Kezdőlap Régió KÖZGYŰLÉS

KÖZGYŰLÉS

Kecskemét szeptemberi közgyűlésének döntései

A nyár folyamán meghozott fontos kormánydöntések, új közösségi központ létrehozása és a város stratégiai zajtérképe is napirendre kerültek Kecskemét mai közgyűlésén.

Állami kitüntetetteket köszöntött a közgyűlés

A mai közgyűlés napirendi pontjainak tárgyalása előtt a közgyűlés köszöntötte az augusztus 20. alkalmából állami kitüntetésben részesülteket. Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke augusztus 20. alkalmából:
-Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozott Bahget Iskander fotóművész részére
-Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozott Alföldyné Dobozi Eszter József Attila-díjas író, költő, a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója részére, valamint Szabó Istvánnak, a Piarista Rendház főnökének
-Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott Lévai Jánosné katolikus hittantanár, önkormányzati képviselő, valamint Orosz Jánosné, a Kecskeméti Városi Bíróság elnöki irodavezetője
-Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült Baráth Imréné, a Kecskeméti Törvényszék nyugalmazott írnoka, valamint Kakas Józsefné, a Kecskeméti Városi Bíróság nyugalmazott tisztviselője.
A közgyűlés gratulált Székely Lilla búvárúszónak a 2012-es Uszonyos és Búvárúszó Európa Bajnokságon elért kétszeres Európa-bajnoki címéhez és az Európa-csúcs eredményéhez. A sportolói sikerért oklevelet vehetett át Juhos Gergely edző és a felkészítő Bácsvíz Kecskeméti Vízmű Sport Klub képviseletében Szigeti Tibor.
A grémium elismerését fejezte ki a kecskeméti Katona József Színház társulatának abból az alkalomból, hogy a Legjobb Előadás díjával tértek haza a Thália Színházból, a Vidéki Színházak Fesztiváljáról. A rangos elismerést Mohácsi János rendezésével, a nagy sikerű Buborékok című darabbal érdemelték ki. A társulat nevében az oklevelet Cseke Péter direktor vette át.

