Kezdőlap Régió KECSKEMÉT

KECSKEMÉT

Kecskemét közgyűlésének legfontosabb októberi döntései

Torokszorító eseménynek adott helyet ma a kecskeméti városháza díszterme. A közgyűlés elbúcsúztatta a nyugállományba vonuló dr. Metzinger Éva jegyzőt, aki az utóbbi több mint öt évben vezette a hivatalt.
A mai testületi ülés legfontosabb eseményei, döntései:

Nyugállományba vonul Kecskemét jegyzője

A közszolgálatban eltöltött közel 35 év után nyugállományba vonul dr. Metzinger Éva, aki az utóbbi mintegy öt évben Kecskemét polgármesteri hivatalát vezette. Jegyző asszony kérte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. A közgyűlési döntés értelmében dr. Metzinger Éva közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel december 29-ével megszűnik, október 29-től pedig felmentési idejét tölti.
A közgyűlés elismerését és köszönetét fejete ki Dr. Metzinger Évának a város érdekébe végzett kiemelkedő munkájáért, a közigazgatás iránti elkötelezettségéért, hivatászeretetéért.
Vörösmarty Attila, Dr. Brúszel László és Kriskó Dávid frakcióvezetők a maguk és frakciójuk nevében is elbúcsúztak a jegyzőtől, maximális elismeréssel szólva dr. Metzinger Évának a hivatal és a város érdekében végzett tevékenységéről. A közgyűlésen a Mercedes üzem küldöttsége is elbúcsúzott a jegyzőtől.
Végül dr. Zombor Gábor polgármester a testület és a hivatal nevében hófehér virágkosárral köszönte meg a hivatalvezető munkáját. Ajándékul Pálfy Gusztáv szobrászművész „Tavasz” című alkotását adta át, mondván: a tavasz a remény szimbóluma, reméljük, hogy dolgozhatunk még együtt!

Kerékpárutak fejlesztésére pályázik a város

„Kecskemét város és EUROVELO 6 kerékpár-útvonal hálózat turisztikai fejlesztése” címmel nyűjtott be pályázatot az önkormányzat a Dél-alföldi Operatív Program keretében megjelent „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kunstrukció keretében. A pályázat benyűjtásáról Nagypál Sándor alpolgármester tájékoztatta a közgyűlést.
A tervezett beruházás költsége 299.777.466 forint lenne, amelyet teljes egészében finanszírozna a pályázati forrás. A projekt elemei: 1750 méteren épülne új kerékpárút a Nyugati körút (Csalánosi körút) mellett, megtörténne a Katonatelepre vezető kerékpárút felújítása és kerékpározásra jelölnék ki a Duna mentén futó EUROVELO 6 szakasz és Kecskemét közötti útszakaszon a Szalkszentmárton, Szabadszállás, Kerekegyháza, Méntelek, Kecskemét, Bács-Kiskun megye határa útvonalon lévő közutakat. A kitáblázott kerékpárútvonal mellett több helyen kerékpáros pihenőhelyek létesülnének, és létrejönne egy – Magyarországon a megyei jogú városok között egyedülálló – automata kerékpárkölcsönző rendszer. Utóbbi keretében Kecskeméten 10 helyszínen telepítene az önkormányzat automata dokkoló állomást, 85 darab kölcsönözhető kerékpárral.
Az ütemterv szerint – nyertes pályázat esetén – a kivitelezés és eszközbeszerzés jövő év júliusa és novembere között történne meg.

Módosult az idei költségvetés

Módosította a közgyűlés Kecskemét idei költségvetését. Ennek szükségességét indokolta egyebek között, hogy az önkormányzat több pályázatot is megnyert, amelyeknek a 2012-re eső támogatási előlege beépül a költségvetésbe. Az intermodális pályaudvar kialakításának II. ütemére (tervezés, engedélyezés) közel másfél milliárd forint támogatást nyert a város, ebből idén mintegy 34 millió forintos előlegben részesül. A napokban a projekt támogatási szerződésének aláírása is megtörtént.
Szintén nyertes lett a kadafalvi övoda fejlesztésére benyújtott pályázat. A mintegy 126 milliós költségvetésű projektből idén 5 millió forint támogatási előleget kap Kecskemét. A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése projekt támogatási szerződésének aláírása szintén megtörtént. A 90 millió forintból megvalósuló projekt 2012-ben szükséges önrészének mértékével is számol a most módosított költségvetés.

