Kezdőlap Régió Kecskemét márciusi közgyűlésének legfontosabb döntései

Kecskemét márciusi közgyűlésének legfontosabb döntései

Ünnepi hangulatú volt Kecskemét mai közgyűlése, hiszen ezen a napon avatják a Mercedes gyárat. Az érdemi munka azonban ez alkalommal sem maradt el, számos fontos döntés született.
Napirend előtt a közgyűlés köszöntötte Sirkó Lászlót, a Katona József Színház színművészét, akinek március 15. alkalmából Schmitt Pál Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott.
Szintén köszöntötték Pálfy Gusztáv szobrászművészt, 70. születésnapja alkalmából.
Ezt követően dr. Zombor Gábor polgármester a Díszteremben lévő többi zászló közé helyezte a székely zászlót, amelyet Kecskemét abból az alkalomból kapott ajándékba, hogy március 25-én rovásírásos helységnévtábla került a város határába.

Ünnepi hangvételű felszólalások a Mercedes gyáravató napján

A közgyűlésen napirend előtt szólalt fel Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester asszony abból az alkalomból, hogy a közgyűlés napjának délutánján ünnepélyes keretek között átadják a Mercedes gyárat. Emlékeztetett az elmúlt négy év történéseire, megköszönve azt az összefogást és munkát, amelyet mindenki kifejtett annak érdekében, hogy a beruházás megvalósuljon. Mint kiderült, a közgyűlés 24 alkalommal hozott döntéseket a Mercedes beruházás kapcsán, a hivatal és az önkormányzat mintegy ezer tárgyalást folytatott le.
Az alpolgármester hangsúlyozta: a Mercedes – Kecskemét kulcsszavak 667.000 találatot adnak a Google keresőn, ami azt jelenti, hogy városunk nevét immár szerte a világon ismerik.
Szintén a Mercedes üzem avatásáról szólt dr. Brúszel László képviselő napirend előtt. Úgy fogalmazott: az, hogy ezt az eseményt megélhettük, mindenekelőtt a kecskeméti embereknek köszönhető. Hozzátette: a Daimler döntése nyilvánvalóan meghatározó volt a folyamatban, de kellett hozzá a magyar kormány és az önkormányzat is, amely gyors, korrekt munkával segítette a megvalósulást.
Dr. Zombor Gábor polgármester szintén megköszönte az elmúlt évek példaértékű összefogását és a hivatal szakembereinek munkáját.

Civil kezdeményezés politikai pártállástól függetlenül

Király József képviselő napirend előtti felszólalásában olyan civil kezdeményezésről számolt be, amelynek megvalósítását Sipos László képviselővel együtt segítették, a Kecskeméti Szent László Lions Klub tagjaiként. A klub csatlakozott a világ idei Lions mozgalmához, és fákat telepít, mégpedig a japán partnervárosunk iránti barátság jeléül 35 darab japán cseresznyefát.
A fákat április 12-én a Rákóczi iskola előtt ülteti el dr. Zombor Gábor polgármester, a japán nagykövet, a Lions Klubok magyarországi vezetősége és a kecskeméti klub tagjai.

Kedvező pályázati feltételek a gyűjtőkémények felújítására

Módosította a közgyűlés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatását is tartalmazó helyi rendeletet, és döntött a vonatkozó pályázat kiírásáról. A rendelet módosítását az tette szükségessé, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter által az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázati felhívás a korábbiakhoz képest változott. Az egy lakásnak nyújtható maximális állami támogatás a korábbi 80 ezer forint helyett 150 ezer forint lett, és megszűnt az a korlát, hogy csak az úgynevezett Termofor kémények felújítására lehessen pályázni. További változás, hogy az 1985 után épült társasházak, tulajdonosi közösségek is pályázhatnak, és nem korlát többé az sem, hogy csak a legfeljebb 8 lakásos ingatlanok pályázhatnak.
Kecskemét idei költségvetésében az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatására mintegy 24 millió forintos előirányzat szerepel. Ez az összeg 80 millió forint értékű kéményfelújítást indukál, tekintettel arra, hogy az állami támogatás mértéke az elismerhető bekerülési költségek 40 százaléka, az önkormányzati támogatás mértéke pedig maximum 30 százalék.
Az önkormányzat által kiírt felhívásra 2012. május 11-ig lehet pályázatot benyújtani személyesen a polgármesteri hivatal beruházási és városüzemeltetési osztályának beruházási csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. I/32.)
Részletes pályázati kiírás: www.kecskemet.hu

