Kezdőlap Régió SZABADSZÁLLÁS

SZABADSZÁLLÁS

Megyei szinten is elismerik a városunkban történt fejlesztéseket

2010-ben hosszú álmából ébredt fel Szabadszállás, aminek a jelei jól láthatóak a
megvalósított, illetve a megvalósítás alatt lévő beruházásainkban. Természetesen ez nem
egyszemélyi siker, hanem az egész önkormányzat sikere, aki nem fél a költségvetési
lehetőségeit átgondolva beruházásokba fogni. Szabadszállás látványos fejlődése a városunkba
érkezőnek azonnal feltűnik, hiszen 2011 végén került átadásra a megújult főterünk, amely
most a tavaszi rügyfakadással nyerte el igazi pompáját. Minden város igazi arcát főterének
szépségében nyeri el, ami esztétikai jelentőségén túl egy település életerejének a fokmérője is.
2011-ben városunk a Tanyaprogram keretében pályázott nyújtott be piacának felújítására,
amellyel egy régiós jelentőségű, a hét több napján is nyitva álló piactér kialakítását tervezzük.
A munkálatok ez év áprilisában már elkezdődtek és előreláthatólag június végéig fejeződnek
be.
A tavalyi évben megtörtént az általános iskola teljes informatikai rendszerének a felújítása,
aminek a keretében új számítógépeket, projektorokat és interaktív táblákat vásároltunk
meg. Idén nyáron a tanítási szünetben elkezdjük az iskola teljes fűtéskorszerűsítését, ami
magában foglalja az épület szigetelését, nyílászárók cseréjét és a fűtéstechnológia teljes
felújítását, mely már a XXI. század követelményeinek is megfelel, azzal, hogy megújuló
energia felhasználására épít. Több mint százmillió forintra nyújtottunk be pályázatot, hogy az
óvodában kibővített csoportfoglalkozásokat tudjunk biztosítani, és a jelenlegi két épületben
elhelyezkedő csoportokat egy épületben tudjunk elhelyezni. Ezzel a beruházással létrehozunk
egy tornaszobát is, amellyel régi álma válik valóra a Tóth Erzsébet Óvodának.
Szabadszálláson ettől az évtől a szennyvízcsatorna építésben is döntő fordulat következik be,
hiszen a bürokratikus háttérmunkálatokból kilépve elkezdődnek a csatornahálózat tényleges
építési munkálatai. A munkálatok előreláthatólag két évig fognak tartani és 2,5 milliárd
forintba kerülnek.
Ezeknek a beruházásoknak a megvalósítása hatalmas munkát jelent az önkormányzat
számára, de úgy gondolom, hogy az említett fejlesztések segítik városunk élhetőbbé tételét.
Az önkormányzat ezen szándékát jelzi, hogy a beruházások megvalósításakor igyekszik
minél több helyi vállalkozót bevonni, akik a helyi munkaerőre építve támogatják városunk
családjainak a megélhetését.

SZABADSZÁLLÁSI VÁROSHÁZA