a jövőben csak legfeljebb bruttó
4,2 százalékkal lehet emelni a díjakat. A központi díjmegállapítással – ami korábban az
önkormányzat hatáskörébe tartozott – a bevételeinket limitálni fogja a kormány, így komoly
bevétel kiesésünk lesz a törvény miatt. Néhány napon belül kiderül, hogy mi realizálódik
a javaslatból.. Optimisták vagyunk, mert képesek vagyunk megfelelni az elvárásoknak, a
cégünkben van annyi potenciál, hogy a legnagyobb változások közepette is megállja a helyét.

Ennyi siker elérése után, ki lehet- e emelni, hogy mire a legbüszkébb a céggel kapcsolatban?

Több olyan munkatárs dolgozik a vállalatnál, akik a szakterületükön belül, országos
viszonylatban is meghatározó szerepet töltenek be. A munkájuk elismerését jelenti, hogy
gyakran felkérik őket tudásuk átadására, előadások tartására, valamint egy-egy feladatban
szakértőként történő közreműködésre. A BÁCSVÍZ sikere abban rejlik, hogy az itt dolgozó
emberek képzettek, elkötelezettek a Társaság iránt, a közös értékrendjük rendben van, és
tudnak egy csapatban dolgozni. Ez is biztosította, a sikereket, amelyek mögöttünk vannak,
ugyanakkor arra predesztinál bennünket, hogy a jövő kihívásainak is meg tudjunk felelni.