Döntés a homokbányai ingatlanokról

Hozzájárult a közgyűlés ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljenek a júliusi kormányhatározatban foglalt homokbányai ingatlanok, és a polgármester aláírja az ezzel kapcsolatos háromoldalú megállapodást.
Mint ismeretes, a Kormány nyáron döntött arról, hogy az állami tulajdonban és a Kecskeméti Főiskola kezelésében lévő homokbányai ingatlanok közül 12 darab ingyenesen a város tulajdonába kerülhet. Ezek közül öt ingatlanon Kecskemét önkormányzata fejlesztési területet hoz létre a foglalkoztatás elősegítésének céljával, négy ingatlan a bérlakás-rendszer kialakítását, három ingatlan pedig oktatási célokat szolgálna majd. A kormányhatározat értelmében utóbbiakat a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Övoda bővítése céljára kaphatja meg a város.
Jelenleg zajlik annak vizsgálata, hogy a meglévő épületek közül melyek felújíthatók és melyeket kell elbontani, milyen beépítéssel lehet korszerű, gazdaságos és élhető városrészt létrehozni.
Az oktatási célokra szánt ingatlanok esetében aggályként merült fel, hogy az új jogszabály értelmében a sazkképző iskolák január 1-től állami tulajdonba, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá kerülnek, ez esetben pedig indokolatlan lenne az önkormányzati tulajdonba vétel, amennyiben nem változnak a hasznosítási feltételek. Ezért dr. Zombor Gábor polgármester javasolta a közgyűlésnek, hogy a grémium az MNV Zrt. útján kezdeményezze a Magyar Államnál a hasznosítási cél módosítását „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével működtetett oktatási, nevelési intézmények és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” célra. Az előterjesztésben szerepel: amennyiben a Kormány nem támogatja a hasznosítási cél módosítását, akkor az oktatási célokat szolgáló három ingatlan nem kerülne önkormányzati tulajdonba.

Két ingatlan szolgálja majd a Kecskeméti Járási Hivatalt

A Kecskeméti Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntéseket hozott a város közgyűlése. Közismert, hogy 2013. január 1-ével a kormányhivatalok kirendeltségeként létrejönnek a járási hivatalok, amelyekhez több államigazgatási feladat is átkerül: elsősorban az okmányirodai feladatok, túl ezen a gyermekvédelmi és gyámügyek, egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek.
A törvény értelmében a feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyon a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. A kecskeméti önkormányzat és a megyei kormányhivatal között lezajlott egyeztetések eredményeként a város állami használatba adja a Rákóczi út 5. szám alatt lévő Okmányirodát, a szükséges eszközökkel együtt, valamint a Budai utca 7. szám alatt lévő épületet. Utóbbiban ez év közepéig a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda működött. Utóbbi, mintegy 3 ezer négyzetméteres ingatlan felújított épülerészeiben – 900 négyzeteméteren – az önkormányzat ugyanakkor óvodai férőhelyek kialakítását tervezi, pályázati forrás bevonásával. Ezért a járási hivatal céljára átadott ingatlan kapcsán az a megállapodás született, hogy nyertes pályázat esetén a felújított épületrészre vonatkozó ingyenes használati jog megszűnik.
A törvény értelmében a járási hivatalokhoz kerülnek a feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók, jogviszonyuk kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul és folyamatos lesz. Kecskeméten a polgármesteri hivatalból összesen 79 álláshely kerül át január 1-től a kormányhivatalhoz.

Rövidesen elindul a városrehabilitációs projekt

Elfogadta a közgyűlés a „Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című kiemelt projekthez kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és felhatalmazta Dr. Zombor Gábor polgármestert annak aláírására. Szintén elfogadta a grémium a projekthez kapcsolódó Működési Kézikönyv és az Akcióterületi Terv módosításait.
E döntések előzménye: Kecskemét október elején a pályázatra 487.815.358 forint összegű támogatást nyert. A projektet konzorciumi együttműködésben valósítja meg, amelyben az önkormányzat a konzorcium vezetője, együttműködő partnerek pedig a Türr István Képző és Kutató Intézet Kecskeméti Igazgatósága (volt Kecskeméti Regionális Képző Központ), valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió szervezete.
A projekt támogatási szerződésének megkötéséhez feltétel, hogy a konzorciumi partnerek együttműködési megállapodást kössenek a megvalósításra. Ebben szerepel, hogy a partnerek a szükséges saját forrást is biztosítják: Kecskemét önkormányzata 82.518.072 forintot, a Máltai Szeretszolgálat 1.524.000 forintot, a képző központ pedig 2.042.991 forintot.
A Működési Kézikönyv és az Akcióterületi Terv módosítása, kiegészítése zömében technikai jellegű, a tervezett projektelemek nem változnak. A támogatói döntés időbeni elhúzódása miatt azonban módosul a megvalósítási időszak: a projekt 2012. november 1- 2014. május 31. között zajlik.

