Kezdőlap Régió Kecskemét áprilisi közgyűlésének fontosabb döntései

Kecskemét áprilisi közgyűlésének fontosabb döntései

Rendelet a szórakozóhelyek nyitva tartásáról

Dr. Zombor Gábor

Rendeletet alkotott Kecskemét közgyűlése a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről. Ennek értelmében a város területén működő vendéglátó üzletek 24 órától reggel 6-ig nem tarthatnak nyitva. A Jogi és Ügyrendi Bizottság bizonyos, a rendeletben meghatározott esetekben engedélyezheti az eltérő nyitva tartást, például a társasház közgyűlésének, vagy az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulásával, A bizottság azonban visszavonja az engedélyt, ha a lakóközösség közgyűlése vagy a tulajdonosok visszavonták a hozzájárulásukat.
A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a vendéglátó egységekre, amelyek szálláshely-szolgáltatás részeként üzemelnek és kizárólag szállóvendégeket szolgálnak ki, a közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényekre, a szalagavató bálokra, érettségi bankettekre, a Szilveszter éjszakákra, valamint azon éttermekre, ahol nincs tánc és hangosító berendezéses zene.
Azok az üzletek, amelyek 2011. december 31-én már működési engedéllyel rendelkeztek, vagy nyilvántartásba vették őket, az eddigi nyitva tartási rendjük szerint üzemelhetnek, amennyiben a rendelettől eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmüket 2012. augusztus 31-ig benyújtják a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz. A bizottság visszavonhatja az engedélyt, ha annak jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül legalább két megalapozott panasz érkezik a szórakozóhely ellen.
A rendelet hatálya Kecskemét teljes területére kiterjed és május 1-től hatályos.
A rendelet teljes szövege itt olvasható:
http://kecskemet.hu/?r=22002&c=19182&l=

Zárszámadás: egyensúlyban a város gazdálkodása

Elfogadta Kecskemét képviselő-testülete a tavalyi évről szóló zárszámadást, mintegy 30 milliárd forintos bevételi és 28, 6 milliárd forintos kiadási összeggel. A tavalyi költségvetés többlete meghaladja az 1,3 milliárd forintot.
Az előterjesztésben szerepel: az önkormányzat gazdálkodása 2011-ben a jogszabályoknak megfelelt, a feladatellátás és az intézmények működése biztosított volt. A város pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási hitelt nem kellett igénybe vennie. Mindössze mintegy 900 millió forintos áthidaló hitelre volt volt szükség éven belüli lejáratra, az uniós projektek utófinanszírozása miatt. Ezen kívül az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének támogatására hívott le a város mintegy 355 millió forintos hitel.
A helyi adókból származó bevétel meghaladta a 6 milliárd forintot, ebből 5 milliárd forint volt az iparűzési adóbevétel. Mindkét összeg magasabb az előző évinél.

Ciróka: továbbra is Kiszely Ágnes az igazgató

Döntött a közgyűlés a Ciróka Bábszínház vezetésére beérkezett pályázatokról. A három pályázó közül továbbra is Kiszely Ágnesnek, az eddigi igazgatónak szavaztak bizalmat, mégpedig egyhangúlag. A megbízás 2017. július 31-ig szól.

Bérmentes ingatlan a Vöröskeresztnek

A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete május 1-től beköltözhet a Rávágy tér 5 szám alatti, 89 négyzetméteres ingatlanrészbe. A közgyűlés ugyanis úgy döntött, hogy az ingatlant öt évre a szervezet ingyenes használatába adja.
A megyei Vöröskereszt székhelye jelenleg a Katona József tér 8. szám alatt van. Az irodahelyiséget a megyei közgyűlés hivatalától bérelték úgy, hogy a megye az éves bérleti díj nettó összegével támogatta a mozgáskorlátozott gyermekek nyári táboroztatását. A jogszabályok változásának következtében a vagyonkezelői jogok gyakorlója immár a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, a kedvezményes bérbeadásra pedig nincs mód.

Díjak az arra érdemeseknek

Díjak adományozásáról döntött a testület. Ennek értelmében a díjazottak:

„Kecskemét Sportjáért Díj”: Szabó István – a Széchenyivárosi
Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolájának testnevelő
tanára, röplabdaedző.
„Kecskemét Közművelődéséért Díj”: Mészár Zsuzsa, a Katona
József Színház titkára, PR-marketing munkatársa.
„Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”: Dr.
Turai Gábor Kamill főiskolai docens.
„Kecskemét Városért Oktatási Díj”: (megosztva) Dr. Knáb Erzsébet, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja volt magyar igazgatója és Seiler Helmut az intézmény német igazgatója, valamint
Dr. Kodácsy Jánosné, a Kecskeméti Református Egyházközség Internátusának igazgatója.
„Ifjúság a Közösségért Díj”: (megosztva) Turupuli Papp
Ágnes és a Kecskemét Városi Diákönkormányzat.
„Kecskemét Ifjúságáért Díj”: Szabó Csaba, a „HELPI”
Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely vezetője.
A díjak ünnepélyes átadására a közgyűlés soron következő ülésén, 2012.
május 31-én kerül sor a Kecskemét Sportjáért Díj” kivételével, amely a
Kecskemét Város Sportnapja alkalmából, 2012. június 8-án kerül átadásra.