Kezdőlap Régió

Kecskemét márciusi közgyűlésének döntései

A mai közgyűlésen a napirendi pontok tárgyalása előtt a közgyűlés köszöntötte azokat a jeles kecskemétieket, akik március 15. alkalmából állami kitüntetésben részesültek. Mint ismeretes, a Magyarország Köztársasági Elnöke megosztott KOSSUTH-DÍJAT adományozott a Csík Zenekar tagjai (Csík János előadóművész, Barcza Zsolt előadóművész, Bartók József előadóművész, Kunos Tamás előadóművész, Majorosi Marianna előadóművész, Makó Péter előadóművész és Szabó Attila előadóművész) részére. A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adományozta Kodály Zoltánné Péczely Sarolta énekművész részére. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. Boros Mária alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője. Magyarország Érdemes Művész díjban részesült Körtvélyessy Zsolt Lóránt Jászai Mari-díjas színművész, a Katona József Színház tagja.

SZMSZ: új bizottság jött létre és változott az ügyfélfogadási idő
Több ponton is változott a közgyűlés szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ). Egyik pont értelmében a jövőben a részönkormányzati tagok megbízatása is megszűnhet visszahívással. A módosítást az indokolta, hogy a városrészi önkormányzatok többször jelezték: a megválasztott tagok nem vesznek részt a testület munkájában, így megbízatásuk indokolatlan.
A hivatali munka- és ügyfélfogadási rend is változott. A munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 16 óráig, míg pénteken 7.30-tól 13.30 óráig tart. Ennek megfelelően az ügyfélfogadási rend is módosult, például a délelőtti ügyfélfogadás már 7.45-kor elkezdődik.
A testület az SZMSZ módosításában Nemzetiségi Bizottság létrehozásáról is döntött, tekintettel arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ezt kezdeményezte. Külön napirendi pontban megtörtént az elnök és a tagok megválasztása: a Nemzetiségi Bizottság elnöke Sipos László, képviselő tagjai Lévai Jánosné és és Király József, nem képviselő tagjai pedig dr. Wicker Erika, a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Orbán Gyula, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Tulajdonba vennék a Kápolna utcai ingatlant
Kezdeményezi a közgyűlés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél azt, hogy a Kápolna utca 24. szám alatti ingatlan térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerüljön. A jelenleg állami tulajdonban és a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) vagyonkezelésében lévő épületben működik az Európa Jövője Egyesület amely munkájának hatékonyságát, eredményességét az önkormányzat ingyenes használatba adással is segíthetné.
Elkelt a Jókai utcai ház
Sikeres volt a Jókai utca 15. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat. Az ajánlatot tevő a Csőszi és Társa Kft., amely 37,8 millió forintért vásárolja meg az ingatlant, és ott felújítást követően vendéglátó-ipari tevékenységet folytat majd.
A Táncsics Mihály utca 1. szám alatt lévő, 36,2 millió forint értékű ingatlanra viszont nem érkezett ajánlat. Telefonos érdeklődő azonban szép számmal volt, ezért a közgyűlés ezen ingatlan esetében új pályázati kiírásról döntött.

Stratégiai dokumentumok elkészítésére nyerhet forrást Kecskemét

Pályázatot nyújtott be a város a Dél-alföldi Operatív Program keretében „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” címmel. A projekt közel 36 millió forintba kerül, a támogatási intenzitás 100 százalék. Sikeres pályzat esetén lehetővé válik a város következő uniós költségvetési ciklusra szóló területi stratégiai dokumentumainak elkészítése, e munka finanszírozása. A pályázás egyik feltétele, hogy a város folyamatosan együttműködjön az Irányító Hatóság által finanszírozott és kirendelt szakértővel, a szakminisztériummal, a támogató intézménnyel.
Az új Integrált Településfejlesztési Stratégiába (ITS) kerülnek be azok a – lehetőleg komplex – városfejlesztési projektek, amelyek támogatása a 2014-2020 közötti programozási időszakban történhet meg, amennyiben azokra forrás biztosítható. A legjelentősebb beavatkozások között szerepelnek a város közlekedés-fejlesztési projektjei, a Rudolf laktanya sportparkká alakítása, a régi uszodában jégcsarnok kialakítása. A „Nyugati Városkapu” térségben tervezett városrehabilitációs beavatkozás rendszerbe kapcsolja az Izsáki út déli részén lévő területek (KÉSZ, Erzsébet laktanya, Szil-Coop, KF-GAMF) fejlesztési elképzeléseit. A területen egy új városi alközpont jöhet létre, oktatási, igazgatási, kulturális, kereskedelmi, szolgáltató és lakófunkció egységbe szervezésével. A Homokbánya területén valósulna meg a „Zöld város” modellprogram, megújuló energiaforrásokkal, emberközpontú életterekkel, közterületekkel. Az „Északi Városkapu” térségében szolgáltatási, kereskedelmi fejlesztések, a lakóterület fejlesztése, a Királyok körútja közlekedés-fejlesztése szerepel az elképzelések között. Az ITS-be konkrét programelemek kerülnek be a szatellit települések fejlesztésére is. Szintén fejlődhet a „zöld ék”, ahol komplex környezeti, zöldfelületi, turisztikai és rekreációs célú beruházások történhetnek.
A beavatkozások összértéke meghaladja a 208 milliárd forintot (ebből a folyamatban lévő közlekedés-fejlesztési projektek 138 milliárdot tesznek ki). A megvalósítás uniós források és beruházók bevonásával történne.