Új távlatokat nyitnak a Kecskemétet és térségét érintő kormánydöntések

Magyarország Kormánya a nyár folyamán több olyan döntést is hozott, amelyek jelentősen befolyásolják Kecskemét és térségének jövőjét. E döntésekről, határozatokról számolt be dr. Zombor Gábor polgármester a képviselő-testületnek.
Az anyagban szerepel: Magyarországon a járműipar már 2011-ben is, – tehát a Mercedes-Benz gyár beindulását megelőzően – a teljes ipari termelés 16 százalékát, az ipari exportértékesítés 24 százalékát, valamint a GDP 8 százalékát tette ki. Tavaly a járműgyártás termelése országosan meghaladta a 4 ezer milliárd forintot, a 2013-as gazdasági növekedésnek pedig ez az ágazat lesz az egyik jelentős motorja.
A Mercedes-Benz évi mintegy 100.000 autós gyártókapacitása a hazai GDP 1-2 százalékos emelkedését eredményezheti. A jelenleg 2500 főt foglalkoztató üzem ez év végéig mintegy 3000 főnek, a beszállítók és a helyi iparvállalatok beruházásai közvetlenül és közvetetten még további kb.
3000 munkavállalónak biztosítanak stabil megélhetést.
Városunk szerepe tehát várhatóan tovább növekedik hazánk gazdasági szerkezetében, amely
jelentős növekedési lehetőségeket és egyben kihívásokat jelent mind Kecskemét, mind Magyarország számára. A járműipar és Kecskemét és térségének fejlesztési alapjai megjelennek olyan stratégiai jelentőségű kormányzati dokumentumokban, mint az Új Széchenyi Terv és a Növekedési Terv.
Magyarország Kormánya mindezek figyelembevételével célul tűzte ki olyan támogató döntések meghozatalát, amellyel biztosítani tudja a járműipar és a hazai gazdaság növekedését hordozó Kecskemét és térségének dinamikus fejlődését, a magyar gazdaság exportképességének emelkedését, a munkahelyteremtést, a foglalkoztatottság növelését.
Júliusban született meg az a kormányhatározat, amelynek köszönhetően Kecskemét önkormányzatának tulajdonába kerülhetnek 12 homokbányai ingatlan. Ezek egy része korszerű bérlakások kialakítását szolgálná, másik része ipari területté válna, lehetőséget adva új munkahelyek teremtésére, harmadik része pedig oktatási célokat szolgálna. Utóbbi ingatlanokban
működik a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány által fenntartott Mercedes-Benz Iskola teljes felső tagozata, ahol 73 német gyermek tanul 5-10 évfolyamokban. A város célja olyan fejlesztések kezdeményezése, amelyek a teljes iskola elhelyezését biztosítani tudják Homokbányán óvodától az érettségiig. Cél az is, hogy a kecskeméti és térségi diákok is tanulhassanak az intézményben, amely a már jelen lévő német tulajdonú cégek és a Mercedes gyár beszállítói számára is előnyt jelenthet.
Jelenleg folyik annak vizsgálata, hogy Homokbányán az érintett ingatlanok közül – a célzott hasznosítást figyelembe véve -, mely épületek használhatók, és melyek azok, amelyeket el kell bontani. A vizsgálat alapvető célja annak meghatározása, hogy milyen beépítéssel lehet korszerű, gazdaságos, élhető városrészt létrehozni.
A Kormány további fontos döntései: augusztus végén Kecskemétet és térségét kiemelt járműipari központtá nyilvánította, felkérve a minisztereket, hogy szakpolitikai feladataik körében a Kecskemét és térségének fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezelve lássák el.
A döntésnek köszönhetően még erőteljesebben lehet majd ösztönözni a munkahelyteremtést, a
foglalkoztatottság növelését, országos szinten pedig a magyar gazdaság exportképességének tartós emelkedése várható. Felgyorsul a GDP növekedés üteme, megélénkül a hazai K+F tevékenység, kialakul a minőségi foglalkoztatottság, növekednek a lakossági jövedelmek.
A döntés által érintett fontos területek: az önkormányzat és annak fejlesztései, a Kecskeméti Főiskola, az Alföldi Iparfejlesztési (AIPA) Nonprofit Kft.-t és az AIPA Klasztert.
Szintén augusztus végén foglalta határozatba a Kormány azon szándékát, hogy a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott és finanszírozandó egyes kiemelt beruházásokat
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá kívánja nyilvánítani.
A Kecskemétet érintő négy projekt: „Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása”, M44 autóút építése Kecskemét-Békécsaba-nyugat csomópontok között, „Kecskemét intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése – tervezés, engedélyezés”, valamint az északi elkerülő megépítése. A határozattal ezen beruházások tervezési, engedélyeztetési fázisai lerövidülnek, egyszerűsödnek, a megvalósítás jóval gördülékenyebben folyhat.
A kormány határozatot hozott arról is, hogy a „Kecskemét intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése”, valamint a „Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása” projektek esetében elkezdődhet a tervezés és az engedélyezés. A két projekt a második fordulóban így összesen mintegy 6 milliárd forint támogatásba részesül.

Új pályázatok három ingatlan értékesítésére

Három értékesítésre szánt ingatlannal kapcsolatosan hozott döntést a közgyűlés. Ezekre korábban írt ki pályázatot a város, ám ajánlat nem érkezett, így a pályázatokat most a grémium eredménytelennek nyilvánította és újabb kiírásokról határozott. Az ingatlanok egyike a Balaton utca 19 szám alatt lévő, telekalakítással létrehozható mintegy 4228 négyzetméteres terület, amelynek minimális fajlagos értékesítési ára négyzetméterenként nettó 40.000 forint. A másik ingatlan szintén a Balaton utcán található, a 24 szám alatti irodaház, amelynek nettó ára 209 millió forint. A harmadik ingatlan a Kaszap utca 7 szám alatt lévő 1843 négyzetméteres terület, rajta nagyrészt már elbontott épületekkel, amelynek minimális ára nettó 74 millió forint.

Esélyteremtési, Család és Önkéntes Ház a Reile Géza utcán

Ingyenesen adja használatba az önkormányzat a Reile Géza utca 22 szám alatti ingatlanban lévő 53 négyzetméteres helyiséget abból a célból, hogy ott az Esélyteremtési, Család és Önkéntes Ház működhessen. Az előzmények: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési, Család és Önkéntes Ház Hálózat létrehozását tervezi, tizenkilenc megyei és egy fővárosi ház létrehozásával. A házak feladata elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját. A feladatokat a minisztérium által kiválasztott civil szervezetek, Kecskemét esetében a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület látja el.

Bursa Hungarica jövőre is

2013-ban is csatlakozni szándékozik a város a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Várhatóan jövőre is két típusú pályázatot kell kiírnia az önkormányzatnak: az „A” típusút a már felsőoktatásban tanulóknak, a „B” típusút pedig a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiataloknak. A pályázati támogatásokra összesen 5 millió forintot építenek be a 2013-as költségvetésbe.