Fűre lépni szabad

Változott Kecskemétnek azon rendelete, amely a zöldfelület védelmét, létesítését, fenntartását szabályozza. A változás előzménye Kohajda László képviselő azon korábban elfogadott indítványa volt, amelyben kérte a szabályozás felülvizsgálatát. A módosított rendelet szerint nem tilos többé járművel megállni, parkolni a lakóutak zöldsávjain. A tiltás továbbra is vonatkozik azonban az úgynevezett főforgalmi utak zöldsávjaira, valamint a kiemelt szegéllyel védett zöldsávokra.
A másik változás, hogy a jövőben megengedett lesz a város gyepfelületein való tartózkodás. A Történeti Főtér Együttes esetében azonban ennek időkorlátja is van: a füvön való tartózkodás csak reggel 7 órától este 24 óráig megengedett. A tervezet eredetileg csak 22 óráig adott volna engedélyt, viszont Kriskó Dávid képviselő javasolta, hogy a nyári rendezvényekhez igazodva éjfélig legyen megengedett a füvön tartózkodás, végül ezt az időkorlátot fogadták el.

Ingyen terület az óvoda játszóudvarának

A Magyarországi Baptista Egyház Kecskeméti Gyülekezete ingyenes használatába adja az önkormányzat azt az 1190 négyzetméteres területet, amely az egyház által létrehozott és működtetett óvoda szomszédságában van. Az ingatlanon az egyház a jogszabályoknak megfelelő méretű játszóudvart alakíthat ki a kétcsoportos, jelenleg 55 gyerekről gondoskodó óvoda számára.

Területet kapott az egyesület

Ingyenes használatba kapja a Hunyadivárosért Egyesület az önkormányzattól azt a területet, amely a Daróczi köz 14. szám alatt működő közösségi ház szomszédságában van. A 2145 négyzetméternyi szabad terület a különböző rendezvények lebonyolításának helyszíne lesz.
Az egyesület még 2010-ben szintén az önkormányzattól kapta használatba azt az épületet is, amelyben jelenleg a közösségi ház számtalan szervezetnek, programnak, összejövetelnek ad otthont.

Értékesítik a Balaton utcai ingatlan egy részét

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Balaton utca 19. szám alatt lévő ingatlan (volt megyei ÁNTSZ épülete) egy részének – mintegy 4200 négyzetméternek – az értékesítésére. A minimális négyzetméterenkénti ár 40 ezer forint. A pályázatokat 2012. április 27-ig kell benyújtani.
Az ingatlanból a főépületet is magába foglaló 2915 négyzetméter továbbra is önkormányzati tulajdonban marad.

Pályázat a Népi Iparművészeti Gyűjtemény fejlesztésére

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény fejlesztésére nyújt be pályázatot Kecskemét önkormányzata az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. A projekt tervezett összköltsége bruttó 50 millió forint, a pályázat százszázalékos támogatottságú.
A tervezett beruházás elemei: a főépület udvari mellékszárnyában található műhely fejlesztése, víz, csatorna bekötése, mosogató kialakítása, árnyékolás, világítás korszerűsítése, meglévő burkolat cseréje kopásálló, könnyen takarítható burkolatra,
beázás megszüntetése, projektarányos akadálymentesítés, az utcai 2 szárnyú kapu cseréje vagy a meglévő kapu átalakítása és motorizálása, eszközbeszerzés.
A fejlesztés célja olyan többfunkciós, több korosztály számára is megfelelő oktató terem létrehozása, amely közvetlen kapcsolatban áll a kiállítótérrel, mégis önálló és elkülöníthető. A helyiség mind az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumpedagógiai foglalkozások, mind szakkörök, előadások megtartására is alkalmas lesz. A technikai, tárgyi és szakmai eszközök megújítása biztosítja az új múzeumpedagógiai programok hátterét, a továbbra is gyermek-, család- és iskolabarát múzeum működését. A virtuális pont létrehozásával hozzáférhető lesz a múzeum digitalizált adatbázisa.
A gyűjtemény arculatát meghatározó kézművesség kiegészülne a kézművesség, mint szakma oktatásával is. A tervezett modern technikai berendezések (tárgykivetítő eszköz, kamera, interaktív tábla és a hozzá tartozó eszközök) segítségével; a kép-és hanganyagokkal, a filmekkel – különös tekintettel a népművészetet, a mesterségeket, a kézművességet és a régi népszokásokat bemutató archív anyagokra – még tartalmasabbá lehet tenni a múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
A pályázat előkészítésével és a projektmenedzseri feladatok ellátásával a közgyűlés a Kecskeméti Városfejlesztő Kft-t bízta meg.