Környezetvédelem tavasztól késő őszig

Idén is számos program várja majd az érdeklődőket a „Környezetvédelem Jeles Napjai 2013” rendezénysorozat keretében. A közreműködő szervezetek márciustól novemberig az Energiatakarékossági Világnap, a Víz Világnapja, a Föld Napja, a Madarak és Fák Napja, a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja, az Európai Nemzeti Parkok Napja, a Környezvédelmi Világnap, a Magyar Nemzeti Parkok Hete, az Erdők Hete és az Állatok Világnapja kapcsán valósítják meg programjaikat. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően az önkormányzat a „Föld napi Játszóház”-at, a környezet és természetvédelmi középiskolai vetélkedőt, valamint a Környeztvédelmi Világnap rendezvényt támogatja, összesen 900 ezer forinttal.

Pályázatok intézményvezetői álláshelyekre

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Belvárosi Óvoda, a Corvina Óvoda, a Művészeti Óvoda és a Széchenyivárosi Óvoda intézményvezetői álláshelyére. Ennek oka, hogy az egyes intézmények állami fenntartásába adásakor a fenti, önkormányzati fenntartásban maradó intézmények vezetői határozott időre szóló megbízást kaptak, amely július 31-én lejár.
Szintén lejár a megbízás a Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház vezetőjének esetében, ott azonban a város még nem írja ki a pályázatot, tekintettel arra, hogy a Hetényegyházi Művelődési Ház a jövőben a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ keretein belül működne. Az egyeztetések folyamatban vannak, a közgyűlés ez ügyben májusban dönthet.
Közterületek elnevezése: Georg Knorr utca és Honvéd park
Közterületek elnevezéséről döntött a testület. A Déli Iparterületen, a most épülő új Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. gyárépületének és tesztlaborjának megközelítését szolgáló út – Lepsényi István, a cég vezérigazgatója kérésére – Georg Knorr, a vállalatcsoport alapítója nevét viseli majd. A Külső-Szegedi utat és az Ipar utcát öszekötő közterületen a gyártól a Külső-Szegedi útig (546 méteren) a vállalat saját költségen építi meg a szilárd burkolatú utat.
Nevet kapott a Máriavárosban a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal mellett, a Kecskemét-Máriaváros vasútállomás és az Izsáki út-Dózsa György út vasúti átjárója között lévő közpark. Az elnevezésre két javalat érkezett: Cséplő Gábor a Tiszai park elnevezést javasolta a szomszédos vasúti pálya, vasútvonal évszázados történelmére utalva, míg dr. Iványosi Szabó András a Honvéd park nevet javasolta, amely a honvédelem kecskeméti történelmének, az itt állomásozó magyar katonáknak állít emléket.
A közgyűlés végül a Honvéd park elnevezés mellett döntött.

Három sportág képviselői utazhatnak Windsorba

Meghatározta a közgyűlés azokat a sportágakat, amelyek képviselői részt vesznek majd a 47. Nemzetközi Gyermek Játékokon. A döntés értelmében a leány kosárlabda 7 fővel, a fiú röplabda 7 fővel, az átlétika 4 fővel lesz jelen Kanadában, Windsor városában, ahol augusztus 14-19 között rendezik meg a rangos sportesemény.

9,1 milliárdot vállal át az állam

Dr. Zombor Gábor tájékoztatta a közgyűlést az adósságátvállaláshoz kapcsoló megállapodásról. A dokumentumot a polgármester február 27-én írta alá. Az önkormányzat adósságállományából az állam végül 9.152.661.350 forintot vállal át.
Az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján legkésőbb június 28-ig köti meg az átvállalásról szóló megállapodást az önkormányzattal és a hitelezőkkel.