Kezdőlap Régió Szeptemberben kezdõdik az árvízvédelmi töltés építése TISZAKÉCSKÉN

Szeptemberben kezdõdik az árvízvédelmi töltés építése TISZAKÉCSKÉN

Befejeződött az elmúlt időszak legfontosabb beru−
házása, a város belterületi részét érintő szennyvíz−
csatornázás, s a lakosság elkezdte a rákötéseket.
Az önkormányzat I. ütemben 130 millió forintot
biztosít a gyűjtőutak újra aszfaltozására – nyilat−
kozta Kovács Ernő polgármester.
Az elmúlt esztendők folyamán
jelentős pénzt és energiát emész−
tett fel a város árvíztől történő
megvédése, ezért is döntött úgy az
önkormányzat, hogy pályázatot
nyújt be gátépítésre. A sikeres el−
bírálásnak köszönhetően közel
560 millió forintot – amely 100
százalékos állami támogatást je−
lent − nyert a település a belterüle−
ti árvízvédelmi töltés megépítésé−
re. Az új töltés megépítése során
szélességében, anyagában, ma−
gasságában egyaránt megerősített
gát készülhet el. A beruházás
megvalósítása szeptemberben
kezdődik el, és az évvégére feje−
ződik be, így a tavaszi áradásoknál már az új
rendszer védi a várost.
Közhasznú foglalkoztatás keretében, munkanél−
küli emberek bevonásával jelenleg a tiszabögi óvo−
da teljes mértékű felújítása zajlik, ahol megtörtént a
nyílászárók cseréje, új burkolatot kaptak a helyisé−
gek, ki lett festve az épület és a vil−
lanyszerelési munkálatok is elké−
szültek. Miután befejeződik az óvo−
da felújítása, kijelenthetjük, hogy
minden óvodánk európai színvona−
lú belső térrel rendelkezik.
Sikeres nyarat zárhatunk, hiszen
nagyon sokan látogattak el a város−
ba, s nemcsak a kettő termálfürdő
szolgáltatásait vették igénybe, ha−
nem több ezren töltötték a szabad−
idejüket az élő Tisza partján is. A
visszajelzések megerősítettek ben−
nünket abban, hogy jó úton járunk,
előre halad a városunk, s továbbra
is igyekszünk sok fejlesztést saját
erőből megvalósítani.