Együttműködés az M44 autóút megépülése érdekében

Együttműködési megállapodást ír alá az önkormányzat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt-vel, amely alapján a város felhasználási jogot ad a „Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása” megvalósíthatósági tanulmány (MT) vonatkozásában.
A jelentős uniós támogatásból megvalósult MT-t a NIF Zrt. elsősorban az „M44 autóút építése Kecskemét – Békéscsaba-nyugat csomópontok között” tárgyú előkészítési projekthez használja majd. A Kecskemét térségi elérhetőségeire vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány ugyanis részét kell, hogy képezze az M44 autóút teljes szakaszára (Kecskemét-országhatár) vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánynak.
Zombor Gábor a napirend kapcsán elmondta: mivel a térségi elérhetőségekre vonatkozó projekt országos közutakat érint, ezért a megvalósíthatósági tanulmányt még a kecskeméti önkormányzat készítette el, de a projektet már a NIF viszi tovább.

Elkészült a városrehabilitációs projekt Akcióterületi Terve

Megismerte és elfogadta a közgyűlés a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. által készített „Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” Akcióterületi Tervet.
A projektet az önkormányzat konzorciumban valósítja meg a Türr István Képző és Kutató Intézet Kecskeméti Igazgatóságával (volt Kecskeméti Regionális Képző Központ), valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió szervezetével. A pályázat sikeres megvalósítását Támogatói Csoport is segíti, amelynek tagjai: Kecskeméti Civil Kerekasztal, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ, Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kecskeméti Városszépítő Egyesület, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, KIK-FOR Kft., az érintett városrész önkormányzati képviselője (Dr. Szeberényi Gyula Tamás) és a
Rákócziváros – Erzsébetváros – Kossuthváros – Műkertváros városrészi önkormányzat.
A pályázat projektelemei: 12 önkormányzati bérlakás felújítása, közösségi ház felépítése, közterület-fejlesztésen belül a Műkerti sétány felújítása, a Dankó Pista, a Gödröstemető és a Puskás utcán burkolt út építése, a Mezei utca és a Zsinór utca útburkolatának felújítása, növénytelepítés az Erzsébet – és Kossuth körút mentén, fedett buszvárók építése a Műkerti sétányon és az Erzsébet körúton. Az akcióterületen sportudvart, játszóteret és hulladékgyűjtő pontot alakítanak ki, fákat, cserjéket telepítenek, és 8 tevékenységi területen 25 kísérő rendezvény, úgynevezett „Soft” elem is megvalósul.
A „Soft” elemekre fordítandó összeg az összköltségvetésből mintegy 42,6 millió forint, amelyre pályázatot ír ki az önkormányzat. A megvalósítandó elemek: .a helyi kötődést és büszkeséget elősegítő tartalomfejlesztés, környezetállapot javítására szervezett programok lebonyolítása a helyi közösség erősítése jegyében, mozgással az egészségért – sportnap megszervezése az akcióterületen, a helyi közösség összekovácsolását elősegítő programok és rendezvények, a helyi környezettudatosságot elősegítő programok, családsegítő szolgáltatások fejlesztése, bővítése, közbiztonság erősítését szolgáló programsorozat.
A városrehabilitációs projekt teljes elszámolható költsége 565.177.500 forint, amelyhez a kormány döntése alapján az adható támogatás maximális (indikatív) összege 480.400.875. forint, az önkormányzati önerő 81.209.634 forint, a másik két konzorciumi partner által biztosított önerő pedig mintegy 3,5 millió forint.

