Kezdőlap Régió Kecskemét júniusi közgyűlésének döntései

Kecskemét júniusi közgyűlésének döntései

A helyi autóbuszos személyszállítás megpályáztatásáról, a Városi Mozi belső felújítására vonatkozó pályázat beadásáról, alapítványok támogatásáról döntött egyebek között Kecskemét képviselő-testülete 2012. június 28-án.

Megoldott lesz a fogyatékos fiatalok ellátása

A Kecskeméten élő fogyatékos fiatalok ellátása érdekében köt együttműködési megállapodást az önkormányzat a HUMÁN-REHAB Kiemelten Közhasznú Egyesülettel.
Ennek előzménye, hogy a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ felülvizsgálta a megyétől átvett intézmények működését, és a tervek szerint a következő tanévtől kénytelen megszüntetni a fogyatékosok nappali ellátását. Ezért kérte a város önkormányzatától, hogy a fogyatékos fiatalokat a saját ellátási rendszerében helyezze el.
Az önkormányzat megvizsgálta a lehetőségeket, és arra a következtetésre jutott, hogy a feladatot az egyesülettel együttműködve lehet megnyugtató módon megoldani. Az egyesület a Mikszáth körúton 40 férőhelyes fogyatékosok nappali intézményét működtet, ahol lehetőség van az elhelyezésre.
Jelenleg 15 fiatal ellátást kell biztosítani, a feladathoz a város idén szeptembertől év végéig mintegy 2,1 millió forinttal járul hozzá.

215 milliós fejlesztés a Bányai gimnáziumban

Módosította a közgyűlés Kecskemét idei költségvetését. A módosítás egyik lényeges eleme, hogy nyert a városnak azon pályázata, amely keretében természettudományos laboratórium jöhet létre a Bányai Júlia Gimnáziumban. A 100 százalékos támogatású projekt mintegy 215 millió forintba kerül, a kialakuló laboratóriumot pedig a város további tíz oktatási intézménye, intézmény-egysége használja majd.

Kerékpárút épülhetne Jakabszállás és Kecskemét között

Kecskemét is csatlakozik a jakabszállási önkormányzat azon pályázatához, amely keretében a település a kerékpárút-hálózat fejlesztését célozza meg. Jelenleg két elképzelés mutatkozik. Az egyik szerint kerékpárút épülne Jakabszállás belterületi határától az 54-es főút mentén a Daimler teherforgalmi útig, a másik változat szerint Jakabszállás belterületi határától az M5 autópálya aluljárójáig.
Jakabszállás a projektre Kecskeméttel és Helvéciával konzorciumban pályázna. A pályázat egyébként várhatóan 100 százalékban támogatott lesz, a támogatás maximális összege 500 millió forint.
A közgyűlés döntött arról is, tárgyalásokat kezdeményez Bugaccal és Jakabszállással a Kecskemét-Bugac kerékpárút kiépítésének lehetőségéről.

Módosul a Mercedes üzemet érintő buszok menetrendje

Július 16-tól módosul a helyi autóbusz-menetrend. Ennek oka, hogy a Mercedes üzem újabb műszak bevezetését tervezi 16.50-1.40 óra között, és fontos, hogy a buszok indulásának időpontjai ehhez alkalmazkodjanak. A módosítás a 2D, 12D, 14D, 15D vonalakat érinti.

Felajánlásból épülhet az új játszótér

A Verbau Kft. az önkormányzattal együttműködve szeretne játszóteret kialakítani a Daimler lakóparkkal szomszédos területen. Ennek érdekében játszóeszközöket ajánlott fel és vállalta a parkosítással kapcsolatos munkálatok egy részének elvégzését. A közgyűlés úgy döntött, hogy a felajánlást köszönettel elfogadja, a játszóteret pedig üzemeltetésre átveszi majd.

Pályázat az autóbusszal történő helyi személyszállításra

Pályázatot ír ki az önkormányzat az autóbusszal történő helyi személyszállításra. Ennek oka, hogy év végén a Kunság Volán Zrt-vel meglévő szerződés lejár, és el kell indítani a szolgáltató kiválasztására irányuló eljárást, amelyet részletes törvényi előírások szabályoznak.
Az előkészítő munka során az önkormányzat elvégzi a lakossági igényfelmérést is, a kérdőívek július elején jelennek meg a Petőfi Népe Grátisz mellékletében és a város honlapján: www.kecskemet.hu.
Az új közszolgáltatási szerződést a város 2015 végéig kötné meg, tekintettel arra, hogy az intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése projekt keretében komoly átalakításokat tervez a helyi tömegközlekedésben, a projekt megvalósításának tervezett határideje pedig 2015.
A pályázati kiírásban számos feltétel szerepel majd. Például a jegy- és bérletárak 2013-ban legfeljebb 4,5 százalékkal lehetnek magasabbak a jelenleginél. A pályázónak legalább 50 darab autóbusszal kell rendelkeznie (ennek 30 százaléka csuklós, 20 százaléka alacsonypadlós), amelyek átlagéletkora a 10 évet nem haladhatja meg. Új elem, hogy a pályázónak a megállók 20 százalékában jegyértékesítő automatát kell létesítenie és üzemeltetnie, ezek számát évente 10 százalékkal kell emelnie. Szintén elvárás, hogy a leendő szolgáltató egyes településrészeken zárható kerékpártárolókat alakítson ki.
A feltételek között szerepel, hogy az új szolgáltatónak változatlan feltételekkel kell alkalmaznia azon járművezetők minimum 70 százalékát, akik jelenleg a Kunság Volán helyi járatain dolgoznak.