Kecskemét is a turisztikai klaszter tagja lesz

Kecskemét Önkormányzata tagként csatlakozik a Kecskemét és Térsége Turisztikai Klaszterhez. A döntés okai: az elmúlt két év jelentős változásokat hozott Kecskemét turizmusában. A Mercedes-Benz gyár és beszállítói által generált üzletember forgalom, a befektetői érdeklődések a térség
turizmusát is élénkítik. Ugyanakkor a szabadidő turizmus szélesítése mindenképpen célként fogalmazódik meg, cél, hogy az átlagos tartózkodási idő növekedjen.
A Kecskemét és térsége turizmusában érdekelt vállalkozásokat, szervezeteket régóta foglalkoztatja a gondolat, hogy a cél érdekében közös szervezetbe tömörülve valósulhasson meg a turizmus egységes koordinációja. Az új versenyuszoda és élményfürdő létrejöttével az összefogás új alapokra helyezheti a szabadidő turizmus fejlesztése érdekében végzett tevékenységeket.
Az előkészítő munkák eredményeként június 29-én 27 alapítóval megalakult a Kecskemét és Térsége Turisztikai Klaszter, amelynek tagjai között vannak négycsillagos szállodák, háromcsillagos szállodák, egyéb szálláshelyek, éttermek, csárdák, turisztikai szolgáltatók, egyéb szervezetek. A klaszter munkáját az alapító tagok többsége által megválasztott tíztagú Klaszter Tanács irányítja. A tanács legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című konstrukciójára.
A klaszter célrendszere teljes mértékben egybeesik az önkormányzat azon önként vállalt feladatával, amely hangsúlyozza az idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolását. A pályázat benyújtása szempontjából előnyt jelent a helyi önkormányzat részvétele a kezdeményezésben.

Félóránként közlekednek a buszok a Mercedes üzemhez

Jelentősen növelni kell a Mercedes üzemhez közlekedő autóbusz járatok számát. A menetrend módosítását a közgyűlés jóváhagyta. Ennek értelmében a 2D vonalon a munkanapokon közlekedő jelenlegi napi 51 járat mellé október 1-től újabb 26 járatot állít be a Kunság Volán Zrt.

Elkészült Kecskemét stratégiai zajtérképe

Elfogadta a közgyűlés Kecskemét stratégiai zajtérképét, így a következő lépésben elkészülhet a zajcsökkentési intézkedési terv. Az előzmények: mint ismeretes, kormányrendelet határozta meg még 2004-ben, hogy a 100 ezres lélekszámnál nagyobb városok közigazgatási területére stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni. Kecskemét sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében, így jelentős uniós és hazai pályázati forrást kapott a „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című, KEOP-6.3.0/Z/10-11-2010-0003 azonosító számú projekt keretében.
A stratégiai zajtérkép a kormányrendelet értelmében a környezeti zaj átfogó értékelésére, illetve az adott területen belüli aktuális zajhelyzet értékelésére és a jövőbeli zajhelyzet előrejelzésére készített térkép. Szintén a rendelet határozza meg, hogy a stratégiai zajtérképet nagy forgalmú közutak, valamint a külön jogszabály szerint kiszolgáló utak és átmenő forgalom nélküli utak kivételével a közutakra; nagyforgalmú vasutak kivételével vasutakra; a fő repülőterek kivételével valamennyi repülőtérre; illetve üzemi létesítményekre külön-külön kell elkészíteni.
Az elkészült stratégiai zajtérképet a az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a város részére elfogadásra javasolta. A következőkben elkészülhet a stratégiai zajtérkép állapotfelmérő dokumentációjára épülő intézkedési terv, amelyben meghatározzák a zajcsökkentési, illetve a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat. Az intézkedési terv várhatóan év végén kerül a közgyűlés elé. Az intézkedési terv elfogadását követően a zajterhelés szempontjából bekövetkező változások egy szoftver segítségével modellezhetőek lesznek.
Az intézkedési terv elkészítését egy lakossági fórum előzi meg. A műszaki dokumentáció összefoglalója, valamint a grafikus ábrák publikációja megtalálható lesz a kecskemet.hu/önkormányzat/városfejlesztés elektronikus elérési útvonalon, amely a fórumhoz lehetőséget biztosít a közvélemény visszajelzéseire, illetve a visszajelzések feldolgozására.

