Kezdőlap Régió Hétéves születésnapját ünnepli a Malom Központ Színvonalas rendezvények, folyamatos akciók a város...

Hétéves születésnapját ünnepli a Malom Központ Színvonalas rendezvények, folyamatos akciók a város közkedvelt helyén

Fergeteges születésnapi megemlékezésre készül az impo−
záns látványt nyújtó Malom Központ, amely augusztus 25−
én ünnepli hétéves születésnapját. Töretlen népszerűség−
nek örvend a létesítmény minden korosztály körében, hi−
szen ideális helyszínt nyújt a vásárláshoz, gasztronómiai él−
mények szerzéséhez, szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz
egyaránt.
A Malom Központ továbbra is központi szerepet tölt
be a megyeszékhely életében, s a közeljövőben sorra ke−
rülő kampányaival, akcióival még inkább nyit a város és
a környező települések lakossága felé. Egyre nagyobb
mértékben teljesít társadalmi szerepvállalást, és kultúra−
hordozó missziót tölt be. A születésnap és az induló ak−
ciók apropóján a Malom Központ vezetősége tájékoztat−
ta lapunkat.
Az idei évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél
több olyan vásárlásösztönző programot, kampányt szer−
vezzünk, amiben az üzleteinken túl, a vásárlóink szintén
megelégedettséggel tudnak részt venni. A közelmúltban fe−
jeződött be az egyik ilyen sikeres akciónk, az „Utazz Pá−
rizsba!”, melynek során a Malomban vásárló emberek kö−
zül kisorsolt szerencsés nyertest kiutaztattuk a gyönyörű
francia fővárosba.
A további akcióink folyamán szem előtt tartjuk, hogy ne
csak 1 nyertes legyen, hanem a vásárlóink közül minél
több embert tudjunk megajándékozni. Az „Ajándék mozi−
jegy a Malomban” kampányunk során, amennyiben kedd
és csütörtök között, a délutáni vásárlás meghaladja a 10
ezer forintot, akkor azonnal ajándékba adunk 1 mozijegyet
a kedves vevő számára. Nagy sikernek örvend ez a progra−
munk, amely egészen augusztus 30 −ig tart.
A Malom Központnak egyre fontosabb elképzelése van
a társadalmi szerepvállalásról, ezért felvettük a kapcsolatot
a megyei kórházzal. A Malom Központ augusztus 25 −én,
szombaton ünnepeli 7. születésnapját, ezért egy gesztus ér−
tékű akció keretében, az aznap Kecskeméten először meg−
születő gyermeket egy életreszóló ajándékkal lepjük meg.
A hétéves születésnapunkat egész napos színvonalas
rendezvénnyel ünnepeljük meg, ahol a visszatekintés után,
gyermekprogramok, zenés műsorok, meglepetések, és a kö−
zös torta elfogyasztása vár a hozzánk betérő látogatókra. A
nap egyik érdekes színfoltjának ígérkezik a „Megújultam”
akció, ahol Facebookon jelenleg is tartó fotófeltöltős játé−
kunk első 50 legtöbb szavazatot begyűjtő versenyzője kö−
zül kiválasztunk hét embert, akik egy komplett átalakítást −
haj, smink, ruha, kiegészítők – fognak ajándékba kapni.
Szeptember elejétől egyébként egy profi stylist áll a
vásárlóink rendelkezésére, aki segít abban, hogy milyen
ruha, illetve melyik kiegészítő viselése előnyös az adott
vásárló számára.
A társadalmi szerepvállalás másik fontos szegmense,
hogy az embereket kicsit elmozdítsuk a kultúra irányá−
ba. A nagy sikerrel zajló olimpiai kiállításunk ugyan−
csak ezt a célt szolgálja, s lényegesnek tartjuk, hogy ez−
által bemutassuk a város prominens, értékeket képvise−
lő sportolói körét is.
A közeljövőben igyekszünk előrukkolni olyan akciók−
kal, kampányokkal, amelyekkel az egész várost meg tud−
juk mozgatni. Néhány hét múlva megrendezésre kerül a
Malom Futónap , ahol a város apraja−nagyja próbára te−
heti az állóképességét.
A komoly tradícióra visszatekintő Hírös Hét fesztiválon
szintén reprezentáljuk magunkat, itt elsősorban a szep−
tembertől induló, iskolák között lezajló hagyományos
táblajáték, a „malom” meghirdetésére helyezzük a hang−
súlyt. A malomjáték elődöntőit és a döntőjét pedig ter−
mészetesen a Malom Központban rendezzük.
Közeledik az iskolakezdés, ennek apropójából augusz−
tus utolsó hétvégéjén iskolakezdési akcióval kedveske−
dünk vásárlóinknak. Az évek óta folyamatosan nagy si−
kernek örvendő, Malom Hétfő keretében minden hónap
második hétfőjén továbbra is 20% kedvezményt biztosí−
tanak üzleteink.
Hétéves születésnapját ünnepli a Malom Központ
Színvonalas rendezvények, folyamatos
akciók a város közkedvelt helyén
www.malom