Kezdőlap Régió TÁJÉKOZTATÓ POSTAI SZOLGÁLTATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ POSTAI SZOLGÁLTATÁSRÓL

A Magyar Posta Zrt. a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 16. §. (1) bekezdése értelmében a postai szolgáltató a postai küldeményt – a jogszabályban foglalt eltérésekkel és kivételekkel – a címzett, illetve az egyéb jogosult átvevő részére a

FELADÓ ÁLTAL MEGJELÖLT HELYEN
(A KÜLDEMÉNYEN SZEREPLŐ CÍMEN),

az erre a célra szolgáló levélszekrénybe történő elhelyezéssel, vagy a címzettnek, illetve az egyéb jogosult átvevőnek történő átadással KÖTELES KÉZBESÍTENI.

A fentiek értelmében Kecskemét város területén segély, családi pótlék és nyugdíj – a postatörvény szerint – csak a lakcímen vehető át.
(Közterületen készpénz kifizetése tilos!)

Kérjük a lakosság megértését!

Magyar Posta Zrt.
Kecskemét 1. posta.