Kezdőlap Régió Pintér József: Csúcstechnológiával készülõ termékek – folyamatos megbízások

Pintér József: Csúcstechnológiával készülõ termékek – folyamatos megbízások

PINTÉR JÓZSEF URAT KÉRDEZTÜK:

Melyek a legfontosabb alapelvek, amik nélkü−
lözhetetlenek az ekkora volumenű megbízások−
nál?
Precizitás, a határidő betartása, minőség, szállítá−
si fegyelem. Ezzel tisztában kell lennie a dolgozó−
inknak is, mert úgy kell teljesítenünk, hogy minden−
ki számára maximálisan megfeleljünk. Nemcsak a
cég jövője, jó hírneve függ ezen szabályok betartá−
sától, hanem 150 család egzisztenciája ugyancsak
ezen múlik, így csak olyan kolléga dolgozhat ná−
lunk, aki elfogadja és betartja a „játékszabályokat”.

– Európán kívül más kontinensről is érkezik
megbízás?
– Munkánk elismerését jelenti, hogy már Mexi−
kóból vagy Egyiptomból ugyancsak küldtek ide tur−
binát, amit megmunkáltunk és visszaküldtük a
megbízó cég számára. A válság ellenére a világ fej−
lődik, nem állt le, több országban a vízi, illetve
gőzerőművek építése felgyorsult, s ezekhez rendel−
nek egyedi gyártású nagyméretű alkatrészeket tő−
lünk. Továbbra is abból élünk, hogy számunkra
nincs lehetetlen. Örülünk annak, hogy ilyen jelle−
gű munkát is el tudunk végezni, mert megfelelő,
magas színvonalú gépparkkal rendelkezünk hozzá.
Igaz, hogy ez nálunk már nem a csoda kategóriájá−
ba sorolható, hanem normális, hétköznapi dolog.

PINTÉR MÛVEK
H-6237 KECEL, II. Rákóczi F. úti ipartelep
Telefon:+36-78/420-199,
+36-78/420-570, +36-78/420-400
Fax:+36-78/420-600, +36-78/420-551
e-mail: [email protected]