Pályázat benyújtása a Városi Mozi érdekében

A Városi Mozi multifunkcionális kiállító térré alakítása érdekében nyújt be pályázatot Kecskemét a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A felhívással összhangban a pályázat keretében bemutatótér jönne létre a Leskowsky hangszergyűjtemény számára, kialakulna egy multifunkcionális kiállítótér, és különböző eszközöket lehetne beszerezni. A támogatás intenzitása 100 százalék, az elnyerhető összeg várhatóan maximum 500 millió forint lehet.
A pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az önkormányzat a tulajdonában lévő Kecskeméti Városfejlesztő kft.-t bízza meg.

Döntés az intézmény vezetéséről

Lovrity Sándornét bízza meg a közgyűlés a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával 2012. augusztus 1-től öt éves időtartamra. Az intézményvezető az elmúlt időszakban megbízott vezetőként állt az iskola élén, miután a korábbi igazgató nyugdíjba vonult. A pályázati kiírásra egyébként két jelentkező volt, egyikük azonban a pályázatát visszavonta.

Szeptember 22-én Európai Autómentes Nap

Idén is megszervezi a város az Európai Autómentes Napot, amely a közgyűlés döntése értelmében Kecskeméten szeptember 22-én lesz. A rendezvényhez a Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság 500 ezer forintot biztosított az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból.
A közgyűlés elfogadta azt a bizottsági javaslatot, hogy a város folytasson egyeztetést a Kunság Volánnal annak érdekében, hogy az autómentes napon ingyen utazhassanak a buszokon mindazok, akik gépjármű forgalmi engedélyt mutatnak fel.

Alapítványok támogatásáról döntöttek

Alapítványok támogatásáról döntött a képviselő-testület. A döntések egyike a Városi Támogatási Program keretében beérkezett alapítványi pályázatokra odaítélt támogatásokra vonatkozott. Ennek értelmében a VTP-n belüli 11 programra beérkezett alapítványi pályázatok közül 93 pályázat összesen 12.180.000 forint támogatásban részesülhet.
A közgyűlés arról is határozott, hogy a Bács-Kiskun Megyei Mentő Alapítvány két részönkormányzat keretéből összesen 120 ezer forint támogatást kaphat multimédiás információs rendszer kiépítéséhez. Az összegből 30 ezer forintot a Petőfiváros-Felsőszéktó Városrészi Önkormányzat, 90 ezer forintot pedig a Széchenyiváros-Máriahegy-Miklovics telep Városrészi Önkormányzat biztosít.
Nem mindennapi módon juthat plusz forráshoz a Városi Szociális Közalapítvány. Mint ismeretes, a város oktatási díjat adományozott – megosztva – dr. Knáb Erzsébetnek, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja volt magyar főigazgatójának és Seiler Helmut-nak, az intézmény német igazgatójának. A díjjal járó 150 ezer forint pénzjutalomról az érintettek lemondtak a közalapítvány javára. Mivel azonban az alapítványok támogatása közgyűlési hatáskör, ezért a testületnek döntenie kellett arról, hogy az összeget támogatásként biztosítja szociális feladatok megvalósítására.

Díjak, címek adományozásáról döntött a közgyűlés:

„Pro Urbe”: Bahget Iskander fotóművész
„Kada Elek-díj”: Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
„Katona József-díj”: Pálfy Gusztáv szobrászművesz
„Kodály Zoltán-díj”: Alföldyné Dobozi Eszter, a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
„Tóth László-díj”: Varga Mónika szerkesztő, televíziós műsorvezető
„Bozsó János-díj”: Balanyi Károly képzőművész, a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének vezetője
„Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj”: megosztva Frank Klein, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és Lepsényi István, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója
„Kecskemét Szociális Ügyéért Díj”: Forgács János szociális munkás, tereptanár és Kis János evangélikus lelkész
„Kecskemét Városért Egészségügyi Díj”: Dr. Kazacsay László szülész-nőgyógyász, onkoradiológus és Dr. Zakupszkyné Dr. Erdélyi Rita pszichiáter főorvos
„Év Kecskeméti Mestere Díj”: Gál Márta aranykoszorús mester, a Gál Üveg Bt. képviselője
„Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj”: Karáth Imre televíziós szerkesztő, operatőr
„Mathiász János-díj”: Dr. Szegedi Ernő, a BCE Szőlészeti és Borászati Intézet kutatóprofesszora
„Az Év Kecskeméti Rendőre”: Farkasné Benke Aranka rendőr alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője
„Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója”: Farkas Nándor büntetés-végrehajtási zászlós
„Az Év Kecskeméti Köztisztviselője”: dr. Határ Mária, Kecskemét Megyei Jogú Város aljegyzője