Kezdőlap Régió XII. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó

XII. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó

Magyarország öröme

Az Európa Jövője Egyesület szervezői minden eddigi találkozón kiemelt figyelmet fordítottak a határon túli magyar területekről érkező csoportok fogadására. Minden találkozóra érkeztek csoportok a határon túli magyar testvérvárosokból: Galántáról, Marosvásárhelyről és Beregszászról is.
Ez évben a Galánta melletti Alsószeli és a Marosvásárhely melletti Marosszentgyörgy gyermekcsoportja érkezett Kecskemétre. Marosszentgyörgyhöz különösen erős kapcsolat fűz bennünket, mert 2012. március 8-án 27 polgáruk Kecskeméten tette le az állampolgári esküjét.
A határon túli csoportok számára a fesztiválon belül „kis fesztivált” is rendezünk minden alkalommal, melyet „Magyarország örömének” neveztünk el.
Erre az eseményre Kecskemétre érkezik a Szent Korona másolata a Köztársasági Őrezred Díszőrségének a kíséretében, a Magyar Honvédség szolnoki katonazenekarának a részvételével. A Szent Koronát a Városháza előtt ünnepélyes keretek között 16.00 órakor fogadja dr. Zombor Gábor polgármester úr a 14 határon túli magyar gyermekcsoport sorfala között. Az ünnepélyes fogadás után a város egyházi vezetői és a résztvevők kíséretében a Szent Koronát a Nagytemplomban helyezik el, ahol ezt a fesztivál résztvevői és a város polgárai is megtekinthetik. Az előző találkozók vendéggyermekeinek véleménye szerint a Szent Korona fogadása volt számukra a fesztivál legfelemelőbb és életre szóló élménye.
A templomból a gyerekek a Szent István szoborhoz vonulnak, ahol közösen koszorúzzák meg első királyunk szobrát. A koszorúzáson köszöntőt mond Dr. Bóka László országgyűlési képviselő úr, Balatonfüred Város polgármestere, és Szent István köszöntőt énekel a pusztinai Magyarház Csángó kórusa Nyisztor Ilona vezetésével.
A koszorúzás után a főtérre vonulnak át a résztvevők, ahol a „Gyermekvarázs-kultúrák találkozása” címmel 17.00 órakor kezdődik a határon túli magyar csoportok bemutatója. Az alábbi csoportok hozták el szűkebb környezetük dalait, táncait és népi játékait:
Románia Csíkszereda Márton Áron Gimnázium Zsigora Néptáncegyüttese 28 fő
Románia Gyergyószentmiklós Step Dance Táncegyüttes 24 fő
Románia Marosszentgyörgy Jubilate Gyermekkórus 11 fő
Románia Méra Néptánc csoport 33 fő
Románia Nagyszeben HÍD Egyesület gyermek csoportja 14 fő
Románia Pusztina Magyarház Csángó kórusa 20 fő
Románia Sepsiszentgyörgy Székely Mikó Kollégium néptánccsoportja 24 fő
Románia Szentegyháza Gyermekfilharmónia 150 fő
Románia Szászrégen Rügyecskék Néptánccsoport 27 fő
Szerbia Bácskertes József Attila Iskola csoportja 13 fő
Szerbia Péterréve Kiss Imre Művelődési Kör divattánccsoportja 16 fő
Szerbia Újvidék Manó Gyermek Néptáncegyüttes 10 fő
Szlovákia Alsószeli Kisvarsás Néptáncegyüttes 27 fő
Ukrajna Ungvár Blitz Táncművészeti Stúdió 20 fő

A „magyar nap” zárásaként 20:30-tól a Tapolcai Musical Stúdió előadásában lesz látható Szörényi-Bródy: István, a király című rockoperája.
A határon túli csoportok a következő évi vendéglátásuk során a kecskeméti gyerekeknek mutatják be szülőföldjük hagyományait, kulturális értékeit. Volt már arra is példa, hogy a kiutazás során „kis-csiperó fesztivált” rendeztek a vendéglátók, ha több csoport is utazott közeli településre.
Ennek a fesztiválprogramnak az egymás megismerésén túl igazi értékét az adja, hogy a 22 év alatt több ezer kecskeméti és határon túli magyar gyermek és családja élhette át az együvé tartozás felemelő érzését, a nemzettudat és a hazaszeretet megerősödését.