Kezdőlap Régió Az önkormányzat célja a védett épületek megmentése

Az önkormányzat célja a védett épületek megmentése

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként idén másodjára indította útjára a Városi Támogatási Programot (VTP), benne 11 különböző programmal. Ezek egyike a „Műemlékvédelmi programok” nevet viseli, amely célra idén 6 millió forint áll rendelkezésre. Az összegre egy fordulóban, március 31-ig lehet pályázni.
Dr. Zombor Gábor polgármester és Öveges László főépítész hangsúlyozták: az önkormányzat célja, hogy a Műemlékvédelmi programok segítségével lehetőség nyíljon a helyi értékek védelmére, a város védendő épített értékeinek támogatására, amelynek köszönhetően hatékonyan érhető el, hogy a védett kecskeméti épületek és általuk a városkép kedvezőbb arculatot kaphasson. A program elsősorban a magánszemélyek részére jelenthet komoly segítséget védendő ingatlanaik felújításához.
Pályázatot lehet benyújtani:
– A helyi értékvédelem támogatására
– A város védendő épített értékeinek támogatására
– A közparkokban kihelyezendő köztéri műalkotások és építmények megvalósításának támogatására
Pályázók köre:
– Kecskemét területén működő, műemlékvédelmi épületekkel és helyi védettség alatt
álló épületekkel rendelkező szervezetek, alapítványok, egyesületek, magánszemélyek
-Kecskemét területén köztéri műalkotást vagy építményt megvalósítandó szervezetek, alapítványok, egyesületek, magánszemélyek
A pályázat papír alapon és elektronikusan is benyújtható. Papír alapon a pályázatokat 2 példányban (1 eredeti; 1 másolati, legalább az eredetit megjelölve) zárt, sérülésmentes csomagolásban vagy borítékban folyamatos lapszámozással kell beküldeni. A pályázat abban az esetben érvényes, ha a beérkezési határidőig a pályázati adatlap és a kötelező mellékletek kizárólag „doc” formátumban a [email protected] e-mail címre elektronikus úton, valamint kinyomtatott formában megküldésre kerülnek Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 24.). A pályázat kiírása és adatlapja, valamint a csatolandó mellékletek mintája beszerezhető a gazdálkodási osztályon, és az egész pályázati anyag letölthető a www.kecskemet.hu honlapról a Városi Támogatási Program linkről.
A pályázatot a http://vtp.kecskemet.hu elektronikus felületen is be lehet nyújtani. Ez esetben az adatok rögzítése után az alkalmazás összesítő adatlapot készít, amelyet a mellékletekkel együtt cégszerűen aláírva papíralapon a gazdálkodási osztályra kell határidőben benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Gazdálkodási Osztály Pályázati Csoportja (tel:06-76/513-526).
Kecskemét önkormányzata az elmúlt években is jelentős támogatást nyújtott a védett építészeti értékek megmentéséhez. A VTP elindulását megelőzően, a 2008-ban meghirdetett pályázaton 11 felújítás nyert összesen 4 millió forint értékű támogatást. A nyertes pályázók között volt a Szent Anna Porta Kht., a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a megyei önkormányzat Múzeumi Szervezete, a Római Katolikus Főplébánia és hét magánszemély. A 2009-ben meghirdetett pályázat keretében tíz nyertes volt – ezek közül 9 magánszemély – akik összesen közel 9 millió forint támogatást kaptak. Tavaly, immár a VTP keretében 4 millió forint támogatást adott a város, 6 pályázó részére. Ennek segítségével történt meg egyebek között a Tudomány és Technika Háza homlokzatának helyreállítása, a Szent Imre óvoda homlokzatának felújítása és egy védelem alatt álló családi villa felújítása is.
******************************************************************************

Szentháromság Temető