Kezdőlap Régió Napelemes kiserõmû a BÁCSVÍZ irodaházának tetején

Napelemes kiserõmû a BÁCSVÍZ irodaházának tetején

A BÁCSVÍZ Zrt. elkötelezett a környezet- és természetvédelem iránt, ennek jegyében a társaság
vezetése igyekszik – többek között – a cég mûködéséhez szükséges energia tekintetében a foszszilis
eredetûek felhasználását minimálisra csökkenteni.

– A biogázból történõ villamos energiatermelés
mellett a napenergia hasznosítására is
kerestük a lehetõséget – tájékoztatta lapunkat
Kurdi Viktor, a társaság elnök-vezérigazgatója.
– Tavaly júniusban pályázatot
nyújtottunk be az Új Széchenyi Terv, KEOP
4.2.0/A konstrukciójában, „A BÁCSVÍZ Zrt.
s z é k h e l y é n e k
napelemes rendszerrel
történõ
fejlesztése” címmel.
Tizenkét és
félmillió forintos
projektünk az
Európai Unió és
Magyarország
50 százalékos,
azaz 6 millió
459 ezer forintos
támogatásában
részesült. Az
e l õ k é s z ü l e t i
munkák a pályázat megírásától a kivitelezés
megkezdéséig megközelítõleg egy évet vettek
igénybe, így az építést 2012. június 1-
jén kezdhette meg a kivitelezõ. A munkákat
az építõk és villanyszerelõk június 27-én befejezték,
de az energia termelését csak az
EDF DÉMÁSZ engedélyének megérkezése
után kezdhettük meg. Kiserõmûvünk a tervek
szerint minden évben 17 ezer 500 kilowattóra
energiát termel majd, ami tíz-tizenkét
háztartás villamosenergia-felhasználásának
felel meg. Ezzel a megújuló energiaforrással
6,3
tonna széndio
x i d – k i b o c –
sájtást takarítunk
meg évente,
élhetõbb környezetünk
és a
f e n n t a r t h a t ó
fejlõdés érdekében.
Az elsõ
teszthónap során
kétezer kilowattóra
energiát
termeltünk úgy,
hogy rendszerünk
csak azt az energiát regisztrálja, amit el
is használunk. A beruházás garantált élettartama
20 év, amibõl várhatóan 8 éven át teljesen
ingyen termeli majd az energiát irodaházunk
ellátásához.