Európai Autómentes Nap

A hagyományokhoz híven Kecskeméten idén is lesz Európai Autómentes Nap, amelyet szeptember 22-én, szombaton tartanak, „Mozdulj a jó irányba” jelmondattal. A rendezvény alkalmával reggel hat órától 15.30 óráig a következő területek lesznek lezárva a gépkocsiforgalom elől, az autóbusz-közlekedés biztosításával: Deák Ferenc tér (Alföld áruház felőli oldala), Lechner Ödön utca, Luther köz, Arany János utca, Kisfaludy utca, Festő utca, Batthyány utca (kiskörúton belüli szakasza), Katona József tér, Trombita utca, továbbá a Lestár téri, valamint a Lordok háza előtti parkoló.
A rendezvény és a közösségi közlekedés népszerűsítése céljából a Kunság Volán Zrt. felajánlotta, hogy a rendezvény napján ingyenes utazást biztosít a számozott helyi járatokon a forgalmi engedély és a személyigazolvány együttes felmutatásával a magántulajdonban lévő gépjármű tulajdonosa, vagy üzemben tartója számára.
A programok idén is változatosak, és nem maradhat el a hagyományos kerékpáros felvonulás sem, amelyre 10.30 – 16 óra között lehet regisztrálni. A felvonulás 16.10-kor indul a következő útvonalon: Kossuth tér (Lordok Háza előtti parkoló) – Kápolna utca – Irinyi út – Akadémia krt. – Csabay Géza körút – Tatár sor – Jász utca – Nyíri út – Kőhíd utca – Reile Géza utca – Burga utca – Batthyány utca – Lestár tér- Kossuth tér.
A szabadon választható, folyamatos programok résztvevőit a minisztérium, valamint önkormányzatunk által biztosított ajándékokkal (fényvisszaverő mellények, -szalagok, -matricák, Mobilitási Hét és Autómentes Nap bélyegzők) díjazzák a szervezők. 17.00 órakor kezdődik azl ajándéksorsolás a kerékpáros felvonulás regisztrált résztvevői között, amelynek díja a Bringa Centrum által felajánlott kerékpár, valamint vásárlási utalványok. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága szintén felajánlott egy egynapos szakvezetést a Kiskunsági Nemzeti Parkban a Lakitelek – Tőserdei területen azon oktatási intézmény számára, ahonnan a legnagyobb számban regisztrálnak a kerékpáros felvonulásra a diákok.

Belvárosi Galéria – multifunkcionális közösségi központ

„Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” címmel nyújt be pályázatot az önkormányzat. A pályázati kiírás keretében maximum 685 millió forint támogatás igényelhető, a támogatási intenzitás 100 százalékos.
A tervek szerint a közösségi központ két épületben valósulhatna meg: a Rákóczi út 4 szám alatti, volt SZGMA áruház helyén és a Szabadság tér 5 szám alatt, ahol jelenleg cukrászüzem működik. A közgyűlés felhatalmazta dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges tárgyalásokat folytassa le, az előkészítő munkákat végezze el.
A tervezett intézmény olyan többfunkciós közösségi tér lenne, amelyben egyszerre jelenne meg a biztonságos szórakozást és a mindenki számára elérhető kultúrát nyújtó közösségi művelődési funkció, védett intézményi környezetben, jellemzően saját, illetve önkormányzati kezdeményezéssel kialakuló közösségi programoknak adva megvalósulási lehetőséget. Hangsúlyosan jelennek meg a tervezett intézmény koncepciójában a munkaerőpiacra való be- vagy visszajutást támogató képzések, tanácsadások, karrier-expók is, együttműködve a Kecskeméti Főiskolával. A koncepció fontos tartópillérei továbbá a művészeti-hagyományőrző tevékenységek (különös tekintettel a helyi erősségekre, mint például a kézművesség, a fotó, az animáció, az öko- vagy a képzőművészet), illetve a szakmai tanácsadás és szolgáltató tevékenység.
A megvalósítandó Belvárosi Galéria szervesen illeszkedik több helyi és országos szintű stratégiai dokumentum által megfogalmazott szakmai célkitűzésbe, egyebek között Kecskemét Integrált Városfejlesztési Stratégiájába és Kecskemét Ifjúsági Cselekvési Tervébe.

Pénzügyi helyzet: stabil félévet zárt az önkormányzati

Elfogadta Kecskemét képviselő-testülete az önkormányzat idei első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Az anyagban szerepel: a gazdálkodás a jogszabályoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás biztosított volt. Az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyileg stabil félévet zárt, a város fizetőképes volt.