Kezdőlap Régió Hírös Hét köszöntő

Hírös Hét köszöntő

Kedves Olvasók!
Kedves Kecskemétiek és Kecskemétre
Látogató Vendégek!
Egy év elteltével ismét itt van a Hírös Hét,
városunk legnagyobb és legismertebb
fesztiválja. Jó alkalom ez arra, hogy meg−
mutassuk értékeinket és eredményeinket,
hiszen mindkettőben bővelkedünk. Az
utóbbi esztendők fejlesztései, beruházá−
sai világszerte egyre ismertebbé tették
Kecskemétet, egyre kedvezőbb a „hírös”
város megítélése, országos és nemzetkö−
zi szinten egyaránt.
Az elmúlt egy évben kivételesen fontos esemé−
nyeknek lehettünk részesei. Nemcsak a város, ha−
nem az egész ország szempontjából meghatározó,
hogy márciusban megtörtént a Mercedes üzem át−
adása. Történelmi pillanatokat élhettünk át, és az
azóta eltelt hónapokban tanúi lehettünk annak,
hogy az üzem működése hogyan formálja a város,
az itt élők mindennapjait.
Kecskemét életében nem kisebb jelentőségű az
új fürdőkomplexum átadása. Ennek a beruházás−
nak köszönhetően a város lakói új, minőségi szol−
gáltatásokhoz juthatnak megfizethető áron, mel−
lette új lehetőségek nyíltak a turizmus fellendítésé−
re. Élhető, kultúrában, tudásban, lehetőségekben
gazdag várost szeretnénk teremteni. Erről szólnak
a folyamatban lévő fejlesztéseink is, például a Rá−
kóczi út, a Vasútkert, vagy a Bozsó Gyűjtemény
megújulása.
Az élhető városnak pedig szerves része a gazdag
programkínálat, amellyel Kecskemét ugyancsak
elismerést vívott ki magának. Rendezvényeink
szervezésekor különös figyelmet fordítunk arra,
hogy a hétköznapokat szintén „ünnepnek” te−
kintsék a kecskemétiek és az ide látogatók egy−
aránt.
A programok sorozatának a Hírös Hét a koroná−
ja, amely ötvözi a tradíciókat és a megújulást,
olyan értékeket vonultatva fel, amelyek minden
korosztály számára vonzóvá teszik e fesztivált.
Önkormányzatunk nevében kívánok önöknek
jó szórakozást, tartalmas időtöltést a „hírös” vá−
rosban!
Dr. Zombor Gábor
Kecskemét Megyei Jogú Város
polgármestere
Dear Readers,
Dear Citizens
and All Visitors to Kecskemét,
With a year having passed since the
greatest and most well−known festival of
our city, the „Famous Week”, it is back
once again – and it gives us an excellent
opportunity to show our values and
achievements, both of which we abound
with. The developments and investments
realized in the past few years have made
Kecskemét become more and more well−
known on a world−wide scale; the discretion of
the city is getting more and more favorable at
both national and international levels.
Last year we could take part in exceptionally
important events. It is a determining factor in the
life of both the city and the whole country that the
Mercedes plant was opened in March. We could
live historical moments and since then in the past
few months we have been able to witness the way
how the running of this plant is forming everyday
life of the city and its citizens.
The opening of the new bath complex is at least
of the same importance. Thanks to this investment,
the residents have access to a new and high quali−
ty service at a reasonable price and, besides, new
opportunities have arisen for boosting tourism. Our
aim is to create a city that is livable and rich in
knowledge and opportunities. Our new develop−
ments are aimed at this target, too like the renewal
of Rákóczi út, Vasútkert [Railway Park] or the
Bozsó Collection.
An organic component of a livable city is a rich
choice of programs due to which Kecskemét has
been widely acknowledged. When organizing
events, special attention is given to make sure that
weekdays are considered to be feasts by the citi−
zens and by those who visit our city.
The series of programs is consummated by the
Famous Week, which connects traditions and
renewal and aligns values that make this festival
attractive to all age brackets.
On behalf of the self−government, let me wish you
have a good time and diversion in the famous city.
Dr. Gábor Zombor
Mayor of Kecskemét,
City with County Rights
4 2012. AUGUSZTUS ARM
arm016.qxd 2012.08.15. 12:13 Page 4