Kezdőlap Régió

A jogszabályváltozás ellenére is eredményes évet zár a BÁCSVÍZ

Magas szakmai színvonal, elkötelezettség, felkészültség a siker zálogai

Az évek óta stabilan és sikeresen működő BÁCSVÍZ Zrt. életében nagy kihívásokat magában rejtő periódusként tekintenek vissza a 2012-es esztendőre. A változó jogszabályoknak köszönhetően, a cég vezetőségének több komoly intézkedést kellett végrehajtania, de tisztában voltak azzal, hogy „csak akkor érhetnek a csúcsra, ha egy hegy előttük áll”.
Az idei évre kitűzött üzleti tervet sikerült túlszárnyalniuk, s az eredményes évzáráshoz nagymértékben hozzájárult, hogy magasan kvalifikált szakemberek útmutatása mellett, a cég iránt maximálisan elkötelezett munkatársak dolgoznak a vállalatnál. A BÁCSVÍZ már számtalanszor bizonyította, hogy a cég olyan felkészültséggel rendelkezik, ami predesztinálja őket arra, hogy a közeljövő kihívásai során szintén megállja a helyét. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgatóval beszélgettünk a vállalat számára sok újdonságot, változást hozó esztendőről.

A BÁCSVÍZ életére jelentős hatást gyakorolt az ágazatot érintő új jogszabályok bevezetése. A törvényi változások fényében, hogyan értékeli a cég idei esztendejét?

A BÁCSVÍZ nagy reményekkel kezdte meg az idei évet, s egyik legnagyobb eredményünk, hogy újabb 10 település csatlakozott a Társaságunkhoz, így 2013. január elsejétől, 25 százalékkal megnövekedett területen fogjuk ellátni a munkánkat.
Az esztendő folyamán történő jogi változások közül kiemelkedik a vízi közmű vagyon átháramlása, ami arról szól, hogy a BÁCSVÍZ tulajdonában lévő vagyonelemek – hálózatok, kutak, szennyvíztisztító telepek, csatornák – januártól az önkormányzatok tulajdonába kerülnek, vagyis átháramlanak hozzájuk. Ez a változás a vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás területén jelent komoly feladatot a számunkra, s egy újfajta konstrukcióra kell átállnunk ezen vagyontárgyak üzemeltetését tekintve. Cégünk kidolgozta a törvénynek megfelelő konstrukciót, amely biztosítja, hogy a működési területünkön élő mintegy 310 ezer ember, ezentúl is kiváló színvonalú és üzembiztos szolgáltatásban részesül.

Várható-e a közeljövőben, hogy újabb városok, községek vegyék igénybe a cég magas színvonalú szolgáltatásait?

Nyitottak vagyunk arra, hogy további települések számára megoldást kínáljunk, viszont nem ez az elsődleges célunk, hanem az, hogy stabilizáljuk magunkat az új jogszabályi környezetben, úgy, hogy közben megőrizzük az értékeinket. Amennyiben emellett találunk olyan településeket, akik partnerként a mi üzleti modellünkben látják a jövőt, akkor készséggel tárgyalunk velük.

Az idei évtől kezdve kikerült az ármegállapító jog az önkormányzatok kezéből. A lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés, hogy várható-e díjemelés az újévtől kezdődően?

A legfontosabb hír, hogy január elsejétől nem lesz általános díjemelés a vízi közmű – szolgáltatásokban. Csak azokon a területeken várható ettől eltérés, ahol az EU által finanszírozott projektek ún. számításai előírják a pótlási fedezetnek a változását. Ez pedig az ISPA programmal érintett 4 településünkön várható.

A felmerülő változások ellenére, sikerült-e megvalósítani az idei esztendőre kitűzött üzleti tervet?

2012-ben a termelési volumenünk szépen tudott emelkedni, annak köszönhetően, hogy a vízszolgáltatáshoz kegyesnek bizonyult az időjárás. Az idei évben cégünk teljesítette az üzleti tervet, komoly eredményt realizáltunk, és várhatóan osztalékot tudunk fizetni a tulajdonosainknak.

Beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket az év legnagyobb beruházása, az új számlázási rendszer bevezetése?

Az új rendszernek köszönhetően eredményesebb kintlévőség – kezelést és hatékonyabb ügyfélkiszolgálást tudtunk megvalósítani, s itt említeném meg, hogy 2013. elején elindul az új ügyfélhívó rendszerünk is.

Örömteli hír, hogy az ivóvízminőség javítására irányuló programban megszületett a legfontosabb döntés.

A 2012 -es év egyik nagy fegyverténye, hogy a „Kékvíz ivóvízminőség javító program” sikeres elbírálásban részesült. A támogatási szerződést már megkötötték, jelenleg a közbeszerzések folynak és a következő 2-3 évben több mint 10 milliárd forint értékű fejlesztés fog megvalósulni ezen a területen.

A következő évek sem ígérkeznek könnyűnek az ebben a szegmensben tevékenykedő cégek számára. Mi a közeljövő legfontosabb feladata?

Idén közel 400 vízi közmű szolgáltató kezdte meg a működését az országban, 2013-ban viszont már kevesebb, mint 250 szolgáltató fog üzemelni. 2014-től pedig elképzelhető, hogy mindössze 60 cég marad talpon, így a következő évek nem csak számunkra jelentenek komoly kihívást. A jövő esztendő leglényegesebb feladata, hogy kialakítsuk az együttműködést az önkormányzatokkal az új konstrukcióban, s közben biztosítsuk a vízművek fenntarthatóságát és fejlesztését úgy, hogy a fogyasztóink megelégedettségét továbbra is megőrizzük.