Kezdőlap Régió HÍR

HÍR

Összefogással még eredményesebb
az Ifjúságvédelmi Járőrszolgálat működése

Kecskeméten az Ifjúságvédelmi Járőrszolgálat több éve működik. Amennyiben iskolaköteles tanulót igazoltatnak oktatási időben, a megelőzési és áldozatvédelmi alosztály minden esetben értesíti az intézményt, és írásban választ kér arra, hogy az iskolában a tanuló milyen kifogást adott elő a hiányzására. Az intézmények vezetői eredményesnek ítélik ezt a kezdeményezést. Az Iskolarendőr program lehetővé teszi, hogy a rendőrség, és az intézmény között jól működő kapcsolat legyen, esetmegbeszélésekkel, tanácsadással, oktatási programokkal segíti a rendőrség az áldozattá és/vagy elkövetővé válás elkerülését.

A rendőrség, a kecskeméti önkormányzat és az intézmények közötti sokoldalú együttműködésről tartott mai sajtótájékoztatón részt vettek: Mák Kornél alpolgármester, Vazul Zsolt, a polgármesteri hivatal intézményi osztályának vezetője, Tót Szilvia őrnagy, a megelőzési és áldozatvédelmi alosztály vezetője, valamint dr. Bohner Zsolt őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály vezetője.
Elhangzott: az Ifjúságvédelmi Járőrszolgálat működése még eredményesebbnek tűnik azóta, amióta az oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei is részt vesznek benne.
„Az iskola rendőre” programról szintén széles körű tájékoztatást kaptak Kecskemét intézményvezetői és intézményegység-vezetői.

2012. március 13-án konferenciát rendeztek a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolájában Fiatalkori bűnözés címmel.
A konferencián részt vett: Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester, Mák Kornél alpolgármester, Zsuboriné Kovács Mária szolgálatvezető, (Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Gyermekjóléti Központ), Rigó János r. alezredes rendőrségi tanácsos, (Kecskemét Rendőrkapitányság vezetője), Tót Szilvia rendőr-őrnagy, (megelőzési és áldozatvédelmi alosztály vezetője), Csurka Gyula rendőr-alezredes, (kapitányságvezető helyettes), Polyák Zsuzsanna gyámhivatal-vezető, dr. Provaznik Balázs osztályvezető, (családvédelmi osztály), Vazul Zsolt osztályvezető (intézményi osztály), továbbá közoktatási intézményvezetők, intézményegység-vezetők, az intézményi osztály munkatársai.
A tanácskozás előadói voltak: Rigó János r. alezredes rendőrségi tanácsos, Kecskemét Rendőrkapitányság vezetője, Tót Szilvia rendőr-őrnagy, a megelőzési és áldozatvédelmi alosztály vezetője, valamint Csurka Gyula rendőr-alezredes, kapitányságvezető helyettes. Az előadók a tanulók áldozattá válásának és tettessé válásának veszélyeire hívták fel a hallgatóság figyelmét. A téma fontosságát az előadást követő hozzászólások és kérdések is jelezték, amelyek a segítség szándékával fogalmazódtak meg.
A konferenciát követően Rigó János r. alezredes, rendőrségi tanácsos, mb. kapitányságvezető kérte, hogy az intézményi osztály vezetőjével és munkatársaival egyeztessék tapasztalataikat, illetve közösen határozzák meg a további együttműködés lehetőségeit.
Megállapodás született arról, hogy – mivel az Ifjúságvédelmi Járőrszolgálat működése eredményesnek bizonyult – folytatódik az együttműködés az oktatási intézmények és a rendőrség között. Az intézményi osztály és a Kecskeméti Rendőrkapitányság együttműködése továbbra is igényként fogalmazódott meg a felek részéről.