Kezdőlap Régió Díszpolgári oklevelet adományoztak Müller Jenő részére-HELVÉCIA

Díszpolgári oklevelet adományoztak Müller Jenő részére-HELVÉCIA

A Müller família tősgyökeres helvéciai
kertész család, akik generációk óta – az
1920−as évektől – a településen gazdál−
kodnak. Korábban a szőlő− és gyümölcs−
termesztés, borászat, sőt a ’70−es évektől
a zöldségtermesztés tartozott tevékenysé−
gi körükbe, jelenleg pedig dísznövény
(flamingó, minigerbera) és tujatermesztés−
sel foglalkoznak.
Az idei esztendőben nagy megtiszteltetés
érte a családot, hiszen a kertészet vezető−
je, Müller Jenő, az évtizedek óta tartó
szorgalmas munkájáért, valamint a tele−
pülés felemelkedésért sokat fáradozó te−
vékenységéért díszpolgári oklevelet ve−
hetett át.

Helvécia, Fehértó Dűlő 59. Telefon: 20/553-0107