Kezdőlap Régió

Népi Iparművészeti Gyűjtemény
6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
GPS koordináták: N46°54.141, E19°40.839

E-mail: [email protected]
Web: www.nepiiparmuveszet.hu

Nyitva tartás: III. 1 – X. 31-ig keddtől szombatig 10–17 óráig
XI. 1 – II. 28-ig keddtől szombatig 10–16 óráig
Zárva: vasárnap, hétfőn és ünnepnapokon.
A gyűjtemény december 19-től január 2-ig zárva tart.

PROGRAMAJÁNLÓ

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

A népi iparművészet nem statikus, hanem a korral, az ízléssel és az igényekkel együtt változó, élő művészeti ág. A Népi Iparművészeti Gyűjtemény állandó kiállításban a régi, öreg mesterek munkáinak bemutatása mellett helyet kapnak a fiatal, színvonalasan dolgozó alkotók is.

Hagyomány és megújulás a magyar népi kézművességben

FARAGÁS

A különböző szaru-, csont- és fafaragásokat zömmel pásztoremberek készítették. A kiállított tárgyakon a különféle díszítési technikák mindegyikét felfedezheti a szemlélő a karcolást, domború faragást, a szaru- illetve fémberakásos technikát és a spanyolozást is. A geometrikus-, növényi- és virágornamentika, valamint a figurális ábrázolások egyaránt kedveltek voltak a faragásokon.

NÉPI KISMESTERSÉG

A népi kismesterség nagyon sokszínű ága a népi iparművészetnek, hiszen mindaz idetartozik, ami a többi négy szakágba (fazekasság, hímzés, szövés, faragás) nem. Többnyire olyan mesterségekről van szó, amelyek a parasztság speciális tárgyi igényeit szolgálták ki. A házilag nem előállítható tárgyak létrehozásához tanult mester-emberekre volt szükség.
A teljesség igénye nélkül ide tartoznak a ruházkodást szolgáló iparágak képviselői, a fémmel dolgozó mesterek, a bőrművesek, a különféle szálas anyagokat – vessző, csuhé, gyékény, szalma – felhasználó alkotók, és egyéb további szakmák képviselői is.

HÍMZÉS

A népi hímzés új formában, új felhasználásokban jelenik meg mai életünkben. Végleg kilépve a paraszti közösség határai közül, társadalmunk valamennyi rétegének szükségletévé, otthonának, környezetének díszévé vált. Így lett a régi ruhadarabok díszéből városi, falusi otthonok díszes függönye, falvédője, terítője, díszpárnája.
Megújult külsővel és tartalommal várja a látogatókat az állandó kiállítás hímzés terme. Népviseletbe öltöztetett babák és további néprajzi tájegységek hímzései gazdagítják a tárlatot, hiánypótló leírások és térképek segítik a tájékozódást.

• KALOTASZEG

Zana Dezső (1920-1986), a városhoz erősen kötődő pedagógus, művész, aki lelkes gyűjtője volt a népi hagyományoknak, jelentős gyűjteményt hagyott Kecskemét városára 1996-ban ezzel az archaikus kalotaszegi tárgyakat tartalmazó magángyűjteménnyel gyarapodott intézményünk.
A Zana-gyűjtemény legszebb, legértékesebb darabjaiból összeállított kiállítás megtekintésével a hagyományos kalotaszegi lakás- és öltözködéskultúra egy fontos, hiteles szegmensével ismerkedhetünk meg.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

NÉMETH JÓZSEF PÁL festőművész kiállítása

1950-ben született Mezőkövesden. 1973-80 között B. Mikli Ferenc festőművész irányításával tanult Baján a Rudnay Gyula Képzőművészeti Körben. 1992-ben Nagykőrösön telepedett le, azóta ott él.
„A Németh-piktúra leghangsúlyosabb eleme a természet. A táj, amely mintha álomszerű látomásossággal itatódna át, amely mindig a realitások és fantasztikumok kettőségeiben villódzik, amely a konkrétumok és elvonatkoztatások motívumait talányos szintézisbe olvasztva vonultatja fel. A tájat csaknem minden képen fantasztikus fényekkel áthatott, gazdag koloritot csillogtató égboltozat zárja le, még azokon a portrékon is, amelyeken a festő modelljeit, kortársait örökítette meg. Az arckép és a háttér festőisége mintegy együttesen árnyalja, rajzolja meg a megjelenített alak egyéniségét, karakterét.”
Kovács Zita művészettörténész
Látogatható március 2-ig.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

február 02. 13-14 óráig batikolás (világos színű, pamut pólót hozzanak magukkal),
ára 400,-Ft/fő
február 09. 13-14 óráig vajköpülés, ára 500,-Ft/fő
február 16. 13-15 óráig farsangi álarc készítése és fánksütés, ára 500,-Ft/fő
február 23. 13-14 óráig bohócbaba készítés, ára 400,-Ft/fő

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi iparművész, a Népművészet Mestere vezetésével.

BELÉPŐDÍJ: 500,- Ft, Kecskemét Kártyával 400,- Ft, kedvezményes: 250,- Ft.

TÁRLATVEZETÉS: bejelentés alapján, magyar nyelven kérhető. Ára: 2.000,- Ft.