Kezdőlap Régió KECSKEMÉT

KECSKEMÉT

PROGRAMAJÁNLÓ

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

A népi iparművészet nem statikus, hanem a korral, az ízléssel és az igényekkel együtt változó, élő művészeti ág. A Népi Iparművészeti Gyűjtemény állandó kiállításban a régi, öreg mesterek munkáinak bemutatása mellett helyet kapnak a fiatal, színvonalasan dolgozó alkotók is.

Hagyomány és megújulás a magyar népi kézművességben

– hímzés, faragás, népi kismesterségek –

FARAGÁS

A különböző szaru-, csont- és fafaragásokat zömmel pásztoremberek készítették. A kiállított tárgyakon a különféle díszítési technikák mindegyikét felfedezheti a szemlélő a karcolást, domború faragást, a szaru- illetve fémberakásos technikát és a spanyolozást is. A geometrikus-, növényi- és virágornamentika, valamint a figurális ábrázolások egyaránt kedveltek voltak a faragásokon.

NÉPI KISMESTERSÉG

A népi kismesterség nagyon sokszínű ága a népi iparművészetnek, hiszen mindaz idetartozik, ami a többi négy szakágba (fazekasság, hímzés, szövés, faragás) nem. Többnyire olyan mesterségekről van szó, amelyek a parasztság speciális tárgyi igényeit szolgálták ki. A házilag nem előállítható tárgyak létrehozásához tanult mester-emberekre volt szükség.
A teljesség igénye nélkül ide tartoznak a ruházkodást szolgáló iparágak képviselői, a fémmel dolgozó mesterek, a bőrművesek, a különféle szálas anyagokat – vessző, csuhé, gyékény, szalma – felhasználó alkotók, és egyéb további szakmák képviselői is.

HÍMZÉS

A népi hímzés új formában, új felhasználásokban jelenik meg mai életünkben. Végleg kilépve a paraszti közösség határai közül, társadalmunk valamennyi rétegének szükségletévé, otthonának, környezetének díszévé vált. Így lett a régi ruhadarabok díszéből városi, falusi otthonok díszes függönye, falvédője, terítője, díszpárnája.
Megújult külsővel és tartalommal várja a látogatókat az állandó kiállítás hímzés terme. Népviseletbe öltöztetett babák és további néprajzi tájegységek hímzései gazdagítják a tárlatot, hiánypótló leírások és térképek segítik a tájékozódást.

• Kalotaszeg

Zana Dezső (1920-1986), a városhoz erősen kötődő pedagógus, művész, aki lelkes gyűjtője volt a népi hagyományoknak, jelentős gyűjteményt hagyott Kecskemét városára 1996-ban ezzel az archaikus kalotaszegi tárgyakat tartalmazó magángyűjteménnyel gyarapodott intézményünk.
A Zana-gyűjtemény legszebb, legértékesebb darabjaiból összeállított kiállítás megtekintésével a hagyományos kalotaszegi lakás- és öltözködéskultúra egy fontos, hiteles szegmensével ismerkedhetünk meg.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

NÉMETH JÓZSEF PÁL festőművész kiállítása

1950-ben született Mezőkövesden. 1973-80 között B. Mikli Ferenc festőművész irányításával tanult Baján a Rudnay Gyula Képzőművészeti Körben. 1992-ben Nagykőrösön telepedett le, azóta ott él.
„A Németh-piktúra leghangsúlyosabb eleme a természet. A táj, amely mintha álomszerű látomásossággal itatódna át, amely mindig a realitások és fantasztikumok kettőségeiben villódzik, amely a konkrétumok és elvonatkoztatások motívumait talányos szintézisbe olvasztva vonultatja fel. A tájat csaknem minden képen fantasztikus fényekkel áthatott, gazdag koloritot csillogtató égboltozat zárja le, még azokon a portrékon is, amelyeken a festő modelljeit, kortársait örökítette meg. Az arckép és a háttér festőisége mintegy együttesen árnyalja, rajzolja meg a megjelenített alak egyéniségét, karakterét.”
Kovács Zita művészettörténész
Megnyitó január 25-én (pénteken) 15 órakor.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

január 19. (szombat) 13-14 óráig kötélverés (hajpánt, karkötő)

január 26. (szombat) 13-14 óráig bőr szütyő készítése

Ára 400,-Ft/alkalom

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi iparművész, a Népművészet Mestere vezetésével.

NYITVA TARTÁS: keddtől szombatig 10 – 16-ig.

BELÉPŐDÍJ: 500,- Ft, Kecskemét Kártyával 400,- Ft, kedvezményes: 250,- Ft.

TÁRLATVEZETÉS: bejelentés alapján, magyar nyelven kérhető. Ára: 2.000,- Ft.