Kulturális célokat szolgálna a Városi Mozi

A Városi Mozi felújítását tervezi az önkormányzat, azt követően ott kaphatna helyet a Kelemen László Kamaraszínház és a Leskowsky Hangszergyűjtemény. Az 1999 óta használaton kívül álló épület felújításának becsült összköltsége 250 millió forint. Az átépítés során az épület tetőfedésének teljes cseréjével, elektromos és épületgépészeti rendszereinek rekonstrukciójával, a nyílászárók cseréjével, felújításával, belső burkolatok cseréjével, javításával, felületkezelésekkel, a külső homlokzat felújításával kell számolni. A nézőtéri üléssorok, valamint akusztikus burkolatok felújítható állapotban vannak.
Az elképzelés szerint a kamaraszínház előadóterme az eredeti nézőtéren kapna helyet úgy, hogy a korábbi vetítővászonhoz közelebb eső első üléscsoport helyén lenne a színpadi terület, a jelenlegi színpadot és előadástechnikát áttelepítenék, kiegészítenék. A Leskowsky Hangszergyűjtemény, valamint a színházi kiegészítő feladatok egyrészt a volt stúdió mozi, továbbá az emeleti vetítőterem és kapcsolódó helyiségei, valamint az épület körút felőli végén található, korábbi rock-kávézó tércsoportokban helyezhetőek el. Az alagsori – korábban bárként üzemeltetett – helyiségcsoportban lenne a vendéglátó funkció.
A felújítás forrásának előteremtése érdekében a város megvizsgálja a pályázati lehetőségeket, valamint azt is, hogy a Katona József Színház jegy- és bérletárakon felüli bevétele miként szolgálhatja a felújítást, illetve a színház Tao. támogatásból származó bevétele milyen fejlesztéseknek lehet a forrása. Az önkormányzat a felújítás érdekében a hitelfelvétel lehetőségét is mérlegeli.
Alapítványokat támogat az önkormányzat

Jóváhagyta a közgyűlés azon városrészi önkormányzati döntéseket, amelyekben a részönkormányzatok saját keretük terhére alapítványok támogatását javasolták. Ennek értelmében a 15. számú Egyéni Választókerület Városrészi Önkormányzat keretéből a Katonatelep Ifjúságáért Alapítvány 1.350.000 forintot, a Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány 250 ezer forintot kaphat.
A Petőfiváros – Felsőszéktó Városrészi Önkormányzat keretéből az SOS Gyermekfalu Magyarországért Alapítványa 60 ezer forint, a Felsőszéktóért Alapítvány 1.750.000 forint támogatásban részesül. A Belváros északi részének Városrészi Önkormányzata javaslata alapján a Bányai Júlia Gimnáziumért Alapítvány 500 ezer forint támogatást kap, a Széchenyiváros – Máriahegy – Miklovics telep Városrészi Önkormányzata javaslata szerint pedig „A lakótelepi gyermekekért” Alapítvány jut 545 ezer forint támogatáshoz.
A közgyűlés határozata alapján a Tavaszi Fesztivál előirányzatából a Kecskeméti Jazz Alapítványt 1,3 millió forinttal, a Bozsó Gyűjtemény Alapítványt 700 ezer forinttal, a Funiculus Umbilicalis Egészségügyi Ellátást és Prevenciós Programokat Szervező Alapítványt 200 ezer forinttal támogatják.
A szociális jellegű feladatok keretéből a Főplébánia Karitász Alapítvány 8 millió forint támogatást kap a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat működtetésére. Szintén ebből a keretből 2 millió forinttal támogatja az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítványt. Az Ifjúsági Cselekvési Terv megvalósulásának előirányzatából a Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány 250 ezer forint támogatásban részesül.

Ismert sportolók lesznek a környezetvédelmi programsorozat kampányarcai

Elfogadta a képviselő-testület a „Zöld Karika” Környezetvédelmi Szemléletformáló Program tervezetét. A rendezvénysorozat 5 helyszínen, 5 ismeretterjesztő előadásból áll, amelyek témakörei a szelektív hulladékgyűjtés, a tudatos vásárlás, a műanyag helyett kosár vagy vászontáska, az autó helyett gyaloglás vagy kerékpár, valamint a megfelelő élelmiszerek megválasztása.
Az áprilisban és májusban megvalósuló programok kampányarcai ismert sportolók lesznek. A cél, hogy a lakosság – különösen a fiatalabb generáció – pozitív hozzáállása a környezetvédelmi kérdésekhez a tettek szintjén is megmutatkozzon.
Az előterjesztés tárgyalásakor Katonáné Szabó Gabriella alpolgármester asszony elmondta: a 2011-ben elvégzett ifjúságkutatásban kiderült, hogy a fiatalok nagyon is fogékonyak a környezetvédelmi kérdésekre, ezért most őket és rajtuk keresztül a családokat szeretnék megszólítani. A választás azért esett a sportolókra, mint kampányarcokra, mert az Olimpia évében ők még nagyobb népszerűségnek örvendenek, példaképek a fiatalok számára.

