Kezdőlap Régió Minőség, biztonság, megfizethetőség – ígéri az új vízi közmű törvény

Minőség, biztonság, megfizethetőség – ígéri az új vízi közmű törvény

Komoly kihívás előtt áll az egyik legsikeresebben működő helyi cég, a BÁCSVÍZ Víz – és Csatornaszolgáltató Zrt., hiszen a közelmúltban elfogadott vízi közmű törvény nagy volumenű változásokat idézhet elő az ebben a szférában működő cégeknél. A Társaságnál azonban optimistán tekintenek az esztendő elé, mert eddig is maximálisan alkalmazkodtak az új szabályokhoz, s évek óta a „Legjobb Munkahelyként” funkcionálva látták el a feladatukat. A Társaság neve mára egyet jelent a minőséggel, megbízhatósággal, a cég stabilitása pedig olyan alapot jelent, amire ezentúl is biztonsággal lehet építeni, mert az a magas színvonal és tettvágy, ami eddig megvolt BÁCSVÍZ életében, az továbbra is megmaradt. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató számolt be a vízi közmű törvény életbe lépése után felmerülő változásokról.

– A BÁCSVÍZ idei esztendejét alapvetően meghatározza az új vízi közmű törvény megszületése. Milyen főbb változásokat tartalmaz a törvény, és mennyiben érinti a Társaság működését?

– A Parlament 2011 utolsó napjaiban fogadta el a törvényt, ami előreláthatólag sok változást fog hozni a cégünk életében is, és – a komplex feladatok elvégzése miatt –, nagy kihívás elé állítja az ezen a területen tevékenykedő szereplőket. A legfontosabb változás, hogy a díjaink csak legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal emelkedhetnek, mert megszűnt az önkormányzatok ármegállapító jogköre.
További lényeges változás, hogy megszűnik a településenkénti más-más tarifa, ezentúl – a szolidaritás elve alapján – egy adott cég csak egységes vízdíjat és csatorna díjat számlázhat az ügyfél részére. Fontos kitétele a törvénynek, hogy néhány éven belül csak az a vízi közmű társaság kaphat működési engedélyt, aki megfelel a 150 ezres felhasználási egyenértéknek. A cégünk 38 településen – ahol mintegy 250 ezren élnek – lát el vízi közmű –szolgáltatást, s ezen a területen 280 ezer felhasználási egyenértékkel rendelkezünk, így már most megfelelünk ennek a kritériumnak. A törvény megjelenésével lekerült egyfajta nyomás a BÁCSVÍZ -ről, nincs rajtunk feltétlen növekedési kényszer, hiszen már most teljesítettük az 5 év múlva életbe lépő szakmai szabályozásokat is. Ennek a szabálynak köszönhetően, nagy átrendeződés prognosztizálható a vízi közmű piacon, a szakma berkein belül úgy számolunk, hogy a jelenlegi 350–400 szolgáltató, 5 éven belül 35–40 -re csökkenhet.

– A minden területre kiterjedő törvénycsomag szabályai a vízi közmű társaságok vagyoni helyzetét is átrendezhetik. Milyen mértékben érinti vízi közmű vagyont a törvény hatályba lépése?

– Ezentúl csak önkormányzati és állami kézben lehet a vízi közmű vagyon, ami cégünknél azt jelenti, hogy visszaadjuk az illetékes önkormányzatnak a bent lévő vagyont, majd ezekre üzemeltetési szerződést kell kötnünk. Ez a folyamat kétféle módon lehetséges: bérleti díjas üzemeltetési formában vagy vagyonkezelési módon. Jelenleg a törvény értelmezése folyik a Társaságunknál, várhatóan tavasszal születik meg a döntés, hogy melyik megoldást célszerű választanunk.

– Az eddig elhangzott változások komoly anyagi veszteség elé állíthatják a legtöbb szolgáltatót. A nehéznek ígérkező átállás mellett, milyen előnyei származhatnak a vízi közmű társaságoknak a bevezetett új szabályokból?

– Amennyiben minden a tervek szerint valósul meg, egy hosszú távú, kiegyensúlyozott jogi környezetben tud működni majd a vízi közmű – szolgáltatás Magyarországon és ezáltal teljesül az a 3 alapvető cél – minőség, biztonság, megfizethetőség –, amit a kormány megjelölt. Rendkívül fontos, hogy hosszú távon lássa a lakosság, hogy a szolgáltatás színvonala folyamatosan emelkedik, érezze és tudja, hogy az üzembiztonság nagyon magas szintű és lényeges szempont, hogy mindezt a szolgáltatást hosszú távon képesek legyenek megfizetni is. Ha ezek a célok teljesülnek, akkor hazánkban egy jól működő vízi közmű struktúra jöhet létre, amelyben a szereplők jól fogják érezni magukat, s mindenki a szakmájára koncentrálhat.

– A BÁCSVÍZ eddigi fejlesztései mindig elősegítették az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálását, s az új számlázási rendszer is ezt a célt szolgálja.

– Valóban így van. Április 6-án indul az új számlázási rendszerünk, ahol megújul a számla formátuma és megváltozik a kintlévőség kezelése is. Ez az új rendszer egy hatékonyabb folyamatot, magasabb szintű ügyfélkiszolgálást eredményezhet. Bevezetjük az E – számlát is, amivel szintén a hatékonyságot kívánjuk növelni, valamint azon ügyfeleink igényeit igyekszünk kielégíteni, akik szeretnék elektronikus úton fogadni a számláikat.