Jövőre is lesz Színművészeti Egyetemek Találkozója

„SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozója” programra nyújtott be pályázatot a Katona József Színház, amelyhez a szükséges másfél millió forintos önrész az intézmény jövő évi költségvetésében lesz biztosítva.
A kecskeméti színház 2010-ben rendezte meg először a fesztivált, amely lehetőséget teremtett három ország öt magyar nyelvű színészképző főiskolájának, egyetemének (Budapest, Kaposvár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Újvidék), hogy bemutatkozzon vizsgaelőadásaival. A találkozó egyre színvonalasabb lett, idén már nem csak a színész, hanem a rendező- és látványtervező képzés is megjelent a fesztiválon.
A találkozót a Katona József Színház jövőre is megrendezi, a költségekhez 4 millió forint támogatásra pályázik.

Régi-új keretek között működik majd a Kecskeméti Szimfónikus Zenekar

2013. január 1-től a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ szervezeti egységeként működik majd a Kecskeméti Szimfónikus Zenekar – döntött a testület. Ezzel együtt az önkormányzati tulajdonban lévő Kecskeméti Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését is elhatározta a közgyűlés. A döntést az indokolja, hogy a zenekart a vonatkozó jogszabály értelmében központi költségvetési támogatás alanyi jogon nem illeti meg, támogatást csak pályázati forrásból tud szerezni, ennek összege pedig előre nem tervezhető. A társaság 2011-ben veszteséges volt.
A zenekar a 90-es évekig szintén a kulturális központ keretében működött, és most is ez látszik költséghatékonyabb megoldásnak. Ezt bizonyítja, hogy a Kecskemét Táncegyüttes szintén a központ fenntartásában, önálló szervezeti egységként tevékenykedik, országosan is elismert színvonalon.

Új bizottsági tagot választottak

Október 17-ével lemondott tagságáról az LMP által delegált Ihászi Dániel, a Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának külső tagja. A közgyűlés – a polgármester és az LMP frakció között történt egyeztetés alapján – új tagnak Bánhidi Gábort választotta meg.

Népszerű volt az Európai Autómentes Nap

Elfogadta a testület Katonáné Szabó Gabriella alpolgármester aszsony Európai Autómentes Napról készített beszámolóját. Az anyagból kiderül: a különböző programokon több száz érdeklődő vett részt. A kerékpáros versenyre 488 fő regisztrált, de összesen 600 felnőtt és gyerek kerekezett végig a kijelölt útvonalon. A felvonulásra a Waldorf intézményből regisztrált a legtöbb diák, így ők nyerték a Kiskunsági Nemzeti Park által felajánlott egynapos szakvezetést.
Idén először szerepelt a programok között kerékpárok szervizelésére, ahol önkormányzati képviselők (Kohajda László, Falusi Norbert és Kriskó Dávid) közel negyven esetben végeztek kisebb-nagyobb javítást, beállítást, biztonságosabbá téve ezzel a jelentkezők kerékpárjait.

Közel százmillió óvodafejlesztésre

Óvodafejlesztésre nyújtott be pályázatot az önkormány a nyár folyamán – tájékoztatta a közgyűlést Mák Kornél alpolgármester. Az előterjesztésből kiderül: az óvodai szolgáltatások színvonalának növelését célzó pályázatban 10 intézményegység vesz részt: a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Árpádvárosi Óvodája és Mátis Kálmán Utcai Óvodája, a Corvina Óvoda és Általános Iskola Ceglédi Úti Óvodája, Ifjúsági Úti Óvodája és Műkertvárosi Óvodája, a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája, Forradalom Utcai Óvodája, Széchenyi Sétányi Óvodája, valamin a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Egyetértés Utcai Óvodája és Hetényegyházi Óvodája. Az önkormányzat a célok érdekében 99.618.000 forintra pályázott, amelyből a tervezett eszközbeszerzések összege 28.386.000 forint.