Felterjesztés a Honvédelmi Miniszterhez

Felterjesztéssel él az önkormányzat a Honvédelmi Miniszterhez, amelyben kezdeményezi, hogy a Kecskemét-Hetényegyházán lévő központi üzemanyagraktár funkcióját változtassák meg, vagy ha ez nem lehetséges, akkor szüntessék meg.
Előzmények: Az önkormányzat hosszú évek munkájával, számtalan egyeztetéssel 2005-ben fogadta el a város jelenleg is hatályos Településrendezési Tervét. A Kecskeméten lévő katonai objektumokra tekintettel a Településrendezési Terv
egyeztetési folyamatában a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkara is részt vett. Javaslatai alapján az új Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) megtörtént a honvédelmi
korlátozással érintett településrészek rögzítése. Ezek tekintetében tételes építésügyi előírás hiányában a honvédelmi szempontokat érintő hatósági előírások vizsgálata átmenetileg a Honvédelmi Minisztérium mérlegelési jogkörébe került. A HÉSZ-ben foglalt szabályozás alapján az érintett területeken a hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnöksége szakhatóságként szerepelt. A hatósági munka során a honvédelmi érdekeket érvényesítő Hadműveleti Csoportfőnökség zömében kikötés nélkül járult hozzá az érintett területeken megvalósuló beruházásokhoz, így a honvédelmi
szakhatósággal történő társhatósági együttműködés egészen az elmúlt év áprilisáig
zökkenőmentes és mindkét fél számára eredményes volt.
Tavaly áprilisban a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnöksége arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a kecskeméti katonai objektumok vonatkozásában a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala úgynevezett „veszélyes katonai objektumok felügyeleti hatósági eljárást” folytat. A Honvéd Vezérkar Főnöke megkeresésében a „vélelmezett” védőterületeken belüli
ingatlanok vonatkozásában kérte az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
felfüggesztését, tekintettel arra, hogy az érintett katonai objektumoknak sem a veszélyességi övezeti határai, sem pedig az azokon belüli előírások nem ismertek, ezért az érintett
ingatlanok vonatkozásában megalapozott szakhatósági állásfoglalásokat nem tudnak adni.
A három érintett katonai objektum közül a Kecskemét-Hetényegyházán lévő központi
üzemanyagraktár közvetlen környezetében található a városrész belterületi
beépítésre szánt lakóterülete. A korlátozás Hetényegyháza beépítésre szánt területeinek jelentős részét érinti, így a minisztérium tavaly megváltozott álláspontja számos induló,
illetve befejezés előtt álló lakó- és gazdasági célú beruházás ellehetetlenülését eredményezte.
A probléma kapcsán a polgármester és a hivatal munkatársai számos alkalommal egyeztettek a minisztérium hatósági hivatalával és a miniszterrel. Jelenleg az a szaktárca álláspontja, hogy a katonai objektumok védőterületeivel kapcsolatosan kidolgozás alatt álló HM rendelet hatályba lépéséig a korlátozást fenntartja.
Az önkormányzat a város érdekeit képviselve, a beruházások megvalósulása érdekében mindenképpen változtatni akar a helyzeten, ezért él felterjesztési jogával.

Megegyezés nélkül nem lesz szórakozóhely

Tájékoztatta a polgármester a közgyűlést azokról az egyeztetésekről, lépésekről amelyeket az önkormányzat és a hivatal az elmúlt időszakban tett a Dobó körúton létesítendő vendéglátó egység kapcsán. Mint ismeretes, az ügy nagy lakossági tiltakozást, felháborodást váltott ki, és az álláspontok továbbra sem közelednek. Dr. Zombor Gábor polgármester a közgyűlésen így fogalmazott: „ha nincs a lakossággal megállapodás, akkor ott nem lesz diszkó”. A tájékoztatóban szerepelt egy a nyitva tartás korlátozására irányuló helyi rendelet megalkotásának lehetősége is. Ilyen rendeletek Budapest több kerületében is vannak, és a visszajelzések szerint beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.