Kezdőlap Régió Hírös Hét

Hírös Hét

Itt a 77. Hírös Hét
Fesztivál!
Az Alföldi Régió Magazin– miután kollek−
tívája korábban több orgánum munkatár−
saiként is helyt állt – immár 4 éve tevé−
kenykedik a média világában. Pályafutá−
sunk során kiváló referenciákat szerez−
tünk, a legnagyobb sikerünknek pedig azt
tekintjük, hogy az üzleti partnereink min−
denhol elégedettek precíz munkánkkal.
Az Alföldi Régió Magazin nagy – egyre
bővülő ügyfélkörrel rendelkezik, akik közül sokan
rendszeresen megjelennek az újságban, sőt néhá−
nyan közülük minden lapszámban reprezentálják
magukat. A tulajdonosok sikerként könyvelik el,
hogy kivétel nélkül jó viszonyt ápolnak kollégáink
partnereinkkel, akik közül sokan már barátként is
fogadnak bennünket.
A vállalkozás eddigi eredményei azt mutatják,
hogy képesek vagyunk fenntartani a céget, és ki−
használni egy változó világ lehetőségeit.
A másfél évtizedes szakmai tapasztalat, vala−
mint a partnerek visszajelzése alapján kijelenthe−
tő, hogy a magazin munkatársai ebben a szeg−
mensben, ágazatban magas színvonalon képesek
teljesíteni, ellátni a feladatukat. A mai világban az
sem elhanyagolható szempont, hogy szeretik a hi−
vatásukat, örömmel végzik ezt a tevékenységet, s
az évek során rengeteg sikerélményben, tárgyalás−
technikai tapasztalatban volt részük. Nem zökke−
nőmentes, s nem könnyű ez a hivatás, ami szám−
talan kihívást rejt magában. Rengeteget kell dol−
goznunk, folyamatosan úton lenni, rendezvénye−
ket szervezni, s célszerű ott lenni megyeszerte a
fontosabb eseményeken. A munka egyik nagy elő−
nye, hogy sok kiváló, értékes emberrel lehet kap−
csolatot kialakítani, akiktől rengeteget tanulhat a
vállalkozás.
Az Alföldi Régió Magazin két teljes és lezárt üz−
leti évvel a háta mögött bizonyította életképessé−
gét, s továbbra is főként megjelenési lehetőséget –
amellyel megyeszerte bemutatkozhatnak – kínál a
cégek, vállalkozások, önkormányzatok számára a
Hírös Hétre készült kiadványával is.
Zimacsek Márta
lapigazgató